Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

OPC Foundation na Hannover Messe

Industrie 4.0, heslo, kterému se na hannoverském veletrhu není možné vyhnout, zaznělo i na tiskové konferenci sdružení OPC Foundation (https://opcfoundation.org). Industrie 4.0 je německý projekt. Různé projekty „chytrých továren“ a integrované výroby vznikají i v evropských státech mimo Německo, např. v Nizozemí, letošní partnerské zemi veletrhu. Stefan Hoppe, ředitel OPC Foundation Europe, upozornil na nebezpečí, které hrozí, budou-li podobné snahy rozvíjeny na národní úrovni: vzniknou tak navzájem nekompatibilní systémy, jejich využití v praxi bude velmi neefektivní. OPC UA může být vhodným nástrojem, jak toto nebezpečí výrazně omezit.

 
Na tiskové konferenci oznámilo sdružení OPC Foundation zahájení nebo rozšíření spolupráce s několika významnými průmyslovými asociacemi.
 
První z nich je asociace AIM, která sdružuje odborníky na automatickou identifikaci: optické čárové kódy a 2D kódy, RFID, prvky NFC (Near Field Communication) a RTLS (Real Time Location System). Spolehlivá automatická identifikace je pro integrovanou výrobu rozhodující a spolupráce AIM a OPC Foundation umožní přenos informací z čteček do systémů řízení výroby, systémů MES a ERP. Společná pracovní skupina PLCopen a OPC Foundation na tiskové konferenci oznámila vytvoření klientu OPC UA Client Function Block for IEC 61131-3. Obě sdružení spolupracují již dlouho a úspěšně vytvořila namapování IEC 61131-3 do OPC UA serveru. Nyní následuje druhý logický krok: vytvoření klientu OPC UA, který lze integrovat do PLC. Výsledkem je, že PLC může předávat komplexní datové struktury horizontálně jiným PLC, nezávisle na použité sběrnici, nebo vertikálně jiným zařízením využívajícím volání OPC UA serveru v systému MES/ERP. Díky tomu je možné např. sbírat data z různých zařízení nebo zapisovat stav výrobních objednávek do cloudu.
 
A třetí novinka: společná pracovní skupina BACnet Interest Group Europe a OPC Foundation dokončila práce na mapování mezi BACnet a OPC UA. BACnet je komunikační systém používaný v automatizaci technických zařízení budov a jeho mapování s OPC UA umožní začlenit data z připojených zařízení do systémů MES a ERP.
 
Stefan Hoppe pozval přítomné a všechny zájemce o OPC UA na nejbližší významnou akci tohoto sdružení: OPC Day Europe, který letos hostí firma Festo v Esslingenu (14. a 15. května 2014).
(Bk)