Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Online konference firmy ZAT

Tradiční zákaznický den společnosti ZAT byl letos nahrazen hodinovým přímým přenosem z improvizovaného studia z výrobního závodu firmy v Příbrami. „V současné době dodáváme do šedesáti zemí světa a obrat firmy spěje k 80% podílu exportu. Proto jsme se letos rozhodli zprostředkovat novinky v oblasti řídicích systémů také partnerům v zahraničí,“ komentoval rozhodnutí Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Divákům byli k dispozici Martin Konop, vedoucí vývoje softwaru oddělení výzkumu a vývoje, Adam Michl z divize Smart Systems, František Kural, vedoucí servisu, a Martin Brašna, vedoucí výroby. 

Rozšiřování nabídky pro energetiku

První novinkou, kterou představil František Kural, byl kompaktní regulátor turbíny SandRA Z210 CTC, určený pro turbíny menšího výkonu, používané např. v elektrárnách vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jeho výhodami jsou jednoduchá a rychlá instalace, nízká cena a stejný výpočetní výkon jako u robustních systémů.

Martin Konop potom diváky seznámil s procesem vývoje nových modulů založených na architektuře SandRA. ZAT letos chystá certifikaci budicího systému synchronních generátorů s regulátorem SandRA Z110 AVR pro bezpečnostní kategorii SIL 3. Ve vývoji se ZAT chce zaměřit na rozšiřování nabídky produktů pro energetické zdroje a optimalizaci provozu celých systémů včetně spotřeby. 

Vlastní výroba v souladu s nejpřísnějšími standardy

ZAT řídicí systémy nejen vyvíjí, ale také vyrábí. Kromě výroby vlastních řídicích systémů rovněž nabízí volnou kapacitu pro zakázkovou výrobu průmyslové elektroniky. K dispozici má dvě plně automatické osazovací linky SMT, na nichž vyrábí přes 70 tisíc osazených desek plošných spojů ročně, kapacita výroby rozváděčů dosahuje pěti set skříní.

Špičkovou kvalitu firma zajišťuje použitím specializovaných kroků ve výrobním procesu, jako jsou mytí či selektivní lakování osazených desek. Ve výrobě plošných spojů ZAT splňuje nejnáročnější normy IPC-A-610 Class 3. Pro zajištění vysoké bezpečnosti a spolehlivosti při výrobě rozváděčů má nastaveny interní procesy včetně odstupňovaného přístupu kontroly kvality.

Zakázková výroba je velmi náročná na organizaci práce. Martin Brašna hovořil o tom, jak bezpapírové řízení výroby, které ve firmě ZAT zavedli, zefektivnilo výrobní procesy a umožnilo pracovníkům přístup ke vždy aktuální online dokumentaci. Již loni během zákaznického dne mohli návštěvníci naživo vidět vozíky TED 22 s bezdrátově připojeným terminálem elektronické dokumentace. Vozíky s terminálem jsou vhodné zvláště pro větší a složitější sestavy. Kromě terminálu mají odkládací prostor pro různé nářadí, popř. papírovou dokumentaci, je-li vyžadována zákazníkem. 

Řídicí systémy pro drážní dopravu

Dalším tématem byly řídicí systémy určené pro dopravu. Adam Michl představil dvě kategorie systémů určených pro drážní dopravu, které ZAT dodává: energetický dispečink trakčního vedení a dálkový dohled nad technickými zařízeními železničních stanic. 

Jaderná energetika

Tradičním oborem pro ZAT je jaderná energetika. František Kural se po­chlubil tím, že u 10 % jaderných zdrojů na světě se uplatňuje technika ZAT; v Evropě je to 28 %. Ani tady však nelze spoléhat jen na tradici a je třeba pružně reagovat na technický vývoj a nové požadavky zákazníků.

Nejúspěšnějšími produkty ZAT v oblasti jaderné energetiky jsou řídicí a bezpečnostní systém ovládání pohonů regulačních kazet reaktoru a regulační systém výkonu reaktoru. ZAT v současné době realizuje zakázky v jaderných elektrárnách v Arménii, ve Finsku, Maďarsku, Francii a na Slovensku. V letošním roce se chystá dokončení přípravy produktů na platformě SandRA Z100 a Z200 pro dodávky na nově stavěné jaderné bloky generace III a III+. ZAT se svými dodávkami řídicích systémů v rámci výzkumu také podílí na vývoji reaktorů čtvrté generace. Reaktory čtvrté generace jsou koncepčně odlišné, nenavazují na dosavadní vývoj od první ke třetí generaci, ale vycházejí z experimentů prováděných na začátku druhé poloviny minulého století. Tyto reaktory mají pomoci dosáhnout udržitelného vývoje jaderné energetiky mj. tím, že budou bezpečnostně inherentní, tj. před havárií je nebudou muset chránit jejich bezpečnostní systémy, ale budou bezpečné ze svého principu.

Zkušenosti z jaderné energetiky uplatňuje ZAT i ve svých řídicích systémech pro tepelné a vodní elektrárny, v drážní dopravě, v těžebním průmyslu a v plynárenství. 

Kybernetická bezpečnost

Martin Konop komentoval také často diskutovanou otázku tzv. kybernetické bezpečnosti. ZAT se jí zabývá na třech úrovních. První je zabezpečení informačních systémů podniku. S tím úzce souvisí zabezpečení projektové dokumentace, kterou si ZAT vyměňuje se svými zákazníky. V obou případech se používají metody šifrování a multifaktorové metody autentizace uživatelů. A třetí úrovní je zabezpečení vlastních produktů, které, podobně jako jejich bezpečnost, musí projít testy podle mezinárodních norem a doporučení, jež jsou zvláště v jaderné energetice velmi přísné. 

Nová platforma pro internet věcí

Jednou z nejzajímavějších novinek, kterou firma ZAT v posledních několika letech uvedla na trh, je podle mého názoru platforma SimONet (Simple on Network) pro bezdrátový sběr, přenos a zpracování velkého množství dat pomocí sítí IoT, jako jsou Lora, Sigfox, IQRF či NB-IoT. Na loňském zákaznickém dni představila tuto platformu jako novinku; ta už má nyní za sebou první instalace u klientů, např. pro sběr dat v teplárenství. Připravuje se rovněž pilotní projekt v dopravě např. k dohledu nad železničními přejezdy. Proč je podle mě zmíněná platforma tak zajímavá? Protože má širokou škálu uplatnění, kromě již uvedených také např. v plynárenských nebo vodárenských sítích, pro dohled nad bioplynovými stanicemi nebo vodárenskými vrty, u teplovodů a výměníkových stanic atd.

Adam Michl připomněl nedávnou akvizici firmy Definity Systems, která posílí možnosti společnosti ZAT navrhovat nadstavby podnikových systémů a mobilní aplikace využívající SimONet. 

Plán vývoje pro letošní rok

Co firmu v oblasti výzkumu a vývoje čeká letos? Zaměří se zvláště na zvýšení kybernetické bezpečnosti, rozšíření funkcí a vývoj dalších nástrojů pro projektování a programování systému SandRA Synergy. Mezi priority patří propojení systému SandRA s platformou SimONet a díky posílení o tým firmy Definity Systems bude pokračovat vývoj webových, mobilních a cloudových aplikací pro zpracování dat a prezentaci informací z provozních zařízení. 

Shrnutí

Online konference letos nahradila tradiční zákaznický den. Firma ZAT si od změny slibuje, že osloví i zahraniční zákazníky. To je pro exportně zaměřenou firmu velmi důležité. Osobně si však myslím, že je to jen doplňková forma prezentace, kterou je třeba rozšířit účastí na veletrzích, konferencích, popř. podnikatelských misích, kde je možné se setkat se zákazníky tváří v tvář. Osobní vztahy, a to nejen na úrovni manažerů firem, ale také mezi projektanty a techniky dodavatele a zákazníka, jsou nezastupitelné – nejen pro to, že posilují vztahy důvěry a roste uspokojení z úspěšných projektů, ale zejména pro posílení kreativity bezprostřední zpětnou vazbou a sdílením nápadů a zkušeností. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Zleva Martin Brašna, vedoucí výroby, František Kural, vedoucí servisu, Adam Michl, divize Smart Systems, Martin Konop, vedoucí vývoje softwaru oddělení výzkumu a vývoje, a Barbora Česáková, vedoucí marketingu a moderátorka prezentace