Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Omron Electronics přichází na veletrh Amper s četnými novinkami

Na veletrhu Amper 2013 bude vystavovat společnost Omron Electronics, která se zaměřuje na automatizační systémy, jako jsou PLC nebo jednotky vzdálených I/O, ale také regulátory teploty, časovače, čítače, programovatelná relé, zobrazovače a spínané napájecí zdroje. Dalším významným oborem jsou pohony, jednotky pro řízení pohonů, měniče frekvence a roboty. Omron Electronics dodává také široké spektrum snímací techniky. Pro měření polohy a pohybu naleznou zákazníci v nabídce této firmy optoeletronické a indukční snímče, senzory s optickými vlákny, rotační snímače a koncové spínače. Pro sledování, měření a ve výrobě jsou dodávána měřicí a detekční čidla, kamerové systémy a čtečky čárových kódů. Důležitou oblastí je pro Omron Electronics zabezpečení průmyslových provozů a linek. Tato společnost je dodavatelem přístrojů pro nouzové zastavení, bezpečnostních koncových a dvěřních spínačů, bezpečnostních optoelektronických prvků, jako jsou záclony a jednopaprskové senzory, laserové skenery a jednotky s blokovací funkcí.

Společnost v roce 2012 uvedla na trh novou platformu pro automatizaci strojů pod názvem Sysmac. Nejprve to byla řídicí jednotka NJ, která zajišťuje především řízení pohybu, správu sítě, sledování RFID a kontrolu kamerovými systémy. Řídicí jednotka je vybavena vývojovým prostředím Sysmac Studio, které dovoluje jednotku konfigurovat, programovat, simulovat její činnost a monitorovat a spravovat komunikační síť EtherCAT. Prostředí obsahuje i nástroje pro řízení pohybu, inspekčních kamerových systémů, snímačů a akčních členů. Tuto platformu společnost Omron dále rozvíjí a letos ji rozšířila o funkce pro velmi rychlé robotické operace, především však byla pro tuto platformu vyvinuta nová bezpečnostní řídicí jednotka a moduly vzdálených vstupů a výstupů.

Na co se společnost  Omron Electronics zaměří při svém letošním vystavování na veletrhu Amper a na situaci na českém trhu jsme se zeptali Radislava Vilíma, generálního ředitele Omron Electronics, spol. s r. o.

Na jaké výrobky v oblasti průmyslové automatizace bude zaměřena prezentace společnosti Omron na veletrhu Amper 2013?

Dlouhodobě považujeme prezentaci na veletrhu Amper za velmi zajímavou příležitost ukázat odborné veřejnosti nejnovější produkty a trendy, které uvádíme na trh. S mírnou nadsázkou si dovolím tvrdit, že v letošním roce budeme vystavovat jen samé novinky. Na straně jedné přicházíme s obměnou poměrně významné části senzorů a komponent, na druhé straně spektra našich produktů například rozšiřujeme záběr v oblasti robotiky a operací pick & place. Samostatnou kapitolou je platforma Sysmac, kterou jsme poprvé v České republice představili v rámci loňského ročníku veletrhu Amper. Pro letošní rok přicházíme s několika již avizovanými inovacemi, které přinášejí další funkce řídicích jednotek tohoto automatizačního systému a zlepšení komfortu jejich obsluhy.

V jakých odvětvích se daří společnosti Omron uplatňovat řídicí a měřicí techniku? Která odvětví vidíte jako perspektivní do budoucnosti?

Naší doménou je průmyslová automatizace. Z hlediska uplatnění vede na českém trhu jednoznačně automobilový průmysl, a tím je i do značné míry dáno naše zaměření a také významný podíl našich zákazníků. Jestliže se ptáte na perspektivu, věřím, že právě automobilový průmysl, přes některé potíže, zůstane perspektivním a nadále se rozvíjejícím oborem v České republice. Naše aktivity se ovšem v žádném případě neomezují pouze na tento segment. Snad ještě větší úsilí vkládáme do spolupráce s výrobci strojů. Vždy jsem velmi potěšen, když se setkávám s výrobci nejrůznějších zařízení, kterým se daří uspět v tvrdé konkurenci a realizovat své obchodní plány. Věřím, že jediná cesta k trvalému růstu a udržení konkurenceschopnosti vede směrem ke zvyšování výkonu, kvality a spolehlivosti. V těchto parametrech jsme schopni přinášet našim partnerům moderní a perspektivní zařízení.

Jak se daří uplatňovat v průmyslových provozech inovativní automatizační prvky a systémy?

 Je zřejmé, že si nová technika nachází cestu i do průmyslových provozů. Zásadní podmínkou ovšem je vysoká míra spolehlivosti, která je pro průmysl nezbytná. Věřím v trvalý technický pokrok a s tím souvisí i má důvěra jak v naši společnost, tak i v ostatní výrobce, že si s těmito novými výzvami poradíme.  

Společnost Omron uvedla na trh novou platformu řídicích jednotek Sysmac, kterou letos doplnila bezpečnostní řídicí jednotkou. Jakým směrem se bude platforma dále vyvíjet?

Platforma Sysmac je úplně nová kapitola automatizační techniky naší společnosti. Vývojáři dostali zcela nové zadání a přišli s konceptem, který ve všech ohledech překonává naše předcházející platformy, a troufám si říci, že nastavuje velmi vysoký standard. Sysmac je koncept, který je postupně rozšiřován. Jak uvádíte, letošní novinkou je bezpečnostní jednotka, ale také představujeme novou řadu I/O modulů. Druhá polovina roku přinese další rozšíření, a tím vývoj platformy zcela určitě nekončí.

Jaký zájem je o řídicí platformu Sysmac v České republice?

Po roce od zahájení prodeje mohu prozradit, že jsme s výsledky, nejen zde na českém trhu, velmi spokojeni. Nejenom že jsme dosáhli naplánovaných obchodních cílů, ale máme i velmi dobré ohlasy od zákazníků, kteří začali s tímto novým produktem pracovat, a to je samozřejmě dobrý příslib a závazek do budoucna.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Obr. 1. Ing. Radislav Vilím, generální ředitel Omron Electronics, spol. s r. o.