Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Omezovač přetížení tlakem

Omezovací ventil OVR se používá k ochraně tlakoměrů a snímačů tlaku před poškozením vysokým tlakem. Při tlaku pod nastavenou mezí ventil působí jako průchozí prvek. Jakmile tlak ve vstupním hrdle překročí nastavenou mez, ventil se automaticky uzavře a otevře se až při poklesu tlaku na hodnotu přibližně 25 % pod nastavenou mezí. Při funkci omezovače nedochází k žádnému úniku tlakového média do okolního prostředí, a tak je možné omezovače používat i v kombinaci s membránovými oddělovači.

 
Omezovače přetížení jsou vyráběny v sedmi tlakových rozsazích: od 40 do 250 kPa, od 0,2 do 0,6 MPa, od 0,5 do 2,5 MPa atd. až do 60 MPa. V rámci daného rozsahu se omezovač seřizovacím šroubem nastaví na příslušnou mez.
 
Omezovače jsou zhotovovány z korozivzdorné oceli AISI 316Ti, vnitřní těsnění je z pryže FKM. K tlakoměru, resp. k provoznímu zařízení jsou omezovače připojovány vnitřním a vnějším závitem G1/2", popř. závity 1/2" NPT.
 
Omezovač přetížení se používá nejen jako prvek k ochraně tlakoměrů a snímačů tlaku před poškozením při vzniku nestandardního provozního stavu, ale i v případech, kdy je pro dosažení vyšší přesnosti třeba použít dvojice tlakoměrů: tlakoměr s nižším rozsahem dává přesný údaj v oblasti nižších tlaků; při zvýšení tlaku se tento „nízkotlaký“ tlakoměr automaticky uzavře a validní údaj je poskytován tlakoměrem o vyšším rozsahu.
 

BHV senzory, s. r. o., tel.: 220 920 253, e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz, www.bhvsenzory.cz