Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Ohlédnutí za veletrhem Hannover Messe 2018

Pod heslem Integrovaný průmysl – propojit a spolupracovat představilo v Hannoveru na veletrhu Hannover Messe (23. až 27. dubna 2018) celkem 5 800 vystavovatelů svou nabídku a trendy 210 000 návštěvníků (z nich přibližně 30 % přijelo ze zahraničí, s největším podílem – možná poněkud překvapivě – návštěvníků z Čínské lidové republiky). Jde o počty včetně současně pořádaného veletrhu logistiky CeMAT.

Kterým tématům se veletrh letos zvláště věnoval?

Jako první bych jmenoval využití umělé inteligence a strojového učení. O tom, že je to téma zajímavé i pro českou odbornou veřejnost, svědčí obsáhlá diskuse, kterou jsme zveřejnili v minulém vydání časopisu (str. 14 až 24, http://bit.ly/2I6uc7i). Za mnohé příklady mohu jmenovat např. využití strojového vidění a nově i zpracování a syntézu hlasu, které na veletrhu představila firma Beckhoff Automation. Výpočetní výkon moderních procesorů umožňuje využívat v provozních podmínkách i relativně složité algoritmy. Hlavním problémem zůstává, že tyto algoritmy jsou relativně složité i pro zkušené techniky, kteří je mají implementovat, a proto nyní snahy směřují k jejich větší „uživatelské přátelskosti“. Ledacos zajímavého z oblasti využití umělé inteligence, např. pro prediktivní údržbu, bylo možné vidět v rámci konceptu ABB Ability ve stánku firmy ABB, ale také např. ve stánku firmy Festo a v mnohých dalších.

Jiným velkým tématem byly průmyslové aplikační platformy pro internet věcí. Také o nich jsme psali v dubnovém vydání časopisu Automa (str. 33 až 37; http://bit.ly/2qYS1rf).

V oboru robotiky byl zřetelný posun směrem k mobilním robotům (viz také článek firmy KUKA Mobilní robotické systémy otevírají nové perspektivy v řešení výroby na str. 30 až 32 v minulém vydání časopisu Automa). Kolaborativní roboty už nejsou žádnou překvapující novinkou, ale hledají se nové možnosti jejich uplatnění. Z mého pohledu je zajímavá nová koncepce prezentovaná právě firmou Kuka, podle níž má být robot nikoliv pouhým strojem, ale rozhraním mezi člověkem a technologickými zařízeními. Ovšem robotice bude za pár týdnů věnován samostatný veletrh Automatica v Mnichově (19. až 22. června; https://automatica-munich.com) – uvidíme, jaké novinky si firmy schovaly právě na tuto akci.

Zajímavou oblastí robotiky je také vývoj exoskeletů. Ty byly původně určeny pro vojenské účely a pro osoby s tělesným hendikepem. Exo­skelet je zajímavý a přitažlivý exponát (jeden jsem měl možnost vidět zblízka v akci ve stánku firmy Parker Hannifin, avšak na veletrhu jich bylo mnohem více), ale rostoucí zájem o ně i v průmyslové sféře svědčí o tom, že se objevují první ideové návrhy, kdy bude exoskelet pomáhat pracovníkům v továrnách při příliš namáhavých pracích.

Pokud jde o téma průmyslu 4.0, pozornost vyvolala tisková konference německé Platformy Industrie 4.0. Toto sdružení, které stojí mj. za referenční architekturou RAMI 4.0, již loni oznámilo svou spolupráci s americkou asociací IIC a tím začalo internacionalizaci původně německého projektu. Jak se dočtete v samostatném článku v čísle 5/2018 (str. 13 a 14), letos internacionalizace pokračuje navázáním spolupráce s Čínou a Japonskem, ale především vytvořením skupiny pokročilých států v oblasti průmyslu 4.0 v Evropě: trilaterální dohodou Německa, Francie a Itálie.

Partnerskou zemí v tomto roce bylo Mexiko, které je pro Německo významným obchodním partnerem. Poselství letošního partnerství, ale vlastně celého veletrhu shrnul Dr. Klaus Mittelbach, výkonný ředitel německého sdružení elektroinženýrů ZVEI: „Na cestě technického pokroku a sociální prosperity můžeme pokračovat jen za předpokladu vzájemné spolupráce, ne protekcionismem a izolací.“

Hannover Messe v roce 2019 se uskuteční od 1. do 5. dubna a partnerskou zemí bude Švédsko. 

Petr Bartošík

Obr. 1. Německá kancléřka Angela Merkelová a mexický prezident Enrique Peńa Nieto podávají ruku robotu IBG Automation při společné prohlídce veletrhu Hannover Messe (foto: Deutsche Messe)

Obr. 2. Pohled do stánku HARTING (foto: Radim Adam)

Hannover Messe

Letošnímu veletrhu Hannover Messe nechybělo nic, na co jsou návštěvníci tradičně zvyklí. K novinkám ovšem patřilo spojení s veletrhem logistiky a správy dodavatelských řetězců CEMAT. V řadě hal umístěných u hlavního vchodu bylo k vidění vše, co s externí i interní logistikou souvisí – především skladovací systémy, dopravní a přepravní prostředky a nejrůznější druhy manipulátorů, robotů a informačních systémů pro sklady (WMS), stejně jako nástroje plánování a identifikace.

Už na první pohled bylo podle počtu návštěvníků patrné, které obory táhnou nejvíce. Zatímco v halách pro subdodavatele bylo velmi volno, v halách věnovaných digitalizaci továren a automatizaci byla pořádná tlačenice. A že se digitalizace týká všech oborů, dokumentuje fotografie ze stánku společnosti Harting, kde si lze všimnout v jedné části expozice jak elektrobusu, tak robotu. Přitom jde o zavedeného výrobce konektorů.

Svůj rozsah nebývale zvětšila i expozice představující iniciativy spojené s produkcí, skladováním a využitím vodíku. Zde bylo k vidění mnoho směrů, které mohou významně zasáhnout do energetického mixu. Tato expozice představila množství technologií, o kterých v budoucnosti určitě hodně uslyšíme.

(RA)