Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Ohlédnutí za konferencí TCP 2017

Série konferencí Technical Computing letos pokračovala 24. ročníkem, konaným pod názvem Technical ComputingPrague 2017 (TCP 2017) v Kongresovém centru ČVUT v Praze dne 8. listopadu 2017. Zdařilé výroční setkání uživatelů a příznivců softwarových systémů Matlab®, Simulink® a Comsol Multiphysics® a produktů firmy dSpace navštívilo 49 účastníků aktivních v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Na konferenci bylo předneseno osmnáct vybraných referátů a prezentováno šest vývěsek. Další příspěvky jsou prezentovány v tištěném sborníku (ISBN 978-80-7592-002-7, ISSN 2336-1662) rozšířených anotací příspěvků s přiloženým CD s příspěvky v plném znění. Celkem bylo v rámci konference TCP 2017 publikováno 31 příspěvků dostupných v úplném znění v elektronické podobě na http://www.humusoft.cz/archive/events/tcp2017/. Vedle tradičního programu přednášek uživatelů a expozic dodavatelů uvedených produktů se při konferenci TCP 2017 paralelně uskutečnil seminář Deep learning v prostředí Matlab.                                                               

(sk)