Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Ohlédnutí za konferencí TCP 2009

Mezinárodní konference Technical Computing Prague 2009 (TCP 2009) se konala 19. listopadu 2009 v Praze v Kongresovém centru ČVUT. Letošní, již sedmnáctý ročník akce pravidelně pořádané společností Humusoft s. r. o. byl věnován především přednáškám a prezentacím uživatelů systémů Matlab&Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics.
 
Účastníci vyslechli přednášky z oblasti řídicí techniky, měření, zpracování signálů a obrazů, simulace systémů, návrhu algoritmů, komunikační techniky, strojírenství, chemické technologie, medicíny a dalších oblastí vědy i průmyslu. Letošní ročník byl mimořádně bohatý na kvalitní aplikační příspěvky autorů z průmyslu z firem jako např. Honeywell, Unis, B+R automatizace, Continental Automotive Systems, ČEPS, Elektrizace železnic, Sprinx Systems, Prosystemy nebo Fomei. Své místo v programu konference nalezly také informace o novinkách a trendech vývoje nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace. Významnou součástí akce byl odborný seminář firmy Comsol na téma Heat Transfer in Solids and Fluids.
 
Konference TCP 2009 potvrdila postavení konferencí TCP jako významného fóra pro výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborníky z praxe, pedagogy a výzkumníky z akademické sféry. Navštívilo ji 128 účastníků a bylo na ní prezentováno 48 přednesených referátů a 33 vývěsek a další příspěvky jsou ve sborníku. Celkem bylo publikováno více než 100 příspěvků. Sborník v elektronické podobě je k dispozici na www.humusoft.cz/akce/matlab09.

(pb)