Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ohlédnutí za konferencí TCP 2008

Mezinárodní konference Technical Computing Prague 2008 (TCP 2008) se uskutečnila 11. listopadu 2008 v Kongresovém centru ČVUT v Praze. Akci pořádala společnost Humusoft s. r. o. a její letošní, již šestnáctý ročník byl věnován především přednáškám a prezentacím uživatelů softwarových systémů Matlab & Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics. Účastníci vyslechli přednášky, popř. zhlédli panelové prezentace na témata z oblasti řídicí techniky, měření, zpracování signálů a obrazů, simulace systémů, návrhu algoritmů, komunikační techniky, strojírenství, chemické technologie, medicíny a dalších oblastí vědy i průmyslu. Své místo v programu konference nalezly také informace o novinkách a trendech vývoje nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace. Důležitou součástí akce byly odborné semináře firem Comsol a dSpace. Konference se tak stala fórem pro výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborníky z praxe, pedagogy a výzkumníky z akademické sféry.
 
Počet účastníků konference TCP 2008 přesáhl číslo 140. Na konferenci bylo předneseno 42 referátů, vystaveno 28 panelových prezentací a další příspěvky byly uvedeny ve sborníku. Celkem bylo publikováno 110 příspěvků. Sborník z konference je v elektronické podobě dostupný na http://www.humusoft.cz/akce/matlab08
 (pb)