Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Ohlédnutí za konferencí TCB 2014

Série konferencí Technical Computing letos pokračovala 22. ročníkem, který se konal v Bratislavě v hotelu Sorea Regia dne 4. listopadu 2014. Náplň byla tvořena především přednáškami a prezentacemi uživatelů softwarových systémů Matlab & Simulink, dSpace a Comsol Multiphysics v nejrůznějších oborech, technických i netechnických, lidské činnosti. Letošní konferenci – Technical Computing Bratislava 2014 (TCB 2014) – navštívilo 60 účastníků a bylo na ní předneseno šestnáct vybraných příspěvků a prezentováno 29 vývěsek. Sborník konference, obsahující celkem 59 příspěvků v plném znění, je k dispozici v elektronické podobě na www.humusoft.cz/akce/tcb2014/sbornik/.

(pb)