Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ofenziva v oblasti elektrod pro měření pH a redoxního potenciálu

číslo 4/2006

Ofenziva v oblasti elektrod pro měření pH a redoxního potenciálu

Více než třicet let je firma Jumo jedním z předních výrobců elektrochemických senzorů, které jsou denně využívány v nejrůznějších průmyslových oblastech. V současné době nabízí tři základní skupiny elektrod pro měření pH a redoxního potenciálu:

  • Jumo Tecline,
  • Jumo Ecoline a Blackline,
  • Jumo Labline.

Sondy Jumo Tecline

Řada Jumo Tecline byla speciálně vyvinuta pro použití ve velmi náročném průmyslovém prostředí s vysokou teplotou měřeného média. Měření je možné až do 135 °C.

Obr. 1.

Obr. 1. Elektrochemické elektrody Jumo

Přednostně bývají tyto sondy používány pro silně znečištěná média, v emulzích, suspenzích, v roztocích obsahujících bílkoviny a siřičitany. Provedení s keramickou membránou nebo membránou z PTFE jsou velmi vhodná pro měření komunálních a průmyslových odpadních vod. I ve velmi znečištěném okolním prostředí mají tyto elektrody dobrou stabilitu měření, proto jsou spolehlivým řešením v náročných procesech, jako jsou čističky odpadních vod a úpravny pitné vody. Nezanedbatelnými přednostmi jsou alternativní provedení elektrody s integrovaným odporovým čidlem teploty (Pt100 nebo Pt1000), možnost zhotovit membrány z různých typů skel a možnost volit mezi různými druhy připojení. Pro měření pH v procesech, kde je nutná sterilizace parou, nabízí Jumo variantu elektrod se sklem DS Jumo. Novinkou určenou pro průmysl polovodičů je elektroda pH s robustní plochou membránou. Její pevnost je více než 17,5krát větší než pevnost elektrod s kulovou membránou. Díky speciálnímu chemickému složení použitého skla (sklo Jumo C) je elektroda odolná proti fluoridovému prostředí až do koncentrace 1 000 mg/l. Délka elektrod standardního provedení je 120 nebo 225 mm. Elektrody využívají pevný elektrolyt na bázi polymerů. Stále perspektivnější jsou i pro leptací lázně používané při výrobě čipů.

Sondy Jumo Ecoline a Blackline

Dlouholeté působení firmy Jumo na trhu elektrochemických senzorů umožňuje vstřícně přistupovat k požadavkům zákazníků při zachování optimálních postupů výroby elektrod. Tak byla vyvinuta řada elektrod Jumo Ecoline, vhodných pro široké komerční použití. V dnešní době se stále více rozvíjí jejich využití např. v oblastech potravinářské techniky nebo v lázeňských a terapeutických zařízeních. Vysoce viskózní referenční elektrolyt se svodovým systémem Ag/AgCl a keramickou membránou zaručuje spolehlivé měření. Aktivní část skleněné elektrody je tvořena mechanicky stabilní zaoblenou membránou ze speciálního skla Jumo U. Pro elektrody na měření redoxního potenciálu je možné aktivní část vyrobit z platiny nebo ze zlata. Specialisté firmy Jumo dosáhli novými výrobními postupy vysoké mechanické stability a možnosti snadno vyčistit kovové části elektrod.

Elektrody řady Jumo Blackline, které tvoří podskupinu řady Jumo Ecoline, se uplatňují zejména v akvaristice, bazénové technice a vodním hospodářství. Jejich velkou předností je možnost připojení na přenosné měřicí přístroje. Elektrody jsou výjimečné především svou robustní konstrukcí odolnou proti alkalickému a kyselému prostředí. Polyolefinová membrána odolná proti měřeným médiím a použitý gel Jumo zaručují stabilní průběh měření a rychlé časové odezvy. Provozní teplota je 0 až 80 °C při tlaku do 600 kPa.

Elektroda pro měření redoxního potenciálu je použitelná v intervalu –2 000 až +2 000 mV. Obě provedení elektrod, jak pro pH, tak pro redoxní potenciál, je možné zhotovit s pevně připojeným kabelem a konektorem DIN 19262, konektorem BNC, hladkým konektorem N nebo konektorem N se závitem PG 13,5".

Pro velký zájem o tyto elektrochemické senzory se firma Jumo rozhodla přijít na trh s výhodnou tzv. OEM verzí, kde při minimálním odběru 25 kusů lze dodávat elektrody se zvoleným logem nebo označením.

Sondy Jumo Labline

Pro přesná laboratorní měření byla vyvinuta řada Jumo Labline, zahrnující zajímavé mikroelektrody pH, elektrody Jumolab s průměrem aktivní části 6 mm a elektrody plněné kapalným chloridem draselným (KCl). Do stejné oblasti lze zařadit i vpichovou membránovou elektrodu, která své uplatnění našla především v potravinářském průmyslu. Jako referenční elektrody upřednostňuje firma Jumo spolehlivé Ag/AgCl elektrody.

Shrnutí

Nové série elektrod Jumo rapidně zlepšují kvalitu procesů, v nichž jsou aktivně používány. Minimalizace problémů při obsluze, čištění a kalibraci maximalizuje efektivnost jejich využití.

Ing. Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace, s. r. o.

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Křídlovická 943/24a
603 00 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz