Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit systém SandRA firmy ZAT

Zakázku na modernizaci řídicího systému odsíření kouřových spalin v Elektrárně Mělník I za 20 milionů korun získala společnost ZAT. Elektrárna Mělník I nyní zavádí u šesti kotlů nové odsíření kouřových spalin. Metoda mokré vápencové vypírky kouřových plynů (BNG) bude vyhovovat novým ekologickým požadavkům lépe než dosavadní technologie. Řízení odsiřovacího procesu bude mít na starosti systém SandRA (Safe and Reliable Automation) od společnosti ZAT. Systémy této příbramské firmy řídí většinu provozních souborů v Elektrárnách Mělník už téměř dvacet let.

 „V současné době jsme ve fázi akceptačních zkoušek v naší zkušebně v Příbrami za přítomnosti zákazníka, předání celé zakázky se plánuje na březen 2020,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a. s. „Zároveň budeme pro společnost AF-Consult Czech Republic, se kterou zakázku realizujeme, vyrábět rozváděče nízkého napětí,“ upřesňuje František Kural, ředitel divize Energetika společnosti ZAT. Projekt se uskuteční ve dvou etapách, konečné předání je plánováno na březen 2020.

„Nová architektura řídicího systému naší společnosti obsahuje HMI operátorskou úroveň zajišťující kontakt operátora s řízenou technologií a její ovládání díky platformě Wonderware. Procesní úroveň je realizována řídicím systémem SandRA Z200. Každý z provozních souborů, jako jsou vykládka vápence, příprava vápenné suspenze, řízení reaktorů a společné části, úprava výchozích produktů sádrovce a jeho odvodnění atd., bude obsahovat vlastní automatiku systému ZAT Z200,“ dodává František Kural. Jednotlivé řídicí systémy jsou komunikačně propojené pomocí redundantní sběrnice Ethernet. Data budou ukládána v SQL serveru pro potřeby dalšího zpracování, např. analýz či zjišťování trendů. Životnost nového řídicího systému pro odsíření je plánována minimálně na dalších patnáct let. ZAT bude mít na starosti i servis tohoto systému.

Společnost ZAT dodává řídicí systémy do Elektrárny Mělník od 70. let minulého století a dodala řídicí systémy na většinu provozovaných souborů v elektrárně včetně řízení bloků B1 až B6. „Výhodou pro elektrárnu je naše dlouhodobá zkušenost s jejich provozy a systémy, které budeme postupně nahrazovat za plného provozu, i znalost všech typů odsiřovacích procesů,“ doplňuje František Kural. 

Velké zkušenosti s odsířením

ZAT se zaměřuje na vývoj, výrobu a implementaci řídicích systémů pro energetiku a průmyslu. V oblasti odsíření firma v poslední době realizovala dvanáct projektů v elektrárnách Mělník II a III, v Elektrárnách Opatovice, teplárnách Strakonice, Příbram, Elektrárny Vřesová a dalších.

Pro tepelné i vodní elektrárny ZAT dodává řídicí systémy blokových a neblokových provozních souborů, přístrojové vybavení, elektro vlastní spotřeby a vyvedení výkonu a poskytuje poradenství. Firma garantuje spolupráci při uvádění do provozu i následný dlouhodobý servis.

(ed)

Obr. 1. Akceptační zkoušky řídicího systému odsíření v ZAT Příbram