Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Odporové teploměry KOBOLD

Společnost KOBOLD se dlouhodobě a úspěšně zabývá výrobou provozní přístrojové techniky. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry. Tento článek seznamuje čtenáře s odporovým teploměrem LTS. 

Teploměr LTS je odporový teploměr, který k měření teploty využívá změnu odporu platinového senzoru s teplotou. Snímač má dvou- nebo třívodičové zapojení. Typ zapojení se volí podle vstupu vyhodnocovací elektroniky a požadované délky vedení signálu (obr. 1). Volitelně lze snímač vybavit převodníkem na analogový signál 4 až 20 mA, který je napájen z dvouvodičové proudové smyčky (obr. 2). Teploměr má kovové těsnění, a je-li instalován do nátrubku LZE, je vhodný pro potravinářství a jiná měřicí místa se zvýšenými požadavky na hygienu (schválení EHEDG).

Snímač teploty s nástavkem mezi přírubou a hlavicí je vhodný pro trvalé měření teplot až +250 °C.

Teploměry LTS jsou vybaveny jedním nebo dvěma senzory Pt100 třídy A podle ČSN IEC 751 (Průmyslové platinové odporové snímače teploty). Pro tolerance u třídy A platí: 0 °C : ±0,15 K; +100 °C : ±0,35 K.

Měřicí rozsah závisí na tom, je-li teploměr vybaven převodníkem. U teploměru bez převodníku je měřicí rozsah – 50 až +250 °C. Teploměry s převodníkem mají rozsahy –10 až +40 °C, 0 až +50 °C, 0 až +100 °C, 0 až +150 °C, 0 až +200 °C, speciální rozsah je na objednávku.

Pro teploty nad +70 °C se používá teploměr s nástavkem („krkem“). Provozní tlak do 1 MPa vyhovuje pro většinu úloh. Snímač je vyroben z kvalitní korozivzdorné oceli.

Procesní připojení senzoru je závitové nebo bez závitu. U hygienického závitového připojení (M12×1,5 nebo G ˝") přiléhá kuželová těsnicí plocha přímo na nátrubek LZE, ke kterému se právě zašroubováním závitu pevně dotlačí. Pro připojení bez závitu se používá svěrný spoj, např. u jímky LZE-M1 (obr. 4).

Délka stonku snímače je volitelná v rozmezí od 20 do 1 000 mm.

Do řídicího systému se signály připojují buď konektorem M12×1, nebo kabelem, který se připojí ke svorkovnici a utěsní průchodem kabelovou průchodkou M16×1,5. Obě varianty mají krytí IP67.

Je-li instalován převodník v hlavici, je třeba napájení mezi 10 až 30 V DC. Převodníky mají výstupní signál 4 až 20 mA. Hlavice je z korozivzdorné oceli DIN 1.4404 (AISI 316L). 

Špička senzoru a doba odezvy

Všechny senzory jsou dispozici také se zúženou špičkou, která zkracuje dobu odezvy. U snímače s rovným zakončením pláště o průměru 6 mm (trubka pláště je z korozivzdorné oceli o tloušťce 1 mm) jsou doby odezvy t50 = 3 s a t90 = 8 s, zatímco u snímače, kde je špička na konci v délce 30 mm zúžena na 3,5 mm, jsou tyto doby výrazně kratší: doba odezvy t50 = 0,5 s a t90 = 1,5 s. Uvedené hodnoty platí pro ponoření snímače do vařící vody. 

Oblast použití

Odporové teploměry LTS se používají zejména v potravinářském průmyslu, k měření vyšších teplot nebo v měřicích místech s omezeným montážním prostorem. 

Hygienické nátrubky LZE

Společnost Kobold dodává hygienické nátrubky z korozivzdorné oceli DIN 1.4404 (316L) a plastu PEEK (obr. 3). Ty jsou určeny pro různé teploty. Při kombinaci těsnění ocel/ocel mají teplotní odolnost –20 až +250 °C a maximální provozní tlak 5 MPa, při kombinaci ocel/PEEK –20 až +150 °C/1 MPa. Povrch odpovídá hygienické třídě H3. Vnitřní povrch má drsnost Ra = 0,8 µm, vnější Ra = 1,6 µm. Na obr. 4 je nátrubek LZE-M1 se svěrným spojem a LZE-C1 se spojením tri-clamp. 

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Odporové snímače teploty LTS-K v provedení bez převodníku v hlavici, vlevo s nástavkem („krkem“), vpravo bez něj

Obr. 2. Odporový snímač teploty LTS-A s převodníkem v hlavici

Obr. 3. Hygienické nátrubky LZE

Obr. 4. Řez nátrubkem LZE-M1 se svěrným spojem (vlevo) a LZE-C1 s tri-clamp (vpravo)