Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Odporové snímače teploty Kobold

Společnost Kobold se dlouhodobě a úspěšně zabývá výrobou provozních měřicích přístrojů. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry. Tento článek seznamuje čtenáře s odporovými snímači teploty TWL.

 Snímače teploty TWL se skládají z robustní instalační armatury z korozivzdorné oceli se závitem, přírubou nebo s navařovacím procesním připojením, spojovací hlavice a senzoru. Přístroje jsou běžně dodávány v jiskrově bezpečném provedení Ex ia, a proto mohou být instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. K dispozici je i varianta s pevným závěrem Ex d (obr. 1).

V měřicím prvku je umístěn senzor teploty Pt100 podle IEC 751 (Průmyslové platinové odporové snímače teploty), standardně s třídou přesnosti A nebo B. Dalšími možnostmi jsou třídy 1/3 DIN, 1/10 DIN nebo kryogenní verze pro nízké teploty. V závislosti na požadavcích měřicí úlohy lze senzor dodat ve dvou-, tří- nebo čtyřvodičovém provedení.

Alternativně mohou být tyto snímače dodány se dvěma senzory (s výjimkou čtyřvodičové verze, která z prostorových důvodů může obsahovat pouze jeden senzor Pt100).

Kromě odporových snímačů teploty podle normy IEC 751 jsou na vyžádání k dispozici zákaznické verze s různou hloubkou ponoru, speciální připojovací hlavicí, odlišnými materiály, speciálním procesním připojením nebo třídou přesnosti.

Snímače teploty mohou být dodány s převodníkem umístěným v hlavici přístroje. Na výběr jsou převodníky se standardním signálem 4 až 20 mA, s protokolem HART nebo rozhraním pro Profibus či Founda­tion Fieldbus.

 

Převodníky

Jsou-li měřicí signály přenášeny na velké vzdálenosti a je požadován přenos bez rušení, používají se hlavicové převodníky. Hlavicový převodník, který je zalitý v epoxidové pryskyřici, je umístěn přímo v hlavici přístroje a převádí odporový signál ze senzoru na lineár­ní analogový signál 4 až 20 mA. Hlavicové převodníky jsou k dispozici rovněž s protokolem HART nebo s rozhraním pro sběrnice Profibus či Foundation Fieldbus.

 

Použití

Snímače TWL se používají např. v systémech HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace). Jsou vhodné pro strojní zařízení, zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu apod.

Odporové snímače teploty se závitem a přírubou jsou s oblibou používány k měření teploty kapalin, pevných látek a plynných médií. Spolehlivá těsnost těchto přístrojů je důležitým kritériem při instalacích v zařízeních s přetlakem nebo vakuem.

Snímače se používají pro rozsah od –70 do (podle provedení) +600 °C, kryogenní verze měří od –198 do +100 °C. Teplota okolí může být od –40 do +150 °C (platí pro verzi s keramickou svorkovnicí a bez převodníku v hlavici); verze s převodníkem mají omezenou horní mez teploty okolí na +85 °C a verze s LCD displejem spolehlivě pracují od –20 do +80 °C.

 

Provedení

Hlavice mohou být různých tvarů – podle standardu označených G, B, BUZ a BUZ-H. Pro elektrické připojení se využívá konektor M20 × 1,5 (jiné na vyžádání).

Snímače se vyrábějí z oceli DIN 1.4404 (chromniklová korozivzdorná ocel, AISI 316 L). Hlavice může být v závislosti na přání zákazníka z hliníku, korozivzdorné oceli nebo polypropylenu.

Svorkovnice (u verze s odporovým výstupem, bez převodníku) je keramická.

Procesní připojení je závitové G Ľ až G 1, 1/4 NPT až 1 NPT, přírubové od DN 15 do DN 50; popř. AISI od ˝" do 2". Maximální provozní tlak je do 3 MPa. Krytí je podle provedení hlavice IP54 nebo IP68.

Volitelně lze dodat tříbodový kalibrační certifikát a inspekční certifikát materiálu 3.1 podle EN 10204.

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Odporové snímače TWL, určené do prostředí s nebezpečím výbuchu: vlevo v pevném závěru Ex d, vpravo v jiskrově bezpečném provedení Ex ia