Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Odolné systémy RFID do náročných podmínek

Odolné systémy RFID do náročných podmínek

Radioidentifikační systémy na elektromagnetické bázi jsou stále častěji využívány k bezdrátové identifikaci a k přenosu dat v průmyslu. Základem systému firmy Pepperl+Fuchs je řídicí jednotka (Ident Control), hlava pro čtení a zápis dat a vlastní nosič dat (tag). Díky stále kvalitnější konstrukci nosičů dat, které dnes odolávají i chemickým látkám, jako jsou kyseliny, oleje, žíraviny, ředidla apod., je tento systém možné použít i v náročných průmyslových prostředích. Navíc jsou nosiče dat konstruovány pro stále vyšší provozní teploty, v současné době až do 200 oC.

Používané frekvence

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí systémy RFID v různorodém provedení (obr. 1), které pracují na těchto komunikačních frekvencích:

  • 125 kHz – ideální pro konstrukční kovy, možnost zápustné montáže,

  • 250 kHz – čtení a zápis dat vysokou rychlostí, možnost zápustné montáže nosiče dat do kovu, ideální pro automatické obráběcích linky,

  • 13,56 MHz – velmi vysoká rychlost čtení a zápisu dat, nosiče dat odpovídají normě ISO 15693,

  • 2,45 GHz – velká přenosová vzdálenost a vysoká rychlost přenosu dat.

Řídicí jednotka Ident Control

V současné době je uváděno zcela nové řešení, jehož základem je řídicí jednotka Ident Control, která rozeznává rozdílné typy připojených zařízení (hlav pro čtení a zápis), komunikujících na různých frekvencích.

Obr. 1.

Obr. 1. Radioidentifikační systémy firmy Pepperl+Fuchs

Systém RFID společnosti Pepperl+Fuchs využívá dva základní principy: indukční a mikrovlnný. Systémy na indukčním principu (s označením IV a IP) jsou vhodné pro většinu běžných úloh v automatickém řízení procesů. Uplatní se v kontrolních a zásobovacích systémech nebo při identifikaci skladových kontejnerů, palet, držáků obrobků a dalších objektů. Systémy na mikrovlnném principu (s označením MV a MT) jsou využívány hlavně při identifikaci velkých objektů na větší vzdálenosti, např. v automobilkách, při dopravě zboží na dopravním pásu apod.

Pro usnadnění obsluhy má řídicí jednotka vždy stejné uživatelské rozhraní a ovládání bez ohledu na typ čtecí a zápisové hlavy. To pro uživatele znamená velmi jednoduché ovládání a programování systému. Komunikační (výstupní) rozhraní řídicí jednotky je volitelné. V současné době jsou k dispozici rozhraní Profibus, DeviceNet a sériové rozhraní RS-232, stejně tak i množství protokolů na bázi Ethernetu (např. EtherNet/IP, Profinet, Modus/TCP, TCP/IP a další).

Hlavy pro čtení a zápis

Čtecí a zápisové hlavy existují v různých provedeních, která se liší zejména tvarem a vzdáleností čtení a zápisu. Hlavy mohou číst informace z obou stran nosičů dat. Data jsou čtena a zapisována po zaslání příkazu do jednotky Ident Control, která také řídí výměnu dat mezi jednotlivými hlavami. Až čtyři čtecí a zápisové hlavy mohou být připojeny k jediné jednotce Ident Control a mohou současně vykonávat nezávislé operace.

Nosiče dat

Nosiče dat (tagy) existují rovněž v několika provedeních vhodných pro různé aplikace. Nosiče Read Only (code carriers) jsou určeny pouze pro čtení, obsahují unikátní pevný kód, obvykle délky 28 až 64 bitů. Tento kód je možné používat v průběhu celého výrobního procesu. Nosiče Read/Write (data carriers) mají paměť, která může být mnohokrát přepsána. V nadstandardním provedení lze dodat i nosiče dat s přídavnou přepisovatelnou pamětí (1 256 kb), která pracuje jako mobilní datová základna, zatímco pro identifikaci uživatele je použit fixní kód.

Nosiče dat Write-Once-Ready-Many (WORM) jsou navrženy pouze pro čtení a jsou uživatelsky nastavitelné. Jednou definovaná data jsou zapsána do tohoto nosiče, paměť je poté uzamčena a již nemůže být nikdy v budoucnu změněna.

Ing. Petr Vacek, Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs s. r. o.
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8 - Karlín
tel.: 221 115 549
fax: 221 115 550,
http://www.pepperl-fuchs.cz