Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Odolné připojovací a ovládací kabely pro použití v těžkých podmínkách

číslo 3/2005

Odolné připojovací a ovládací kabely pro použití v těžkých podmínkách

Připojovací a ovládací kabely pro náročné aplikace a drsné prostředí mohou být současně odolné i cenově dostupné. Nová generace flexibilních připojovacích a ovládacích kabelů firmy Lapp Kabel, ve velké míře odolná proti chemikáliím, olejům, tukům a povětrnostním vlivům, nabízí vhodné řešení za velmi přijatelnou cenu.

Vybrat správný připojovací a ovládací kabel do prostředí, kde běžně přichází do kontaktu s oleji, tuky, emulzemi, čisticími prostředky, užitkovou nebo odpadní vodou, mnoha chemikáliemi, chladem, teplem a slunečním zářením, je velký problém. Nevhodně zvolený kabel, často neznačkový, od výrobců používajících při výrobě z cenových důvodů obvyklé izolační materiály jako PVC (např. kabely typu H05VV-F), PUR (např. H07BQ-F) nebo chloroprenovou pryž (např. H07RN-F) v jejich základním, velmi málo modifikovaném provedení, v takovém prostředí nevydrží a nezřídka praská. Výhoda počáteční úspory finančních prostředků při nákupu takového kabelu velmi rychle převáží nevýhody dalších nákladů spojených např. s odstávkou provozu, výměnou kabelu apod.

Většina uživatelů se proto snaží vyloučit uvedené riziko a přiklání se k nákupu kvalitních značkových kabelů, u kterých výrobci díky zušlechťování základních izolačních materiálů dosahují delší životnosti a lepších parametrů při použití v náročných podmínkách. Vlastnosti základních izolačních materiálů však nelze zdokonalovat donekonečna, a tak přicházejí značkoví výrobci se speciálními, převážně drahými materiály, které většinou odolávají jen úzce vymezenému vlivu okolního prostředí.

Může tedy existovat kabel, který vydrží téměř vše a přitom je cenově dostupný?

Po mnoha rozhovorech s uživateli a intenzivním výzkumu dospěla společnost Lapp Group do fáze, kdy může nejen představit novou skupinu připojovacích a ovládacích kabelů typu Ölflex® Robust pro aplikace v těch nejdrsnějších podmínkách, ale i nabídnout dodávku těchto kabelů ze skladu, a to za velmi příznivé ceny. Tyto flexibilní kabely „do každého počasí„, které jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných materiálů splňujících směrnici EU RoHS (Restriction on Hazardeous Substances, směrnice 2002/96/ES), jsou výsledkem důsledného pokračování ve vývoji kabelů typu Ölflex Natur se speciálním pláštěm z termoplastického elastomeru typu TPE P4/11 společnosti Lapp. Tento izolační materiál je odolný proti biologicky odbouratelným olejům, které jsou ovšem k běžným izolačním materiálům kabelů vysoce agresivní (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Odolnost izolačních materiálů kabelů proti olejům podle normy VDMA 24568 (doba zkoušení 42 dní při teplotě okolí +80 °C)

Kabely Ölflex Robust jsou odolné při styku s vodou (čerstvou, užitkovou nebo odpadní, a to studenou, teplou nebo krátkodobě i horkou) a s mnoha chemikáliemi. Ideální je použít je všude tam, kde se kabely dostávají do styku s rostlinnými a zvířecími tuky a oleji, čisticími prostředky rozpustnými ve vodě, emulzemi olej-voda, slunečním ultrafialovým zářením, vlhkem, deštěm, sněhem, teplem a chladem.

Tři typické oblasti použití

Typické oblasti, ve kterých je použití kabelů řady Ölflex Robust nanejvýš vhodné, jsou přístroje a zařízení do oblastí s velkými požadavky na čistotu a hygienu (zdravotní technika, farmacie, potravinářský průmysl), dále zařízení pro těžbu surovin, zařízení, kde se vyrábějí nebo používají čisticí a prací prostředky (např. prádelny, čisticí stroje, mycí linky a myčky automobilů), obráběcí a další průmyslové stroje, přístroje a zařízení, např. pro výrobu akumulátorů, chemická zařízení, zařízení na výrobu textilních vláken, vysokotlaké parní čističe atd. Další oblastí použití jsou venkovní aplikace, např. stavební stroje a zařízení, výroba betonových dílů, kompostovací zařízení, čističky odpadních vod, zemědělské a lesnické stroje a mnohé další.

Příklad zařízení na likvidaci odpadů s kabely Ölflex Robust

Příkladnou referencí pro použití kabelů Ölflex Robust je projekt německé inženýrské kanceláře pro ekologická zařízení Biodegma ze Stuttgartu, která jako jedna z prvních použila nové připojovací a ovládací kabely řady Ölflex Robust v zařízeních pro mechanicko-biologickou úpravu zbytkového odpadu. Jen v jednom zařízení ve městě Neumünster, jehož roční kapacita je 200 tisíc tun odpadů, byly nainstalovány tyto nové kabely v délce 6 000 m. Při rozsáhlých laboratorních testech bylo totiž zjištěno, že kabely Ölflex Robust jsou nejvhodnější např. pro připojení elektrických motorů, pro napájení systémů měření teplot a pro řídicí panely v prostředí samotného provozu na zpracování odpadu, tj. pro součásti, které jsou vystaveny velmi drsným podmínkám, v mnoha případech i pravidelnému pohybu.

Kromě uplatnění v uvedených mechanicko-biologických zařízeních na zpracování odpadů společnost Biodegma v současnosti prosazuje kabely Ölflex Robust jako standard i pro použití při výstavbě kompostovacích zařízení. Také v tomto drsném prostředí jsou kabely řady Ölflex Robust téměř nezničitelné. Fungují při extrémních teplotách (při pevném uložení v rozsahu –50 °C až +80 °C, při pohyblivém uložení –40 °C až +80 °C) stejně dobře jako při kontaktu s oleji, tuky, emulzemi, čisticími prostředky, užitkovou i odpadní vodou a mnoha chemikáliemi, jak bylo zmíněno již v úvodu článku.

Ölflex Robust na českém a slovenském trhu

Téměř současně s uvedením nové skupiny kabelů Ölflex Robust na trh v SRN jsou tyto kabely díky společnosti Lapp Kabel, s. r. o., Holešov, i Lapp Slovensko, s. r. o., Nitra k dispozici i českým a slovenským zákazníkům. Podklady k uvedeným kabelům v češtině najdou zájemci v českém vydání katalogu Lapp Kabel Novinky 2004 a dále v připravovaném hlavním katalogu 2005/2006.

Karel Krejza, produktový manažer,
Lapp Kabel s. r. o., Holešov

LAPP KABEL s. r. o.
Tovární 1333
769 01 Holešov
tel.: 573 501 011
fax: 573 394 650
e-mail: info@lappkabel.cz
http://www.lappkabel.cz