Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Odkrytované kompresory – výhodná varianta pro trvalý provoz

číslo 8-9/2002

Odkrytované kompresory – výhodná varianta pro trvalý provoz

V oboru šroubových kompresorů je stále patrnější trend k jejich rozšiřujícímu se použití a tím k růstu počtu malých kompresorů. Stále více uživatelů se v praxi setkává s provozem šroubových kompresorů a poznává jejich výhody i nevýhody.

Novou řadu tzv. odkrytovaných šroubových kompresorů řady F1-C dodává společnost Schneider Bohemia, spol. s r. o. Kompresory jsou na našem trhu od počátku roku 2002 a jsou, jak se ukazuje, technicky úspěšné i obchodně velmi lukrativní. Sledují stávající trend a jejich úspěch potvrzuje, že rozhodnutí uvést je na trh bylo nepochybně správné.

Odkrytované kompresory jsou v současné době dodávány s elektromotory o výkonu od 4 do 7,5 kW, čemuž odpovídá výkonnost kompresorů 450 až 950 l/min (tab. 1). Vzhledem k tomu, že kompresory v běžné variantě jsou bez krytu, lze mít trvale dokonalý přehled o stavu jednotlivých stavebních dílů, o potřebě údržby apod. V případě servisních prací jsou všechny jejich části bez problémů přístupné, což výrazně zkracuje dobu nutnou na údržbu.

Tab. 1. Základní parametry šroubových kompresorů řady F1-C

Typ kompresoru Tlak
(MPa)
Objem.
tok
(l/min)
Výkon
motoru
(kW)
Objem
vzduš
-níku
(l)
Rozměry (š × h × v)
(mm)
Hmot-
nost
(kg)
Hluč-
nost
dB(A)
AMD 4-10 F1C 1 450 4 620 × 560 × 740 96 63
AMD 4-10 F1C-300 1 450 4 300 1 300 × 600 × 1 460 201 63
AMD 4-10 F1C-300+DK 1 435 4 300 1 300 × 600 × 1 460 226 63
AMD 5-10 F1C 1 650 5,5 620 × 560 × 740 99 69
AMD 5-10 F1C-300 1 650 5,5 300 1 300 × 600 × 1 460 204 69
AMD 5-10 F1C-300+DK 1 610 5,5 300 1 300 × 600 × 1 460 229 69
AMD 7-10 F1C 1 950 7,5 620 × 560 × 740 100 70
AMD 7-10 F1C-300 1 950 7,5 300 1 300 × 600 × 1 460 205 70
AMD 7-10 F1C-300+DK 1 930 7,5 300 1 300 × 600 × 1 460 229 70

Třebaže jsou kompresory bez krytu, je dosaženo velmi malé hlučnosti 64 dB(A) (verze 5,5 kW pouze 69 dB(A) a 7,5 kW jen 70 dB(A)). Ke všem variantám je možné dodat přídavný kryt snižující hlučnost o další 3 až 4 dB(A), podle varianty. Díky malé hlučnosti mohou být kompresory umístěny přímo v provozu. Výhodou jsou menší náklady na instalaci.

Pro kompresory F1-C byl vyvinut nový šroubový blok, zaručující větší výkonnost i při menších otáčkách. Šroubovice má velmi malé otáčky 1 450 min–1 (popř. 2 900 min–1). Mimo menší hlučnost je tak zajištěno i menší namáhání a opotřebení dílů. Důležitá je také menší spotřeba oleje a tím pokles jeho množství ve stlačeném vzduchu.

Šroubový blok je na jedné hřídeli s motorem, takže zde nejsou žádné ztráty. Uživatelé také jistě uvítají, že odpadají problémy s napínáním a výměnou klínových řemenů.

Kompresory F1-C jsou standardně vybaveny přepínáním hvězda-trojúhelník. Elektronická kontrola směru otáčení nedovoluje spustit kompresor nesprávným směrem. Tím je zabráněno možným škodám.

Obr. 1.

Všechny kompresory F1-C jsou vybaveny elektronickým řízením chodu s mikroprocesorem. V něm je např. automaticky upravována doba volnoběhu na deset sepnutí za hodinu. Výrazně se tak zmenšuje opotřebení kompresoru a prodlužuje se jeho životnost.

Panel obsluhy s digitálním displejem poskytuje v každém okamžiku přehled o provozním stavu kompresoru. Zobrazují se aktuální tlak, teplota oleje a ukazatel lhůty údržby a přímo na displeji je názorně indikována i případná porucha. Elektronické řízení je vybaveno také blokováním provozu v případě hrozícího poškození (např. při překročení teploty oleje, provozní teploty kompresoru, při nesprávném směru otáčení apod.).

Kompresory jsou vybaveny deskovým chladičem s dostatečnou kapacitou, který zajišťuje optimální provozní teplotu kompresoru a současně co nejmenší teplotu stlačeného vzduchu, mající vliv na kondenzaci jeho vodního obsahu a kvalitu vůbec. Stejně tak je důležité udržovat optimální provozní teplotu v mazacím okruhu, a to i u méně vytížených kompresorů, což zabezpečuje termostatický spínač s ventilátorem. Zde byl dříve jeden z hlavních problémů u většiny šroubových kompresorů.

Celkově je kompresor sestaven tak, aby jeho stavební díly vyžadující pravidelnou údržbu byly dobře přístupné (např. vložka vzduchového filtru, olejový filtr, odlučovací filtr atd.).

Všechny verze kompresorů jsou dodávány buď samostatně, nebo na vzdušníku o objemu 300 l. Všechny varianty jsou kompletně vystrojeny a přezkoušeny, což znamená jednoduchou instalaci a uvedení do provozu.

Verze na vzdušníku mohou být dodány s vestavěnou (integrovanou) sušičkou stlačeného vzduchu (DK). Tato kondenzační sušička je vybavena automatickou úsporou energie (ESA) v závislosti na zátěži. Standardním vybavením dále jsou tendenční ukazatel teploty a automatický odváděč kondenzátu. I v těchto sušičkách jsou použity, jak je u sušiček Schneider Bohemia obvyklé, výměníky z korozivzdorné oceli.

Minimální zástavbový prostor, vysoký provozní standard a stupeň vybavení a velká výkonnost znamenají, že se jedná o kompresory, které si jistě najdou své místo na trhu.

Jaromír Procházka,
Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Schneider Bohemia, spol. s r. o.
330 21 Líně – Sulkov 555
tel.: 019/791 13 14
fax: 019/791 10 05
http://www.schneider-bohemia.cz

Inzerce zpět