Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Odborníci z FEL ČVUT dodali ČTÚ zařízení pro testování mobilních sítí

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) začal ve svých měřicích vozech nově využívat inovovanou verzi zařízení pro souběžné testování mobilních sítí tří operátorů. Díky měřicímu systému bude moci regulátor provádět dlouhodobé nepřerušované testování za pohybu a výsledky přenášet do mapových podkladů ihned po dokončení měření. Třináct boxů zařízení F-Tester 4drive-box v celkové hodnotě téměř 9,5 milionu korun vyvinuli a vyrobili odborníci na katedře telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Zařízení F-Tester je určeno pro vestavbu do testovacích vozů, kterými regulátor pověřený kontrolou kvality datových služeb měří pokrytí území ČR signálem 4G/5G. Aktuálně ČTÚ chystá využití zařízení i k měření v železničních koridorech. Vedle Českého telekomunikačního úřadu zařízení F-Tester využívá také společnost CETIN – zejména pro optimalizaci nastavení parametrů přístupové sítě.

Měřicí systém F-Tester je příkladem úspěšného komerčního uplatnění výsledků akademického výzkumu; v roce 2022 získal mimo jiné Cenu rektora ČVUT za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, inovační, umělecké a tvůrčí práce.

Bližší informace k zařízení F-Tester jsou k dispozici na https://f-tester.fel.cvut.cz/.

[Tisková zpráva ČVUT v Praze, 21. listopadu 2023.]

(ed)