Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Odborníci na vestavné a kyber-fyzické systémy se setkali v Berlíně

Ve dnech 10. a 11. března 2015 se v Berlíně konalo setkání vývojových týmů organizované společně sdruženími ITEA, EUREKA Cluster on Software-Intensive Systems & Services a ARTEMIS Industry Association – Co-summit 2015. Toto v pořadí již sedmé setkání mělo hlavní motto „chytrý průmysl: dopady na inovace softwaru“. Setkání se zúčastnili přednášející z oblasti veřejné správy a významných průmyslových firem. Kromě plenárních přednášek byly na vysoké úrovni také panelové diskuse a doprovodná výstava, kde se představilo přibližně 75 velmi zajímavých výzkumných a vývojových projektů, na nichž se podílejí pracovníci akademických institucí i průmyslových firem z celé Evropy.

 
Účastníci se shodli na tom, že je třeba investovat zejména do oblasti kyber-fyzických systémů (CPS – Cyber-Physical System), protože jen tak bude možné udržet přední pozici Evropy v oblasti náročných řídicích systémů a systémů souvisejících s bezpečností. Podle sdružení Artemis Industry Association by celkový objem evropských investic do výzkumu a vývoje CPS měl v příštích letech výrazně růst. Členské státy EU by měly ve výhledu do roku 2020 zdvojnásobit roční výdaje do oblasti informační a komunikační techniky (ICT – Information and Communication Technology) z 5,5 miliardy na 11 miliard eur (včetně programů EU) a tím podnítit růst soukromých investic do tohoto oboru z 35 miliard na 70 miliard eur.
 
Heinrich Daembkes, předseda Artemis Industry Association, řekl: „Artemis je evropská průmyslová asociace, která je otevřená všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem v oboru vestavných a kyberfyzických systémů. V současné době evropské země nedávají zdaleka dostatečný důraz na digitalizaci průmyslové výroby. Podaří-li se tuto situaci změnit, přinese to Evropě značné výhody. Mimo jiné tak bude možné vytvořit až 150 000 pracovních míst ročně. Naše asociace aktivně podporuje průmyslové firmy v jejich snaze oslovit příslušné orgány veřejné správy a vysvětlit jim, že investice do CPS jsou skutečně prioritou.“
 
Život v naší společnosti, včetně zajištění naší bezpečnosti, je stále více závislý na vestavných a kyber-fyzických systémech. Zvláště v oborech, v nichž je Evropa velmi silná, jako jsou automobilový průmysl, letecký průmysl a výroba náročných produktů s velkou přidanou hodnotou, mají CPS velký potenciál. Konkurenceschopnost Evropy spočívá v rychlosti technického vývoje a zvyšování výkonu a kvality výrobků při zachování stejných nákladů. Nejdůležitějším prvkem vývoje evropské ekonomiky je důraz na bezpečnost a udržitelnost výroby. Artemis na setkání Co-Summit 2015 ukázala, jak těchto cílů dosáhnout.
 
Thomas Weber, člen představenstva společnosti Daimler a její technický ředitel, zdůraznil: „Doprava bez emisí, komunikující vozidla a autonomní vozidla, to jsou klíčová zaměření vývoje značky Mercedes-Benz. Například pro inteligentní komunikaci mezi vozidly jsou nezbytné spolehlivé a odolné vestavné moduly s velkým výpočetním výkonem a moderním softwarem.“ Na to reagoval Heinrich Daembkes: „Klíčem k realizaci takových inteligentních sítí jsou právě kyber-fyzické systémy.“
 
Daimler je vedoucí projektu MBAT, který byl v rámci Artemis letos oceněn jako nejlepší. Tento projekt se zabývá výkonnými, efektivními a dostupnými metodami validace a verifikace vestavných systémů, kdy cílem je snížit náklady na tuto položku vývoje.
 
Daimler je ovšem aktivním partnerem i v dalších projektech Artemis: Deserve a Crystal. Projekt Deserve vychází z předpokladu rozvoje tržních příležitostí pro pokročilé asistenční systémy řidiče a klade si  za cíl vybudovat inovační ekosystém předních evropských firem a výzkumných institucí v oblasti vestavných modulů pro asistenční systémy a automaticky řízená vozidla. Předpokládá se však, že výsledky tohoto projektu budou využitelné i v jiných oborech průmyslu,
kde jsou využívány autonomní mobilní jednotky: v logistice, zemědělství apod.
 
Cílem projektu Crystal je vytvořit postupy k omezení nákladů na vývoj systémů prostřednictvím zlepšení integrace analýzy systémů, analýzy bezpečnosti a nástrojů pro testování systémů a zkrácení doby návrhu vývojem opakovaně využitelných bloků.
 
Také v leteckém průmyslu se na zajištění bezpečnostních požadavků podílejí vestavné systémy a CPS. Například v projektu EMC2 je vyvíjena architektura orientovaná na služby (SOA) pro kombinované kritické aplikace v dynamicky se měnícím prostředí.
 
Zmiňme ještě projekt Arrowhead, který se zabývá komunikačními systémy v průmyslové výrobě – jejich technickým rámcem, včetně nástrojů pro integraci současných systémů, jejich implementací a vývojem kolaborativní automatizace, a to na reálných pilotních projektech v oblasti elektromobility, chytrých budov a měst, průmyslové výroby, energetiky nebo virtuálního trhu s energií. Projekt hledá cesty ke standardizaci komunikačních systémů a ukazuje na jejich konkrétní dopady v reálném životě.
 
V projektech Artemis jsou zapojeny i některé české firmy a výzkumné instituce. Kdyby se mezi našimi čtenáři našli další zájemci o aktivní účast na projektech Artemis, bližší informace najdou na https://artemis-ia.eu/, popř. jim zprostředkujeme kontakt na zástupce Artemis pro Českou republiku.
[Tisková zpráva Artemis IA, Berlín, 10. 3. 2015, a autorovy vlastní materiály.]
Petr Bartošík