Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Odborníci MaR proškoleni společností ZPA Nová Paka, a. s.

Automa 3/2000

[Tisková zpráva ZPA Nová Paka, a. s.]

Odborníci MaR proškoleni společností ZPA Nová Paka, a. s.

Ve dnech 24. až 27. ledna 2000 uskutečnila akciová společnost ZPA Nová Paka, výrobce měřicí a regulační techniky, pravidelné odborné školení určené zejména pracovníkům organizací, které projektují, montují a poskytují servisní údržbu stanovených měřidel podle zákona č. 505/90 Sb., o metrologii. Účastníci školení byli detailně seznámeni s teoretickými i praktickými metodami fakturačního měření, ověřený mi v mnoha průmyslových odvětvích, s metodickými pokyny pro pracovníky MSO a se zákonem č. 505/90 Sb., o metrologii. Dále jim byly předvedeny snímače teploty, snímače tlaku a tlakové diference, ventilové soupravy, měřiče průtoku, měřiče tepla, stavové přepočítávače plynů, napájecí zdroje a další komponenty z produkce ZPA Nová Paka, které jsou vhodné pro kompletaci měřicích okruhů. Nedílnou součástí odborného školení byla i vzájemná konfrontace zkušeností odborníků. Školení se mimo jiné zúčastnili pracovníci společností ČEZ, Energie Group, Chemopetrol OKMP, I&C Energo, Pražská teplárenská, Regula Servis, Teplárny Karviná atd. Další běh školení se uskuteční v listopadu 2000.