Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Odborné vzdělávání a Fórum automatizace

Nedostatek absolventů odborných škol a úroveň jejich kvalifikace jsou problémem, který tíží většinu českých firem. Je mu věnován ucelený blok diskusního Fóra automatizace, který na veletrhu Amper organizuje redakce časopisu Automa. Fórum automatizace se bude konat po celou dobu veletrhu Amper, tedy od úterý 19. do pátku 22. března 2019 na brněnském výstavišti v přednáškovém prostoru na výstavní ploše v hale V. Tematické celky jednotlivých přednáškových dní jsou uvedeny na www.automa.cz a v článku na str. 18. Bloku s tématem odborného vzdělávání je vyhrazeno páteční dopoledne (22. 3. 2019). Budou zde prezentovány společné aktivity a výsledky projektu odborného vzdělávání, který řeší a financuje kolínská firma Teco, a. s. (www.tecomat.com) ve spolupráci s partnerskou firmou Smart-bit, (www.smart-bit.cz) a s aktivními odbornými školami. Představeny budou mechatronické učební pomůcky, učební texty a produkty pro elektronickou podporu výuky automatizace v duchu Industry 4.0 – vzdělání 4.0. Zástupci odborných škol a jejich žáci, studenti i učitelé zde budou prezentovat své zkušenosti s moderními prostředky výuky a s přístrojovým vybavením svých laboratoří. Očekává se jak diskuse, tak i výměna zkušeností. Představitelé firem se v bloku přednášek o odborném vzdělávání seznámí se stavem výuky na odborných školách i s možnostmi podpory škol ze strany firem. Budou mít příležitost sdělit své představy a požadavky na výuku, na znalosti a dovednosti absolventů – svých budoucích zaměstnanců. Předpokládáme, že Fórum automatizace otevře konstruktivní dialog firem s odbornými školami a nastartuje novou etapu spolupráce mezi nimi.                                                                

(šm)