Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Odborné veletrhy Reed Exhibitions v Rakousku zvou účastníky z ČR

číslo 12/2004

Odborné veletrhy Reed Exhibitions v Rakousku zvou účastníky z ČR

Svou aktuální nabídku veletrhů představily na tiskové konferenci v Praze 18. října 2004 současně veletržní správy Reed Messe Wien GmbH a Reed Messe Salzburg GmbH. Obě pod společným označením Reed Exhibitions Messe Wien & Salzburg jsou vedoucím veletržním uskupením v Rakousku. V průměru za rok uspořádají asi 40 až 45 veletrhů, odborných i pro širokou veřejnost. Tyto akce se konají především na jejich „mateřských scénách„ – nově zbudovaných výstavištích ve Vídni (čtyři haly s celkovou podlahovou plochou 55 156 m2) a Salcburku (třináct hal, 33 176 m2). V roce 2003 např. uspořádaly 41 veletrhů za účasti asi 8 000 vystavovatelů a 500 000 návštěvníků (z toho 300 000 odborných). V průměru přichází 25 % vystavovatelů a 15 % návštěvníků ze zahraničí. Z pořádaných odborných veletrhů je jich několik nadregionálního významu, zajímavých pro vystavovatele i návštěvníky z ČR. Z pohledu oboru průmyslové automatizace jsou to v roce 2005 především:

  • ItnT 2005, 1. odborný veletrh informatiky a komunikací; Vídeň, 15. až 17. února 2005,

  • MessEventLinz, veletrh měřicí a zkušební techniky; Linec, 8. až 9. března 2005,

  • Dataprint 2005, 3. mezinárodní veletrh tiskařské techniky a předtiskové přípravy; Linec, 5. až 8. dubna 2005,

  • ERG – Energie-Raum-Gebäude 2005, mezinárodní odborný veletrh technického vybavení budov, nově vzniklý rozšířením tradičního veletrhu Aquatherm o veletrh Power Days, věnovaný elektroinstalační, osvětlovací, komunikační a zabezpečovací technice v budovách; Vídeň, 26. až 29. dubna 2005,

  • Smart Automation Austria 2005, 4. odborný veletrh průmyslové automatizace; Linec, 5. až 7. října 2005.

Za hlavní důvody účasti vystavovatelů z ČR na veletrhu v Rakousku představitelé Reed Exhibiton uvádějí rostoucí zajímavost Rakouska jako dovozce z ČR, exkluzivní témata veletrhů, ve srovnatelné kvalitě v ČR nanabízená, Vídeň jako tradiční středoevropské centrum mezinárodního obchodu a zkušenost Rakouska jako členského státu EU s mentalitou středoevropské země a také nabídku speciální sady služeb sestavené „na míru„ účastníkům z ČR.

Obě veletržní správy, Reed Exhibitions Messe Wien & Salzburg, jsou dceřinými společnostmi firmy Reed Exhibitions, sídlící v Londýně a charakteristické asi 420 pořádanými veletržními a kongresovými akcemi s 90 000 vystavovatelů a čtyřmi miliony návštěvníků ročně.

Služby pro odborné návštěvníky veletrhu ERG z ČR a Slovenska zajišťuje společnost Schwarz & Partner, spol. s r. o., tel./fax: 224 872 042, http://www.terminy.cz. Zástupcem společností Reed Exhibitions Messe Wien & Salzburg v ČR je agentura Progres Partners Advertising, s. r. o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, tel.: 221 602 324, http://www.ppa.cz

(sk)

Inzerce zpět