Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Odborné veletrhy očima návštěvníků

Odborné veletrhy očima návštěvníků

Odborný veletrh může leckomu připomínat velmi dobře organizované tržiště. Není tu však slyšet cinkání mincí, protože nejžádanějším tovarem jsou zde informace. Na první pohled se zdá, že těch je na veletrzích nepřeberně. Ale jak pohodlně a efektivně se k nim návštěvníci dostanou? Na to jsme se zeptali šesti pravidelných návštěvníků odborných veletrhů a jejich odpovědi nyní předkládáme čtenářům. Volně tak navazujeme na příspěvek Odborné veletrhy v proměnách času uveřejněný u příležitosti veletrhu Amper 2007 v březnovém vydání časopisu Automa (str. 13). Ten byl sestaven ze stanovisek vystavovatelů, kterých jsme se ptali na to, co jim vystavování na veletrzích přináší. Do jaké míry požadavky návštěvníků, ať už jde o pracovníky průmyslových firem, pedagogy, studenty či novináře, korespondují s úsilím vystavovatelů, napoví tato anketa. Naší snahou bylo, aby byla v šestici účastníků této polemiky zastoupena každá z uvedených profesí. Proto jsme oslovili dva zástupce z průmyslové sféry, Petra Kuchaře z firmy Recticel Interiors CZ a Petra Lišku z AŽD Praha, dva pedagogy, Františka Zezulku z VUT Brno a Ladislava Maixnera ze SOŠ Lanškroun, studující zastoupil Ondřej Holub, doktorand na katedře řídicí techniky ČVUT v Praze, a odborné novináře redaktor časopisu Automa Karel Suchý.

Účastníte se odborných veletrhů, na nichž se vystavuje mimo jiné automatizační řídicí technika (MSV, Amper, Hannover Messe, SPS/IPC/Drives, Productronica, Automatica apod.). Co od jejich návštěvy očekáváte?

Zezulka:
Očekávám informace o tom, co je v současné době na trhu automatizace a jaké jsou trendy v oblasti automatizační techniky, řídicích členů, komunikačních systémů, systémů sledování a operátorského řízení (HMI) a inženýrských prostředků. Očekávám rovněž setkání s odborníky, bývalými kolegy a bývalými studenty a s dalšími známými.

Kuchař:
Během návštěvy se snažím zmapovat si aktuální nabídku automatizační techniky (kdo a co nabízí) s důrazem na zajímavé novinky.

Suchý:
Na veletrzích hledám především informace o novinkách v nabídce vystavovatelů, na zahraničních veletrzích také koncentrované informace o trendech v oboru a o dění v normotvorné oblasti (nové standardy, novinky od sdružení uživatelů apod.).

Holub:
Na veletrhy přicházím kvůli návštěvě zástupců konkrétních firem, nicméně využívám tuto příležitost i k tomu, abych si rozšířil povědomí o tuzemských firmách a službách, které nabízejí.

Liška:
Já mimo MSV v Brně jezdím na veletrhy železniční, dopravní a komunikační techniky, např. Prorail v Žilině nebo Sifer v francouzském Lille. Očekávám informativní a otevřené jednání s představiteli jednotlivých společností, které mají zájem podílet se na aplikaci progresivních řešení dnešní evropské dopravní infrastruktury.

Vystavovatelé na veletrzích nejvíce oceňují osobní kontakt se zákazníky. Jak důležitá je pro vás možnost setkat se na veletrhu se zástupci firem, oproti oslovení telefonem, e-mailem apod.?

Holub:
Osobní jednání se zástupci vystavujících firem je pro mě hlavní důvod pro návštěvu veletrhu.

Zezulka:
Já také dávám jednoznačně přednost osobnímu setkání.

Kuchař:
Osobní jednání jsou důležitá, i když asi spíše z psychologického hlediska. Zároveň s rozhodnutím vyrazit na veletrh totiž beru na vědomí, že určitý čas strávím určitým způsobem. Při oslovení telefonem na sebe bere oslovující firma riziko, že se „trefí“ do času, který byl striktně vyhrazen na jinou činnost (např. dokončování projektu...) a dostane se tak na „černou listinu“. Podobně dopadne i v případě agresivní e-mailové kampaně.

Suchý:
Osobní setkání má své nesporné výhody. Rozvádět snad není třeba. Navíc bych také podtrhl význam toho, že na veletrhu jsou současně všichni „po ruce“ a soustředění na komunikaci.

Maixner:
Na veletrhu soustřeďují firmy své špičkové výrobky i veškerý dokumentační a propagační materiál. Koncentrace vystavovatelů na jednom místě pak umožňuje získat v relativně krátké době přehledné informace o směrech technického vývoje.

Na odborný veletrh jedete jistě s jasnou představou o tom, jaké stánky navštívíte. Co vás nejspíše přiměje k neplánované návštěvě stánku?

Liška:
Neplánovaně se zastavím, když zahlédnu zajímavý exponát či tvořivé řešení stánku, ale mnohem častěji mě přiláká nadšený nebo poutavě vystupující personál vystavovatele. Usměvavé tváře, zájem o konverzaci a někdy i lehce agresivní oslovení způsobí občas malý zázrak – unavený návštěvník se zastaví, zbystří a pozorně naslouchá. To bývá přínosné pro obě strany, návštěvníka i vystavovatele.

Kuchař:
Upravit plán mě přiměje nejspíše živá demonstrace výrobků.

Holub:
Mě obvykle zaujme konkrétní prezentace výrobků nebo služeb vystavovatele.

Zezulka:
K neplánované návštěvě mne přiměje zajímavý vystavený exponát v jakékoli podobě.

Suchý:
Navštívit stánky firem podnikajících v oblastech odpovídajících tematickému zaměření časopisu je pro již „délesloužícího“ odborného novináře v podstatě povinnost. Tento ambiciózní plán se ovšem nikdy nepodaří realizovat. Přednostně reaguji na pozvání od vystavovatelů, při „volném lovu“ pak na poutavě vypíchnutou nabízenou technickou inovaci, nikoliv nutně s živou demonstrací.

Dáváte přednost stánkům, na kterých je představen celý sortiment firmy a můžete si výrobky prohlédnout nebo i vyzkoušet, nebo je pro vás důležitější pohovořit s představiteli firmy, získat tištěné materiály apod.?

Holub:
Pro mě je důležité osobně pohovořit se zástupci vystavovatele. Abychom mohli mluvit konkrétně, je samozřejmě potřeba mít k dispozici podklady anebo konkrétní výrobky.

Kuchař:
Ideální je pro mě stánek představující kompletní sortiment firmy s bezproblémovým přístupem k tištěným materiálům.

Zezulka:
Rád bych si nejprve prohlédl stánek sám. Odpuzuje mne, když se vystavovatel hned vrhá na návštěvníka, který se ještě ani nerozhlédl. Na druhé straně je ve stáncích větších a návštěvnicky atraktivnějších firem těžké sehnat odborníka na výklad.

Suchý:
Ze sortimentu mne, jako představitele čtenářské části odborné veřejnosti, zajímají především novinky, nikoliv nutně celý nabízený sortiment. Dobrat se novinek, pochopit jejich význam a získat podklady k publikování nelze bez jednání s konkrétními lidmi. Ale pozor, stále platí, že u specifikace produktu je (jako u každé smlouvy) může být nejdůležitější právě to, co v ní není uvedeno – a zde má nenahraditelnou roli právě představitel dotyčné firmy!

Maixner:
Pro mě je při návštěvě veletrhu prioritou získání potřebných informací, ať už jsou zprostředkovány osobním rozhovorem, propagačními materiály nebo zhlédnutím výrobního sortimentu firmy.

Liška:
Možnost prohlédnout si skutečné výrobky vede k daleko hlubšímu pochopení jejich funkcí a provozních předností. Pro mne je také důležitá konverzace s odborníky dodavatelské firmy. Třeba při demonstraci počítačové simulace může být dotaz na změnu vstupních parametrů okamžitě zodpovězen, vysvětlen a demonstrován. Vítám i detailní dokumentaci na CD nebo i v animované podobě na DVD. Každý však volí jiný přístup.V rozsáhlých stáncích je často vidět velké skupiny lidí popíjejících při čilé konverzaci, aniž pohlédnou na vedle vystavené soukolí se zlatou medailí!

Necháte se zlákat soutěžemi nebo zábavnými programy, které probíhají ve stáncích některých firem? Jaký názor máte na tyto aktivity?

Suchý:
Nezúčastňuji se jich a neobdivuji je. Zejména pokud halasem bezohledně znemožňují normální hovor (nejen) v blízkých stáncích anebo když pravidelně se shromažďující dav brání běžnému provozu v hale.

Zezulka:
Show bohužel patří k dnešní době. Je mi to proti mysli.

Maixner:
Zábavné programy jsou mimo můj zájem, ale dobrou živou hudbu si poslechnu vždy rád.

Liška:
Jsem trochu kritický k soutěžím a komplikovanějším zábavným akcím ve stáncích, protože často odvádějí pozornost návštěvníků a občas vedou až k roztržitosti. Až absurdní může být např. „body painting“ pohledných modelů ve stánku výrobce betonových pražců. Pokud je ale účelem drobné recese přilákat kolemjdoucího do stánku, kde probíhají zajímavé diskuse, rád se nechám přilákat.

Holub:
Myslím, že soutěže a najímané hostesky slouží především k odreagování a přilákání pozornosti ostatních vystavovatelů, případně celodenních návštěvníků veletrhu. Soutěží se neúčastním, ale úsměv hostesek mě samozřejmě potěší.

Kuchař:
Podobných akcí se nezúčastňuji, ale nevadí mi a někdy představují příjemné zpestření návštěvy.

Stále častěji probíhají přímo ve veletržních pavilonech diskusní fóra o výrobcích, trendech nebo o vývoji určité oblasti. Máte o ně zájem? O čem by měla být, aby vás zaujala?

Zezulka:
Ano, to je něco docela jiného a je to pozitivní trend. Obdivuji účastníky těchto panelových diskusí. Úroveň diskusních fór je většinou dobrá, závisí samozřejmě na odbornosti účastníků. Témata jsou vesměs aktuální.

Maixner:
Semináře a diskusní fóra jsou vždy velmi zajímavou a žádoucí součástí veletrhu. Je však nezbytné pro ně zajistit špičkové odborníky, aby účast na nich měla smysl.

Kuchař:
Diskusní fóra mě zajímají, především jsou-li o nových trendech a automatizaci a jejich využívání v praxi. Přínosné jsou také příklady aplikací výrobků.

Suchý:
Mám o tyto akce zájem a zúčastňuji se jich, i na úkor chození po stáncích. Na domácích veletrzích ale zatím nemají tradici a chybějí mi. Možná je důvodem moje profese novináře, kdy pro orientaci v oboru tak širokém, jako automatické řízení, potřebuji vědět „něco o všem“, což firemní prezentace ne vždy poskytnou. Zajímavá jsou tato fóra zejména tehdy, setkají-li se protichůdné či alespoň mezery na horizontu zaplňující názory.

Liška:
Diskusní fóra mne velmi zajímají, protože často podávají přehled o situaci nebo vývoji v daném oboru. Poskytnou dodatečné informace, zvláště když se na nich rozproudí živá nebo i kontroverzní diskuse. Zajímavé fórum by mělo zprostředkovat pohled uživatelů, servisních pracovníků nebo aktivních zákazníků na danou technickou oblast. Výrobci tak mají příležitost pochopit jejich potřeby a dovědět se, jak zlepšit své výrobky nebo služby. Tyto diskuse přispívají k navázání živějších vzájemných vztahů.

Holub:
Měl bych zájem o fóra, kde by věcně diskutovalo více odborníků z různých firem, a to v dostatečné hloubce. Některá, alespoň technicky zaměřená, internetová diskuzní fóra jsou velice kvalitní. Tuto laťku by debaty na půdě veletrhu musely překonávat, abych je aktivně vyhledával.

Daří se vám ve stáncích nalézt informace, které potřebujete, a kompetentní pracovníky nebo představitele firem, s nimiž chcete mluvit? Jaké máte zkušenosti s tištěnými materiály?

Suchý:
Daří, i když veletrh je „kolotání“ a ne vždy se setkání, i předem plánované, podaří uskutečnit na první pokus. Z tištěných materiálů ocením jako podporu paměti zejména jednotlivý informační list před obšírným katalogem nebo CD (do kterého „nevidím“).

Zezulka:
Ano, většinou se k potřebným informacím dostanu. Jak jsem již řekl, je ve stáncích větších a návštěvnicky atraktivnějších firem těžké sehnat odborníka mezi kupou personálu, který není dost informován vždy však ochotně poskytne alespoň informační materiály. Tištěné firemní materiály jsou stále více povrchní a opravdu hlavně reklamní bez technického pohledu a bližších technických informací.

Maixner:
Samozřejmě ne vždy je k dispozici odborník či kompetentní pracovník nebo potřebný materiál. Zpravidla však je možné dohodnout jiný termín, popř. si nechat potřebný materiál zaslat.

Holub:
Mám velmi dobré zkušenosti jak s pracovníky vystavujících firem, tak s tištěnými materiály, které mi poskytli.

Liška:
Musím přiznat, že pořád ještě pociťuji značný rozdíl mezi přístupem odpovědných pracovníků ve stáncích britských nebo nizozemských společností a pracovníků společností ze střední Evropy. Ve stáncích z našeho regionu často nejsou přítomni kompetentní pracovníci, protože raději navštěvují stánky jiných firem. Tento zlozvyk se rozbujel zvláště v posledních dnech veletrhu.

Změnil se váš postoj k veletrhům po masivním nástupu internetu?

Zezulka:
Naprosto ne, nedovedu si představit svůj pracovní program bez návštěvy čtyř až pěti veletrhů každý rok. Obvykle Amper, Hannover Messe, SPS/IPC/Drives a MSV Brno.

Kuchař:
Můj postoj se změnil. Dříve jsem návštěvu veletrhu považoval za prioritní, v současnosti už dávám přednost jiným aktivitám.

Maixner:
Osobní kontakt odborníků není podle mého názoru plně nahraditelný technickými prostředky informatiky – stejně jako ve výuce na jakékoli úrovni.

Suchý:
Svůj postoj k veletrhům jsem nezměnil. Na webových stránkách pohotově najdu kvanta údajů, i velmi podrobných, ale málokdy klíč k souvislostem. Na rozdíl od dat na webu je informace podávaná na veletrhu vždy customized, šitá na míru mně jako zákazníkovi, a tedy připravená podle současného trendu v řízení výrobních podniků. Na to web zatím nemá, a kdy bude mít?

Jak se podle vás liší prezentace firem na internetu a na veletrhu?

Kuchař:
Podle mých zkušeností většinou odpovídá úroveň prezentace firmy na veletrhu prezentaci na internetu a naopak, ale už jsem se setkal i s výjimkami.

Holub:
Ano, internetová a veletržní prezentace jedné firmy jsou obvykle na srovnatelné úrovni – stánek vystavovatele s nepřehlednou webovou stránkou nemá smysl na veletrhu hledat.

Liška:
Webové stránky mohou být navrženy tak, že znásobují velikost nebo schopnosti společnosti. Oproti tomu na veletrhu je možné třeba podle velikosti stánku lépe posoudit finanční schopnosti dané společnosti, a rok po roce sledovat i její vývoj. Je tu i příležitost odhadnout charakter zaměstnanců a vedoucích pracovníků podniku.

Polemiku vedla Eva Vaculíková

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde