Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Odborná studie firmy Eaton Ochrana motorů pro revoluci IE3

Společnost Eaton uveřejnila odbornou studii Ochrana motorů pro revoluci IE3, která se zabývá dopadem evropské směrnice 2009/125/EC, o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP – Energy-related Products), na spínací a ochranné systémy pro elektrické motory. Studie, jejímž autorem je product manager společnosti Eaton Jan Nowak, poskytuje výrobcům strojů a systémů představu o dopadech směrnice na konstrukci motorů i praktická doporučení pro výběr ochranných zařízení.

 
„Povědomí o energetické účinnosti se v průmyslovém sektoru díky směrnici ErP nesmírně zvýšilo,“ vysvětluje Jan Nowak. „Výrobci elektromotorů nyní uvádějí na trh výrobky se stále vyšší účinností, což je jedině správné a vhodné. Je však důležité si uvědomit, že to má dopad nejen na konstrukci motorů, ale i na ochranné systémy, které jsou u nich používány.“
 
Studie se zabývá tím, jak požadavky stanovené ve směrnici ErP a v předpisech pro motory nutí výrobce elektromotorů provádět konstrukční změny výrobků. Projednáván je dopad směrnice, který je patrný v mnoha oblastech elektrických charakteristik, od většího průřezu vodičů pro vinutí statoru po větší rozběhové proudy.
 
Studie analyzuje i vliv na spínací a ochranná zařízení. Výrobcům strojů a systémů poskytuje pomůcku pro výběr správného zařízení ke splnění potřeb specifických úloh i požadavků směrnice. Popsány jsou i konstrukční změny důležité pro ochranné systémy motorů a vysvětlena jsou rizika související s těmito změnami. Odborná studie Ochrana motorů pro revoluci IE3 je zdarma ke stažení na www.eaton.cz/moem-ee.

Obr. 1. Odborná studie společnosti Eaton Ochrana motorů pro revoluci IE3