Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Od regulačních diagramů k six sigma

Automa 1/2001

Od regulačních diagramů k six sigma

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Postup zdokonalování výrobního procesu,
Paretova analýza,
Shewhartův regulační diagram.

Mgr. Michal Škop a kol., StatSoft CR
michal.skop@statsoft.cz