Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Od ovládání světelných zařízení k řízení letiště

číslo 10/2002

Od ovládání světelných zařízení k řízení letiště

V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že vedle nezbytného zdokonalování vybavení letadel potřebují letadla místo, kde mohou vzlétnout a přistát. O provoz na letištích se starají řídící letového provozu a technici. K tomu, aby byli schopni zajišťovat stále náročnější požadavky na bezpečnost provozu, potřebují co nejpodrobnější informace o jednotlivých zařízeních.

Obr. 1.

V minulosti bylo obvyklé, že každý technický systém instalovaný na letišti měl svůj vlastní ovládací a monitorovací systém. Následkem toho byla veškerá pracoviště zahlcena obrovským množstvím monitorů, mezi kterými se pohyboval technik, jenž musel všechny systémy obsluhovat a sám si vyhodnocovat jejich provozuschopnost. „Kouzlo“ spočívalo ještě v tom, že systémy byly na různých platformách – od operačního systému DOS přes Unix až po Windows, takže obsluha byla velmi náročná. Do toho všeho se stále častěji prosazoval oprávněný požadavek řídících letového provozu na vlastní pohledy na systémy, které se mnohdy lišily od požadavků techniků.

Obr. 2.

Z uvedených důvodů vzešel požadavek na systém, který by byl schopen nabídnout jednotný přístup k datům, sjednotit uživatelská rozhraní, oddělit technologickou část od části informační a navíc by splňoval požadavky bezpečnosti a stability. Všem těmto nárokům vyhověl software SCADA CITECT.

CITECT je software SCADA určený pro prostředí MS Windows 95/98/NT/2000/XP. Umožňuje vytvořit operátorské pracoviště s nejnáročnějšími požadavky kladenými na proces monitorování a řízení technologických procesů. Použitá architektura klient-server podporuje tvorbu jednoduchých aplikací s jednou operátorskou stanicí i velmi složitých aplikací s distribuovaným zpracováním úloh, mnoha vizualizačními stanicemi spojenými sítí a výstupem na nadřízenou úroveň. Systém lze snadno rozšířit o další stanice bez nutnosti jeho rekonfigurace. Samozřejmostí je rovněž možnost zálohovat systém na všech úrovních (programovatelných automatů, komunikačních tras k PLC, jednotlivých serverů i sítí).

Ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení
Ovládání a monitorování světelných zařízení letiště musí splňovat tyto požadavky:

 • Co nejjednodušší ovládání pro řídící letového provozu – zařízení se ovládá prostřednictvím dotykového displeje, nastavení intenzity světla je automatické na základě informací o tom, které dráhy se používají, informací o meteorologické (dráhové) dohlednosti a režimu dráhy (vzlet nebo přistání). Řídící může měnit svítivost jednotlivých světelných soustav individuálně nebo skupinově. Systém dovoluje předvolbu pojezdových tras.
 • Co nejpodrobnější informace pro techniky o stavu jednotlivých zdrojů konstantního proudu v transformovnách, o počtu provozních hodin jednotlivých žárovek atd. Systém musí umožnit monitorování a ovládání zařízení transformovny a musí být vybaven autodiagnostikou.
 • Vazba na okolní systémy – tj. především schopnost komunikace s meteorologickými systémy, možnost využívat data z okolních systémů na letišti a schopnost předávat jim vlastní data.
 • Správa systému – tj. možnost dálkové diagnostiky a konfigurace systému a definovatelné úrovně přístupu.
Obr. 3.

Vzhledem ke stavebnicové konstrukci použitého softwaru je možné postupně integrovat ovládání a monitorování těchto jednotlivých systémů letiště:

 • světelná zabezpečovací zařízení,
 • radionavigační zařízení,
 • energetické systémy,
 • meteorologické systémy,
 • požární a zabezpečovací signalizace,
 • radarové systémy

a následně budovat nástavby na základě reálných dat:
 • informační systém pro řídící letového provozu,
 • informační systém pro cestující,
 • centrální monitorovací systém,
 • výstupy pro systém řízení jakosti ISO 9000.

Pro školení nových techniků a řídících letového provozu, pro opakovaný výcvik, k testování znalostí a k simulaci jednotlivých stavů systému je určen simulátor systému letiště.

Se stále rostoucími požadavky na využití dat se v systému řízení letiště uplatní i další produkty CITECT: Plant2Bussines (propojení řídicích systémů a podnikové informační sítě) a Plan2Pocket (přístup k datům prostřednictvím mobilních zařízení).

Ing. Roman Šianský, CS SOFT s. r. o.

Inzerce zpět