Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Od osazených kabelů k individuálním řešením na míru

Společnost HARTING dodává nejen standardní konektory a spojovací komponenty podle katalogu, ale i osazené (konfekční) kabely vyrobené podle požadavků zákazníků. Zákazník své požadavky postupně zadává do konfigurátoru a tak vytvoří zadání pro výrobu.

Avšak ani tehdy, když požadavky přesahují běžné volby v konfigurátoru, nenechá Harting zákazníka na holičkách. Nyní se dostává se ke slovu divize HARTING Customized Solutions (HCS). Ta ve spolupráci se zákazníkem a s využitím rozsáhlých znalostí a zkušeností svých techniků navrhne specifické konstrukční řešení. V jednoduchém případě jde jen o vhodnou úpravu katalogových řešení, ve složitějším je třeba pro zákazníka navrhnout a vyrobit zcela specifický propojovací systém. Technici divize HCS dokážou také zajistit soulad s aktuálními normami a standardy, mezinárodními i lokálními a oborovými, s ohledem na funkčnost, bezpečnost i kvalitu navrženého řešení. K atributům divize HCS patří rychlá reakce na požadavky zákazníka a krátká doba uvedení výrobku na trh – rozhodně kratší, než kdyby si zákazník řešení vyvíjel vlastními silami. 

Partnerství s firmou Siemens

Společnost Harting je oficiálním partnerem firmy Siemens (Siemens Solution Partner). V rámci dlouhými lety prověřeného partnerství vyvinula divize HCS množství řešení přesně podle zadání společnosti Siemens. Typicky jde o kabely a spojovací techniku pro výrobní linky v automobilovém průmyslu, dopravníky zavazadel na letištích nebo linky na třídění zásilek (obr. 1), stroje ve strojírenství, dřevozpracujícím nebo plastikářském průmyslu. Na obr. 2 je příklad úspěšné spolupráce v energetice: Harting dodává osazené kabely pro větrné turbíny, které navrhuje a dodává Siemens. Výhodami dlouhodobého partnerství je úzká spolupráce a intenzivní výměna zkušeností. Společnost Harting tak dodává firmě Siemens z jednoho zdroje spojovací techniku pro běžné produkty i pro řešení navržená na zakázku.

Pro oblast automatizace dodává společnost Harting firmě Sie­mens široký sortiment konektorů a osazených kabelů pro rozvod napájení, včetně speciálních stíněných motorových kabelů, i pro rozvod signálů a dat s konektory M12 nebo RJ45. 

Sdílení dat v cloudu

Významnou roli při spolupráci se zákazníkem hraje sdílení dat v cloudu. Obě strany mají k dispozici aktuální návrh řešení a mohou o něm diskutovat. Všechny procesy výběru, objednávky, výroby i dodání kabelů a propojovací techniky jsou digitálně mapovány.

Využití cloudu vnáší do výroby výhody globalizace. Produkty navržené divizí HCS ve spolupráci se zákazníkem potom mohou být vyráběny tam, kde je to nejvýhodnější: ve výrobních závodech firmy HARTING v Evropě, Asii nebo v USA. 

(HARTING, foto: HARTING)

Obr. 1. Spojovací technika navržená na míru nachází široké pole uplatnění ve vnitropodnikové logistice

Obr. 2. HARTING jako Solution Partner dodává firmě Siemens mj. speciální kabely pro větrné turbíny, které Siemens vyvíjí, dodává a uvádí do provozu po celém světě