Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Od nové vlády vyžadují podnikatelé dobře fungující školství, státní správu a pracovní trh

Zajímavé výsledky přinesl nejnovější průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), kterého se mezi 20. a 25. říjnem 2021 zúčastnilo 82 členských firem ČNOPK, mezi nimi i největší investoři v ČR. Zástupci zúčastněných firem měli definovat hlavní úkoly vlády vzešlé z říjnových voleb. Obrázek ukazuje, že většina podnikatelů (73 %) po nové vládě žádá, aby posílila odborné vzdělávání a zavedla duální vzdělávání orientované na praxi. Za druhořadé firmy pokládají státní dotace a programy investic nebo konkrétních technologií apod.

Každá druhá firma (52 %) od vlády požaduje, aby její prioritou byla digitalizace veřejné správy a zlepšení dopravní infrastruktury. Nedostatečná digitalizace státní správy dlouhodobě snižuje konkurenceschopnost Česka jako investiční lokality. Díky digitalizaci bude možné zavést princip once-only, kdy podniky a občané státní správě každý údaj odevzdají jen jednou a úřady k němu mají přístup díky digitálnímu propojení, jak to funguje třeba v Estonsku.

V očích podniků je významným úkolem nové vlády vyřešit akutní nedostatek pracovních sil. Polovina z nich požaduje otevření trhu práce zahraničním pracovníkům. Nová vláda by měla věnovat pozornost také stabilizaci trhu s energiemi. To od ní očekává 40 % firem, protože rostoucí ceny jsou velkým problémem pro spotřebitele, ale i pro hospodářství, a to zejména pro malé a střední firmy.

Pro zúčastněné firmy nejsou prioritou státní dotace a podpůrné programy všeho druhu. Státní podpora udržitelných technologií se umístila na osmém místě z patnácti, rozšíření podpory státních investic na dvanáctém, a státní podpora elektromobility dokonce na třináctém místě. Milan Šlachta, prezident ČNOPK a reprezentant skupiny Bosch v Česku a na Slovensku, požaduje strukturální reformy: „Je vidět, že podnikatelé nevyžadují primárně státní investice a nejrůznější dotační programy. Hnací silou při vývoji a implementaci moderních a udržitelných technologií jsou podniky samy. Potřebujeme v první řadě moderní a flexibilní rámcové podmínky v základních oblastech, jako jsou školství, státní správa, infrastruktura a pracovní trh.“

Výsledky průzkumu mezi členskými firmami ČNOPK jsou důležité, vždyť obchod s Německem tvoří třetinu českého exportu. Česko je zase desátým nejdůležitějším obchodním partnerem Německa.

Důraz na odborné vzdělávání orientované na praxi se shoduje s dlouholetými snahami ČNOPK o zavedení duálního vzdělávání v Česku. Studenti při něm absolvují většinu výuky přímo v podnicích, kde si mohou poznatky vyzkoušet v praxi za pomoci nejnovější techniky. Proto ČNOPK oceňuje důraz na duální vzdělávání a praxi v koaliční smlouvě nové vlády.

Všechny iniciativy k duálnímu vzdělávání udělaly tu chybu, že včas nezapojily všechny politické úrovně. Nakonec tak všechny návrhy skončily v šuplíku. Role vlády je v moderaci, navázání shody s regio­ny a vytvoření jasného legislativního rámce“, uvádí Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

(ev)

 

Obr. 1. Výsledky průzkumu o hlavních úkolech nové vlády