Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Od měření k dálkovému sledování

Řešení firmy Endress+Hauser založené na modulech Fieldgate a softwaru Fieldgate Viewer se uplatní tam, kde je třeba dálkově sledovat, kolik látky je v zásobníku či silu, jaký je úhrnný průtok v potrubí, popř. zjišťovat výšku hladiny spodní vody. Řešení umožňuje dálkový přístup z několika míst v podniku nebo i mimo něj, popř. i sledování prostřednictvím internetu.
 
Jak ukazuje schéma (obr. 1), mohou být na procesní úrovni připojeny k modulům Fieldgate senzory s analogovým výstupem 4 až 20 mA, rozhraním HART nebo Profibus. Moduly Fieldgate přenášejí hodnoty z jejich výstupu na dálku prostřednictvím analogové telefonní linky, sítě GSM nebo prostřednictvím Ethernetu a protokolu TCP/IP. Přehled dodávaných typů modulů Fiedlgate jsou v tab. 1.
 
Modul Fieldgate funguje jako ústředna. Snímač do něj přenáší data a Fieldgate je vysílá na dálku na počítač vybavený softwarem Fieldgate Viewer pro automatický sběr dat a jejich zobrazení. Tento počítač sbírá, ukládá a prezentuje data z různých modulů a ukládá je do databáze. Plní funkci webového serveru – může se napojit na podnikový intranet a umožnit přístup k datům účastníkům v podniku, kteří mají přístupová práva. Není tedy třeba mít pro každého účastníka klientskou licenci programu. Přenášené údaje lze pak zobrazit na webových stránkách. Data lze analyzovat pomocí webového prohlížeče, aniž je potřeba další software.
Software Fieldgate Viewer plní tyto funkce:
  • správa uživatelů a skupin,
  • filtrování a třídění,
  • zobrazení průběhu měřených hodnot (historical trending),
  • exportování naměřených dat,
  • integrace s hostitelskými systémy.
Volitelnou možností je rozšíření vizualizace přes internet. Pro tuto funkci je třeba zřídit tzv. Fieldgate Portal, který vytváří připojení k virtuální privátní síti (VPN) a prostřednictvím podnikového firewallu otevírá přístup k datům přes internet.
Software Fieldgate Viewer lze instalovat na počítač s tímto vybavením:
  • procesor Pentium 1 GHz,
  • paměť RAM 512 MB,
  • 500 MB volného místa na pevném disku pro plnou instalaci,
  • displej 1 024 × 768 s 64 barvami,
  • Microsoft Windows NT 4.0 SP 6A, 2000 SP 3 nebo XP SP 1.
Popsané řešení umožňuje dálkové sledování z jakéhokoliv místa na zemi a diagnostiku a konfiguraci senzorů s rozhraním HART a Profibus na dálku přes linku Ethernet TCP/IP, telefonní analogovou nebo mobilní linku (GSM). Naměřené hodnoty jsou dostupné na internetu a mohou být analyzována pomocí webového prohlížeče.
 
Údaje přenášené na dálku prostřednictvím modulů Fieldgate a webového serveru se softwarem Fieldgate Viewer mohou také sloužit jako vstupní data pro systém Inventory Control společnosti Endress+Hauser, jehož cílem je optimalizovat procesy skladování a přepravy velkých objemů sypkých látek a kapalin. Toto pružné řešení umožňuje sběr aktuálních a správných údajů  zásobách v nádržích a silech, včetně odlehlých, prostřednictvím kvalitní místní měřicí infrastruktury.
(Endress + Hauser)
 
Obr. 1. Řešení firmy Endress+Hauser otevírá snadný přístup k měřeným hodnotám
 
Tab. 1. Přehled modulů Fieldgate