Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Od „krabic“ k řešení

číslo 8-9/2004

Od „krabic“ k řešení

Každá firma prochází během svého vývoje určitými etapami. Teprve s odstupem času lze říci, nakolik byla daná etapa úspěšná a zda orientace společnosti v uplynulém období přinesla odpovídající efekt. Ideální je, vydrží-li trend zvolený při vzniku firmy pět, deset let. Takové štěstí měla firma Future ICS a. s. (Future Engineering a. s.), která po cestě nastoupené v roce 1991 úspěšně došla do roku 2002, kdy získala ocenění Premier Channel Partner společnosti Advantech a stala se jedním z vedoucích dodavatelů průmyslové automatizační techniky na českém trhu. Ale čas neúprosně běží dál a každý manažer si musí klást nové a nové cíle. Tak jsme se i my počátkem třetího tisíciletí zamýšleli nad tím, kam dále upnout síly a jaké mety si stanovit pro další „pětiletku„. A jak tomu bývá, pod svícnem je největší tma – díváme se kolem, ale přitom to, co hledáme, nám leží na stole. Vždyť je to tak jednoduché! Pouze se trochu ohlédnout do minulosti a je zde řešení.

Řešení pro všechny sektory

Ano – řešení – to je to správné slovo. Pokračovat ve směru, kterým již několik let jdeme, ale více než dosud se zaměřit na to, co uživatelé automatizační techniky potřebují: nabídnout komplex služeb směřující k jedinému cíli a vytvořit systém, který jim bude trvale přinášet konkurenční výhodu.

Obr. 1.

A kde jinde ukázat, co umíme, než na strojírenském veletrhu. A to již po čtrnácté. Takže stejně jako minulých veletrhů se naše firma zúčastní i MSV 2004. Ovšem přijde s novou koncepcí a pod novým heslem FUTURE – řešení pro Vaši budoucnost. Budou proto prezentována zejména ta řešení v oboru průmyslové informatiky, která jsou ověřena praxí, a jsou tudíž pro zákazníka zaručeným přínosem. Komplexní nabídka firmy Future ICS nejen pokrývá standardní segmenty trhu ve strojírenství a automobilovém či elektrotechnickém průmyslu, ale zasahuje i do jednotlivých procesů v potravinářství, chemii i farmacii. Zkrátka nepřijdou ani zájemci z oblasti státní sféry, bankovního nebo energetického sektoru. Zde se nabízená řešení zaměřují především na bezpečnost a ochranu majetku či osob.

Reálné projekty v reálném prostředí…

Reálné projekty budou na MSV prezentovány příklady automatické identifikace zboží, navažování surovin podle receptur nebo sledování hmotného toku ve výrobě. Jedná se o řešení založená na operátorských terminálech ve skříních z korozivzdorné oceli, přímo určených do speciálních podmínek např. potravinářského a farmaceutického průmyslu, které jsou doplněny tiskárnami, snímači čárových kódů a vážními systémy. K terminálům je dodáván aplikační program, vytvořený v prostředí Control Web, tvořící operátorské rozhraní a současně zajišťující zpracování i přenosy dat po LAN do nadřazených databází (obr. 1). Zajímavý je také systém s označením TVRZ, jenž je určen pro zabezpečení budov velkého významu. Jedná se o řídicí a signalizační ústřednu pro použití v rozsáhlých zabezpečovacích systémech o tisících smyček s komunikací v síti LAN. Ústředna splňuje nejpřísnější podmínky provozu (schválení pro použití v prostorách s vysokým rizikem – kategorie 4 podle ČSN EN 50131-1, třída prostředí II) a je schválena NBÚ pro stupeň utajení PT.

…i úplné novinky

Novinkou nejen ve stánku firmy Future ICS, ale vlastně v ČR a SR vůbec, bude výrobní informační systém a systém pro řízení kvality CAQ Factory systems (CAQ – Computed Aided Quality) od německé firmy CAQ AG Factory systems, kterou v obou zemích Future ICS zastupuje. Jedná se o systém vytvářející most mezi řídicími systémy strojů a technologických zařízení s podnikovými informačními systémy (např. IS Navision). Terminálové systémy, systémy pro řízení strojů a technologií, výrobní informační systém CAQ a podnikový systém Navision (bude také součástí expozice) umožnily společnostem Future ICS a Future Engineering (od 1. 1. 2005 jedna společnost – Future Engineering a. s.) zkompletovat souhrn produktů pokrývající potřeby řízení toku dat ve výrobním podniku od jejich pořizování ve výrobě až po rozhodovací procesy na úrovni vrcholného vedení podniku. To zákazníkům přináší velkou výhodu unifikovaného celofiremního podnikového systému správy dat od jednoho dodavatele.

Ing. Zdeněk Brokl,
obchodní ředitel
Future ICS a. s.

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 541 218 884
fax: 549 247 245
e-mail: ics@future.cz

Inzerce zpět