Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Od dodávky softwaru k dodávce řešení

Automa 12/2001

(Bk)

Od dodávky softwaru k dodávce řešení

Ve dnech 17. a 18. října 2001 se v Hradci Králové konala již sedmá konference uživatelů softwarových produktů pro průmyslovou automatizaci a řízení údržby od firmy Wonderware v ČR a SR. Akce, pořádaná distributorem firmy Wonderware, hradeckou firmou Pantek (CS), se zúčastnilo více než sto zájemců.

V novém konferenčním sále hotelu Černigov zazněly přednášky o všech novinkách firmy Wonderware i o některých zajímavých aplikacích. Mnohé z prezentovaných novinek a aplikací v časopise Automa již popsány byly nebo budou. Proto se stručně zmíním jen o jediné z novinek, která je však podle mého názoru nejvýznamnější změnou v nabídce zmiňované firmy. Jde o technologickou infrastrukturu poprvé představenou světové veřejnosti na firemních dnech Wonderware Showcase, které se konaly 25. až 28. června 2001 v Las Vegas v USA, a českým odborníkům právě na konferenci v Hradci Králové. Jméno nové technologie je Archestra™.

Co je Archestra?
Technologii Archestra (ARCHitecture orchESTRAtion) označili vývojoví pracovníci firmy Wonderware za „průmyslové operační prostředí“ určené pro supervizní řízení, sběr a správu výrobních informací. Jak ve své úvodní přednášce v Hradci Králové konstatoval Edoardo Manicardi, viceprezident firmy Wonderware pro Evropu, Afriku a Střední východ, v současné době uživatelé chtějí, aby jim firmy, jako je např. Wonderware, neposkytovaly jen dílčí softwarové produkty, ale ucelená řešení. Proč to požadují, je jasné: dílčí řešení pro různé úkoly, jako jsou např. HMI, přímé řízení, ukládání dat, MES nebo simulace, s sebou nesou mnoho problémů – nejednotné vývojové prostředí, nejednotnou distribuci a správu výstražných hlášení, problémy s konzistencí ukládaných dat, nutnost vyvíjet a udržovat množství rozhraní mezi produkty, nutnost zvyknout si na několik různých vizualizačních a ovládacích panelů, problémy se správou verzí a licencí, s diagnostikou systému apod. Tyto problémy mohou být někdy tak závažné, že uživatele od používání ucelenějších automatizovaných řešení v oblasti SCADA a MES zcela odradí.

Je sice možné různé produkty „slepovat“ do celku v podstatě fungujícího, ale systémové řešení je jiné – poskytnout uživateli jednotnou platformu. A tou je právě Archestra, na které bude založena nová generace integrované softwarové rodiny pro průmyslovou automatizaci – Wonderware FactorySuite, s ambicí stát se v oblasti průmyslové automatizace a řízení výroby tím, čím jsou Microsoft Windows a Office pro kancelářskou práci. Proto také již od roku 1996, kdy vývoj systému Archestra (pod kódovým označením Magellan) začal, využívali vývojoví pracovníci firmy Wonderware technologie Microsoftu. Systém je založen na důsledném využívání objektové architektury. Softwarové objekty reprezentují reálné entity: řídicí PC, PLC a jiná zařízení, ale i softwarové aplikace a řídicí programy. Objekty obsahují konfigurační údaje, grafiku, správu alarmů, historii a přidružené dokumenty. K dispozici je sada hotových objektů, základních šablon a vývojových nástrojů umožňujících objekty snadno modifikovat i vyvíjet nové. Důležité je, že objekty jsou nezávislé na topologii konkrétní architektury a lze je používat opakovaně na různých místech a v různých systémech. Jejich začlenění do struktury systému je snadné a nevyžaduje žádné znalosti programování. Změna v šabloně objektu se automaticky promítne i do všech objektů založených na této šabloně, a není tedy třeba modifikovat každý objekt zvlášť. Technologie Archestra je otevřená pro všechny uživatele a pomocí vývojářských nástrojů (toolkitů) budou moci i nezávislé vývojářské firmy, systémoví integrátoři nebo OEM-dodavatelé vytvářet nové objekty nebo dílčí řešení, která rozšíří soubor funkcí rodiny FactorySuite nebo se budou moci používat i zcela samostatně.

Co Archestra přináší?
V oblasti vizualizace Archestra usnadňuje vytváření aplikací monitorujících dané zařízení nebo provoz, a to na nejrůznějším hardwaru, od operátorských stanic po přenosné počítače PDA.

Velmi snadná je tvorba uživatelských podprogramů – scripting. Nástroje pro tvorbu skriptů (např. zpracování alarmů) jsou k dispozici ve všech aplikacích, nezávisle na jejich tvůrci a dodavateli.

V oblasti průmyslových aplikací je velmi důležitou otázkou zabezpečení. Proto má Archestra vyspělý systém poskytující možnost efektivně zabezpečit i rozsáhlé technologické soustavy.

Do integrovaného softwarového systému jsou obvykle začleněny různé aplikace více dodavatelů. To s sebou přináší nemalé problémy se správou licencí. Archestra umožňuje správu licencí centralizovat, a zbavuje tak uživatele starostí např. o to, zda některé součásti systému neztratí svou funkčnost, protože uplynula doba, na niž byla softwarová licence zakoupena.

Archestra disponuje distribuovaným systémem výstražných hlášení – alarmů a událostí. Tak lze např. spouštět událostmi řízené funkce na lokálním i vzdáleném zařízení.

Archestra také zjednodušuje ukládání dat ze všech částí technologie – lhostejno, zda jde o pravidelně ukládané provozní záznamy, o události nebo alarmy. Data mohou být uložena na více místech na různých hardwarových prostředcích a v různých databázích, ale uživatel k nim přistupuje pomocí standardních dotazů, jako by byla v databázi jediné. Data mohou být prezentována pravidelně automaticky tvořenými sestavami, avšak lze vytvořit i uživatelem ad hoc specifikované sestavy historických dat.

Archestra maximálně zjednodušuje údržbu a správu systému. K dispozici je integrované vývojové prostředí IDE (Integrated Development Environment), které usnadňuje nejen vývoj aplikací, ale i ladění systému, správu verzí a zálohování. Nedílnou součástí nástrojů pro údržbu a správu systému je výkonná diagnostika, která umožňuje lokalizovat případné problémy.

Co uživatelé a OEM-dodavatelé ocení nejvíce, je opětovná a opravdová uživatelská přátelskost, která umožňuje zkrácení doby vývoje aplikace a integrace systému do konkrétní výrobní technologie. Archestra dovoluje systémovým integrátorům soustředit se na skutečné problémy automatizované technologie a oprošťuje je od nutnosti umět programovat softwarové aplikace.

Potřebují vlastně zákazníci integrované výrobní informační systémy?
O potřebnosti systémů SCADA a MES hovořil ve svém příspěvku John Bailey, ředitel z firmy Pantek Ltd. (UK), která je mateřskou firmou pořadatele konference. Nejen v České republice, ale i v ostatních evropských zemích bývá někdy problém vysvětlit zákazníkům, co jim komplexní integrované systémy pro řízení výroby mohou přinést. Je tedy třeba nejen vysvětlovat to, co všechno systém umí, ale hlavně upozorňovat na konkrétní, finančně vyčíslitelné přínosy. Práce s průmyslovým informačním systémem může být pro inženýra radostná a zábavná, ale účel jeho zavedení není v intelektuálním potěšení pracovníků, nýbrž ve zvýšení efektivity výroby.

Na otázku, zda tedy zákazníci potřebují systémy pro řízení výroby, John Bailey odpověděl: „Ano, zákazníci tyto systémy potřebují, ale dokud je nezavedou, o této potřebě vlastně nevědí. Teprve po zavedení systému zákazník zjistí, o co přicházel, dokud jej neměl. Dokonce i ti zákazníci, kteří dříve s jeho zavedením váhali, nejsou již v žádném případě, dokonce ani při případné poruše nebo údržbě, ochotni vrátit se k původnímu „ručnímu“ řízení.