Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Oči pro roboty

Oči pro roboty

V průmyslové výrobě se stále častěji používají robotizovaná pracoviště. Roboty nahrazují nejenom obtížnou, ale také lehkou a monotónní práci, při níž po určité době může v důsledku poklesu pozornosti lidské obsluhy dojít ke ztrátě kvality vykonávané práce. Pro lepší přizpůsobení robotu výrobnímu procesu je třeba, aby robot výrobek „viděl„. K tomuto účelu se v současné době používají snímače obrazové informace s různou úrovní kvality a složitosti.

Nejlepšími vizuálními snímači pro roboty jsou kamery. Kamery umožňují výrobek vyhledat, zjistit jeho typ, orientaci v prostoru a např. polohu úchytů, ať už otvorů nebo výstupků.

Obr. 1.

Obr. 1. Demonstrační robotizované pracoviště s kamerou In-Sight 5100 a robotem typu Catana

V rámci vývoje robotizovaného pracoviště byl sestaven a ověřen systém založený na spojení kamery In-Sight 5100 s robotem typu Katana od firmy Neuronics (obr. 1), který má certifikaci pro spolupráci s živou obsluhou bez potřeby krytování pracovního prostoru. Kamera In-Sight 5100, výrobek firmy Cognex Corp., je s řídicím systémem robotu propojena prostřednictvím sítě Ethernet, po které se přenášejí informace o poloze a orientaci výrobku, který se nachází v pracovním prostoru robotu. Kamer lze na jednom pracovišti propojit několik, a pohyb robotu tak může být řízen větším počtem kamer současně.

Základním typem úlohy je vyhledání výrobku, jeho uchopení a následné založení do stroje. Ve spojení s kamerou In-Sight 5100 je robot také schopen odebírat různě orientované výrobky z pohybujícího se dopravníku a zakládat je v požadované poloze do stroje. Tentýž robot může být využit k vyjímání výrobků ze stroje a jejich ukládání do připravených palet nebo na jiný pohybující se dopravník.

Obr. 2.

Obr. 2. Kamera In-Sight 5400R se skládá z oddělených částí senzoru s optikou a vyhodnocovací jednotky; je vhodná např. pro umístění na ramenech robotů

Jinou typickou úlohou je kontrola výrobků, které se mohou opět pohybovat různě orientované. Robot spolupracující s kamerou nad dopravníkem výrobky vyhledá, odebere a předloží před další kameru, např. s velkým rozlišením. Robot výrobkem postupně otáčí, takže je možné ho zkontrolovat z několika stran. Na výrobku lze číst identifikační kódy, texty, ověřovat přítomnost různých přidaných dílů nebo měřit jeho rozměry. Po této kontrole je možné výrobky odkládat zpět na pohybující se dopravník nebo do připravené palety. Roboty jsou obvykle víceosé, což umožňuje uchopený výrobek natočit před kamerou tak, aby jeho kontrolovaná oblast byla dobře viditelná.

Kamery In-Sight řady 5000 mohou spolupracovat se všemi typy robotů. V současné době je implementována podpora robotů značek ABB, Kuka, Fanuc. Společnost Applic s. r. o., systémový integrátor firmy Cognex, vyvinul podporu pro již zmíněné roboty typu Katana.

Pro jednodušší úlohy typu detekce přítomnosti objektů, popř. kontroly jejich shody se vzorem, jsou v nabídce firmy Cognex určeny ekonomicky výhodné a jednoduše použitelné inteligentní snímače obrazu řady Checker.

(Applic s. r. o.)

Applic s. r. o.
Puškinova 445
460 08 Liberec,
tel.: 485 382 222
fax: 485 382 211
e-mail: info@applic.cz
http://www.applic.cz