Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Ochrana snímačů před působením agresivního prostředí

Ochrana snímačů před působením agresivního prostředí

Firma BHV senzory s. r. o. se už mnoho let zaměřuje na dodávku snímačů určených pro snímání tlaku médií s agresivními účinky (obr. 1). Materiálům, které přicházejí do styku s měřeným médiem (wetted parts), se obvykle věnuje velká pozornost. Odlišná situace bývá u vnějšího provedení snímače, přestože agresivita vnějšího prostředí se na zkáze snímače někdy projeví rychleji než přímé účinky měřeného média.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač tlaku PM111 ve spojení s membránovým oddělovačem je vhodný pro měření agresivních kapalin a plynů, včetně směsí obsahujících abrazivní částice

Častou příčinou poškození snímače „zvenku“ je prosakování měřeného média netěsnostmi ve spojích nebo v armaturách, které jsou určeny k připojení snímače. Extrémně namáhané místo je tam, kde se odpařuje prosakující kapalina. Balení snímačů do sáčků z plastu je sice přijatelná ochrana proti dešti, ale pro ochranu před agresivními výpary může být kontraproduktivní. Nelze dát univerzální recept, ale dobrou službu prokáže důkladný nástřik přípravkem Rezistin nebo jejich nátěr; zde často platí pravidlo, že „čím ošklivější barva, tím lépe drží“.

Další příčinou poškození snímačů bývá čištění jejich povrchu různými přípravky, někdy také ve spojení s ostřikováním tlakovou vodou. U často používaných konektorů DIN43650 je obvykle uváděno krytí IP65, které se zdá být dostačující, ale ve skutečnosti tyto konektory neodolávají ostřikování tlakovou vodou, ani když jsou nové, natož když zestárnou a pryžové těsnění zpuchří. V tomto ohledu jsou jednoznačně spolehlivější snímače s ucpávkovou kabelovou průchodkou. Za velmi odolné se považuje zapouzdření v robustním celosvařovaném pouzdru z korozivzdorné oceli (obr. 2). Jsou-li však přístroje v tomto provedení vystaveny výparům agresivních kyselin, je vhodné opatřit je odolným nátěrem.

Obr. 2.

Obr. 2. Snímač tlaku v odolném pouzdru z korozivzdorné oceli Sitrans P300 (Siemens) doplněný membránovým oddělovačem typu DRD (BHV senzory)

Snímač může být také poškozen tím, že agresivní výpary prolínají izolací kabelu a podél žil se dostanou k jeho elektronickým obvodům. Pro aplikace v takovémto prostředí je třeba správně zvolit materiál kabelu. Vysokou odolnost mají kabely s pláštěm s mezivrstvou z PTFE.

U snímačů relativního tlaku (přetlaku, podtlaku) je třeba zvážit, jak zajistit přístup atmosférického tlaku k senzorickému systému. Výrobci obvykle používají jeden z následujících způsobů. První řešení spočívá v tom, že je rubová strana senzoru odvětrána do skříně elektroniky. Kdyby skříň byla dokonale vzduchotěsná, docházelo by v ní ke kolísání tlaku se změnami teploty, což u malých měřicích rozsahů narušuje přesnost měření. V takovém případě se skříň odvětrává pomocí kabelu do prostoru nejbližšího rozváděče. Přitom se buď spoléhá na to, že běžné typy kabelů jsou mezi žilami pro vzduch dostatečně propustné, anebo se použije speciální kabel s dutou odvětrávací žílou.

Jiný způsob odvětrání senzoru spočívá v tom, že atmosférický tlak se k senzoru přivádí kanálkem z okolního prostředí a ústí kanálku bývá v plášti opatřeno filtrem, který zamezuje ucpání otvoru a někdy též vniknutí vlhkosti. Při použití těchto snímačů v agresivním prostředí je třeba zvážit, nakolik může odvětrání vést k případnému poškození senzoru a nakolik je vhodné či nevhodné překrýt je nátěrem.

Jan Vaculík, BHV senzory

BHV senzory s. r. o.
Suchdolská 4
160 00 Praha 6-Sedlec
tel.: 220 920 253
fax: 220 922 036
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz
http://www.bhvsenzory.cz