Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Ocenění Zlatý Amper 2018

Na letošním veletrhu Amper opět proběhla tradiční soutěž o ocenění Zlatý Amper. Z přihlášených exponátů vybírala porota ty, které jsou svými parametry na špičkové světové úrovni – nebo i spíše nad ní – a odrážejí současné trendy vývoje v oboru. Dalšími kritérii hodnocení jsou originalita řešení, bezpečnost, vliv na životní prostředí, ale také celková úroveň prezentace výrobků na veletrhu.

Komise vybrala z přihlášených exponátů deset výrobků a po nesnadném rozhodování udělila pěti zlaté medaile a pěti čestná uznání.

Vítězi ocenění Zlatý Amper 2018 tedy jsou:

  • Manufacturing Operations Management, přihlašovatel ABB, s. r. o.,
  • teploměr iTHERM TrustSens TM371, přihlašovatel Endress+Hauser Czech, s. r. o.,
  • elektrická akumulační stanice EnergyCloud HOME, přihlašovatel EnergyCloud, s. r. o.,
  • rozváděčová chladicí jednotka Blue e+ 1,6 kW, přihlašovatel Rittal Czech, s. r. o.,
  • Wibeee – analyzátor spotřeby, přihlašovatel ZEZ SILKO, s. r. o.

Držiteli čestného uznání se staly tyto exponáty:

  • ACOPOStrak, přihlašovatel B+R automatizace, spol. s r. o.,
  • kamerový cloud a videoverifikační IP kamery, přihlašovatel: JABLOTRON ALARMS, a. s.,
  • OMT 1010, přihlašovatel ORBIT MER­RET, spol. s r. o.
  • Current transducer with digital transmission of measurement data, přihlašovatel: Tele & Radio Research Institute,
  • adaptivní chránění pro ostrovní systémy, přihlašovatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET.

S některými z oceněných exponátů se mohli čtenáři na na stránkách časopisu již seznámit, jiné, které mají vztah k automatizační technice, postupně představíme.

Tři vybrané firmy jsem ještě na veletrhu navštívil s kameramanem společnosti TVF, aby nám jejich zástupci oceněné produkty přiblížili. 

ABB Ability Manufacturing Operation Management

První reportáž vznikla u firmy ABB. Oceněný produkt, ABB Ability Manufacturing Operation Management (MOM), je ucelený software, který „orchestruje“ výrobní procesy a integruje svět výrobního závodu s ekonomikou podniku. Mezi jeho základní funkce patří Business Intelligence (obr. 1), správa výrobních příkazů včetně kusovníků a technologické přípravy výroby, kapacitní plánování výroby, řízení materiálových zásob napojením na skladové hospodářství nebo řízení kvality. Oceněný exponát představil David Řehoř, Commercial Manager ABB, a videozáznam lze najít zde: https://youtu.be/zqy10s5CFiw. V časopise Automa o ABB Ability MOM již vyšel článek v čísle 2-3/2018: http://bit.ly/2wNtAT4

Teploměr s autokalibrační funkcí iTherm od firmy Endress+Hauser

Druhá reportáž představuje teploměr iTHERM TrustSens TM371 od firmy Endress+Hauser. O něm se zájemci již mohli dočíst v časopise Automa v čísle 2-3/2018: http://bit.ly/2pgMD1P. V podobě snímače teploty iTherm TrustSens uvádí End­ress+Hauser na trh snímač s kompletní automatickou samokalibrací přímo v probíhajícím procesu, určený pro hygienické a aseptické úlohy. Je vhodný pro ty uživatele ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu, kteří požadují trvalou shodu s doporučeními FDA a předpisy GMP. V rozhovoru jej představuje Dalibor Prokel (obr. 2):
https://youtu.be/gtuj5C0yAAQ

Rozváděčová chladicí jednotka Blue e+ 1,6 kW od firmy Rittal výrazně šetří energii

A nakonec třetí reportáž: ta je o rozváděčové chladicí jednotce Blue e+ 1,6 kW (obr. 3), kterou na veletrhu Amper představila firma Rittal Czech, s. r. o. Chladicí jednotka Blue e+ je určena pro chlazení průmyslových elektrických rozváděčů. Je vybavena hybridní technologií chlazení, která výrazně zvyšuje energetickou účinnost. Aktivní chladicí okruh s frekvenčně řízenými komponentami umožňuje přizpůsobit chladicí výkon aktuál­ním potřebám a zajišťuje vysokou přesnost řízení teploty v elektrickém rozváděči. Integrovaná tepelná trubice pasivně odvádí z rozváděče teplo. Je-li tedy rozdíl teploty okolí a teploty v rozváděči dostatečný k tomu, aby stačilo pasivní chlazení, aktivní okruh se vůbec nezapíná. Invertorová technika umožňuje připojit jednotku na jakoukoliv elektrickou síť bez použití dalšího příslušenství a díky mezinárodním certifikátům je chladicí jednotka připravena pro celosvětové použití. Dalšími přednostmi jsou snadné ovládání prostřednictvím dotykového displeje s textovými popisky v místním jazyce, rychlá analýza dat pomocí programu Ridiag přes rozhraní USB a bezkontaktní výměna informací a následná rychlá analýza na místě instalace s použitím rozhraní NFC.

Rozhovor s Ing. Janem Glasnákem ze společnosti Rittal Czech zájemci najdou zde: https://www.youtube.com/watch?v=URODTIV6DIM.

Všem oceněným blahopřejeme.

Petr Bartošík

Obr. 1. Excel Analyze App – jedna ze součástí Business Inteligence, nástrojů pro analýzu a optimalizaci chodu podniku v rámci ABB Ability MOM

Obr. 2. Teploměr iTHERM TrustSens TM371 od firmy Endress+Hauser představuje Dalibor Prokel

Obr. 3. Rozváděčová chladicí jednotka Blue e+ 1,6 kW od firmy Rittal