Obtokové stavoznaky pro měření v nebezpečném prostředí

číslo 7/2005

Obtokové stavoznaky pro měření v nebezpečném prostředí

Společnost Level Instruments nabízí kompletní řešení pro měření polohy hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.V tomto článku jsou představeny obtokové stavoznaky firmy Henrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko, jejíž výrobky jsou dodávány na český a slovenský trh pod obchodní značkou KFG Level.

Popis a funkce

Obtokové stavoznaky jsou nedílnou součástí tlakových nádrží. Komora obtoku (by-pass) je montována na stěnu nádrže nebo nádoby dvěma mechanickými připojeními. Přímé připojení zaručuje, že poloha hladiny v komoře stavoznaku přesně odpovídá poloze hladiny kapaliny v tanku či nádrži.

Obr. 1.

Obr. 1. Princip magnetického obtokového stavoznaku

Uvnitř komory magnetického stavoznaku je umístěn válcový plovák se zabudovaným permanentním magnetem jako zdrojem intenzivního magnetického pole, který přesně sleduje polohu hladiny kapaliny v komoře. Signál o poloze hladiny je přenášen magnetickým polem přes stěnu komory stavoznaku na vnější indikační lištu a na spínací prvky (obr. 1).

Magnetická indikační lišta

Tato lišta opticky znázorňuje polohu hladiny v komoře stavoznaku, a tudíž i v nádrži. Tvoří ji malé plastové nebo hliníkové válečky s vloženými tyčovými magnety. Zmíněné válečky jsou otočně uloženy v hliníkové nosné liště nebo v nosné liště z korozivzdorné oceli. Povrch válečků je z poloviny červený a z poloviny bílý. Při pohybu plováku (jeho magnetu) v komoře stavoznaku jsou válečky v liště přetáčeny proti pozorovateli z bílé strany na červenou se stoupající hladinou a z červené strany na bílou s klesající hladinou. Polohu hladiny uvnitř nádoby lze takto kontinuálně sledovat bez vnějšího zdroje.

Senzory polohy hladiny

Vedle místní indikace lze magnetické obtokové stavoznaky použít i k měření či signalizaci polohy hladiny v nádrži na dálku.

Při kontinuálním měření polohy hladiny působí magnetické pole permanentního magnetu v plováku přes stěnu obtokové komory na velmi malá jazýčková relé, tvořící spolu se sítí rezistorů třívodičově zapojený potenciometrický obvod. Elektrické napětí mezi koncem a „běžcem„ (reprezentovaným magnetem v plováku) potenciometru je úměrné poloze hladiny v nádrži. Rozteč mezi jazýčkovými relé může být 5, 10 nebo 15 mm, podle provedení. Při použití řídicí jednotky TP43 (také v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu) lze proměnný odpor potenciometru převádět na standardní analogový signál 4 až 20 mA pro další zpracování.

Obr. 2.

Obr. 2. Provedení obtokových stavoznaků značky KFG Level

Podobně je možné magnetické spínače použít jako limitní snímače k signalizaci dosažení minimální, maximální či jiné zvolené polohy hladiny v nádrži. Permanentní magnet v plováku v tomto případě aktivuje bistabilní jazýčkový kontakt ve spínači, který může být využit k hlídání naplnění nebo vyprázdnění nádrže, ke spouštění a vypínání čerpadla, otevírání nebo zavírání ventilu apod. Prostřednictvím tohoto spínače lze vyslat signál i do řídicího systému.

Použití

Magnetické obtokové stavoznaky KFG Level (obr. 2) jsou určeny nejen pro běžné použití, ale i pro úlohy náročné z hlediska provozních podmínek. Pracují spolehlivě při vysokých teplotách a tlacích, v agresivním prostředí, v prostředí s nebezpečím výbuchu apod. Při použití speciálních materiálů je lze přizpůsobit pro měření i velmi unikátních médií. K jejich hlavním přednostem patří:

  • jednoduchá, robustní a téměř nerozbitná konstrukce,

  • dokonalé oddělení média od indikačních prostor,

  • možnost indikace, spojitého měření i limitního hlídání polohy hladiny nejrůznějších kapalin, včetně agresivních, hořlavých, jedovatých, horkých, silně znečištěných apod.,

  • možnost použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: k dispozici jsou jiskrově bezpečné provedení (EExia) a provedení s pevným závěrem (EExd),

  • provozní tlak až do 40 MPa a teplota od –160 do +400 °C,

  • spolehlivý provoz magnetické indikační lišty bez potřeby přívodu energie z vnějšku,

  • provedení plováku pro velmi lehké kapaliny od 350 kg/m3.

Vedle magnetických obtokových stavoznaků dodává firma také magnetické plovákové hladinoměry a magnetické plovákové spínače pro vertikální nebo horizontální montáž, které jsou určeny k indikaci limitních poloh hladiny pro široký rozsah úloh.

Dostupnost

Firma Heinrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko, byla založena v roce 1976 a v současné době vyrábí více než dvacet tisíc přístrojů ročně a má síť poboček po celém světě. Ve firmě je zaveden systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.

Na českém trhu firmu Heinrich Kübler AG, Baar, Švýcarsko zastupuje společnost Level Instruments spol. s r. o. Sortiment kvalitních švýcarských výrobků za příznivé ceny je českým zákazníkům k dispozici již několik let.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz