Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Obrazovkový zapisovač v odolném pouzdru

Firma GMC – měřicí technika, s. r. o., představuje další z úspěšné řady obrazovkových zapisovačů Linax A3xx, tentokrát v pouzdru pro použití v extrémně tvrdých podmínkách.
 

Obrazovkový zapisovač A305

Velmi plochý přístroj A305 s hloubkou zástavby od 67 mm (při montáži do rozváděče) lze lehce namontovat na stěnu, do rozváděče nebo na nosník např. ve tvaru trubky. Každý z osmi softwarových kanálů může zaznamenávat až čtyři konfigurovatelné analogové nebo digitální vstupy, výsledky matematických funkcí a signály sběrnice Modbus TCP. Provozní data mohou být na přání obsluhy vyjádřena v různém tvaru, mezi jinými ekvivalentem zápisu na papír, sloupcovým diagramem a digitálním zápisem.
 
Ethernetové připojení umožňuje vzdálenou správu a čtení dat. Přístroj má velkou interní paměť flash a data lze archivovat na kartu typu Secure Digital – SD.
 
Oba stupně krytí IP66 a NEMA4X umožňují instalaci ve zvlášť tvrdých podmínkách a šetří náklady na speciální ochranná pouzdra či kabelové průchodky.
 
Obrazovkové zapisovače Linax A305 mají ve standardním provedení toto vybavení:
 • osm softwarových zobrazovacích kanálů,
 • 32 procesních alarmů,
 • čtyři alarmy v reálném čase,
 • dvě uživatelské linearizační funkce,
 • paměťovou kartu SD pro uložení dat, protokolů, alarmů, údajů kontroly,
 • jeden reléový výstup,
 • barevný monochromatický displej TFT nebo FSTN.
Volitelně je možné obrazovkové zapisovače Linax A305 doplnit těmito prvky a funkcemi:
 • jeden až čtyři univerzální vstupy pro signály z termočlánku, odporového teploměru ve tří- nebo čtyřvodičovém zapojení, proudový (mA), napěťový (mV), odporový nebo digitální signál,
 • 16 sčítaček,
 • matematické a logické funkce (osm matematických a osm logických rovnic),
 • ethernetová komunikace (webový server, FTP, e-mail, Modbus TCP).
Přístroj se obsluhuje jednoduše tlačítky na předním panelu. Uživatelé používají při obsluze a konfiguraci intuitivní menu ve stylu Windows. Zapisovač A305 je vybaven názornou nápovědou on-line, která obsluze pomůže v případě pochybností. Vzhledem k těmto vlastnostem lze instalaci a konfiguraci zvládnout rychle i bez použití návodu k obsluze. Modulární koncepce umožňuje velmi jednoduché rozšíření o doplňkové vstupní a výstupní moduly, které jsou ihned po připojení rozpoznány a mohou být okamžitě konfigurovány pro použití v provozu.
 

Další typy obrazovkových zapisovačů

Linax A310 představuje cenově výhodné řešení odpovídající současné úrovni techniky, které je určeno pro pořizování a bezpečné ukládání dat. Poskytuje až dvanáct univerzálních analogových vstupů pro proudové a napěťové signály, signály z termočlánků a odporových teploměrů. Podle dané úlohy může být Linax A310 doplněn číslicovými vstupy a výstupy, analogovými výstupy a reléovými výstupy. Alarmy, výpadky sítě a zásahy uživatele jsou bezpečně snímány a protokolovány. Čelní desky všech přístrojů této řady mají standardně stupeň krytí IP66/NEMA4X, takže při čištění zařízení není nutné brát na zapisovač žádný ohled.
 
Zapisovač typu Linax A320 má rozšířené všechny funkce přístroje Linax A310. Interní paměť velikosti 8 MB umožňuje uložit (do vyrovnávací paměti) až 2,8 milionů datových hodnot. Vedle standardního rozhraní RS-485 (Modbus) a napájení dvouvodičových převodníků nabízí Linax A320 mnoho matematických a logických funkcí. Měřená místa, konstanty, proměnné a výsledky lze navzájem propojovat logickými operacemi a provádět s nimi výpočty.
 
Linax A320 je vybaven velmi kontrastním aktivním displejem TFT s funkcí dotykové obrazovky. Prostřednictvím dotykové obrazovky je možné velmi rychle a pohodlně zadávat hodnoty v konfiguračním režimu.
 
Zapisovač Linax A330 (obr. 1) je již svými zástavbovými rozměry 288 × 288 × 195 mm největším členem rodiny Linax. Umožňuje zaznamenávat až 36 univerzálních analogových vstupů, číslicových vstupů a výpočtů a zobrazovat je ve velkém počtu uživatelských pohledů. Linax A330 dokáže na svém jasném, kontrastním a dobře čitelném displeji TFT o velikosti úhlopříčky 31 cm (12,1 palce) zobrazovat současně všech 36 měřených veličin.
 
Pro bezpečné sledování procesů lze volně definovat až 144 alarmů. Linax A330 standardně disponuje komunikačním rozhraním 10Base-T-Ethernet s normalizovaným konektorem RJ45. Pomocí standardních protokolů TCP/IP, FTP a HTTP je snadné jej integrovat do stávající sítě PC.
 
Ing. Vladimír Ševčík,
 
Obr. 1. Obrazovkový zapisovač A330