Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Obrazovkové zapisovače JUMO LOGOSCREEN

číslo 12/2004

Obrazovkové zapisovače JUMO LOGOSCREEN

Obrazovkové zapisovače JUMO LOGOSCREEN

Zapisovače na svitkový nebo skládaný papír jsou v oblasti průmyslové automatizace klasickým prostředkem pro registraci průběhů nejrůznějších technologických veličin. V současné době je tento segment trhu doplněn zcela novou třídou přístrojů – registračními přístroji bez papíru, nazývanými rovněž obrazovkové nebo bezpapírové zapisovače. Jejich základními znaky jsou obrazovkový displej, rozsáhlá vnitřní paměť a mechanika pro výměnné paměťové médium, obojí k záznamu naměřených dat (3,5" disketa, popř. paměťová karta compact flash – CF apod.). Kromě zobrazení zaznamenaných údajů na obrazovce samotného zapisovače jsou k dispozici vyhodnocovací programy pro jejich vizualizaci, archivaci, tisk a další zpracování prostřednictvím PC. Významnými představiteli této třídy přístrojů jsou bezpapírové zapisovače řady Jumo Logoscreen (obr. 1).

Obr. 1.

Obrazovkový zapisovač Jumo Logoscreen a Logoscreen cf

V zapisovačích Jumo Logoscreen se naměřené údaje zobrazují na displeji typu STN s úhlopříčkou 5,7", a to v různých volitelných režimech (časové průběhy svisle i vodorovně, sloupcové grafy, číselné údaje aj.). K dispozici je 27 barev a rozlišení 320 × 240 obrazových bodů. Naměřené hodnoty se ukládají současně do vnitřní paměti i na výměnné médium (v základní verzi 3,5" disketa, u verzí Logoscreen cf/es karta CF o volitelné kapacitě od 32 do 128 MB). Zpracovávat naměřená data lze přímo v zapisovači i prostřednictvím PC. Ke konfigurování přístroje slouží tlačítka na čelním panelu nebo program setup v PC.

Zvláštností je jednoduše použitelný software pro vytváření, editování a archivování souborů dat přenášených ze zapisovače Logoscreen do PC i do počítačové sítě přes rozhraní RS-232, RS-422/485 nebo Ethernet, popř. zaznamenávaných na disketu nebo kartu CF.

Zapisovače Logoscreen mají volitelně šest nebo dvanáct galvanicky oddělených měřicích vstupů s možností rozšíření jejich počtu použitím externích modulů až na 36 a přes rozhraní Profibus-DP i více. Připojit lze proudové či napěťové unifikované signály, odporové teploměry, odporové vysílače, potenciometry a termočlánky. K tomu lze přidat sedm digitálních vstupů, jeden digitální výstup (otevřený kolektor) a čtyři reléové výstupy. Základní nejkratší měřicí cyklus při šestnácti měřicích kanálech trvá 1 s, lze použít i highspeed dotazovací cyklus s periodou 125 ms.

Jumo Logoscreen es: záznam dat podle 21 CFR Part 11

Varianta obrazovkového zapisovače Logoscreen cf se záznamem na kartu CF a příslušný software pro PC splňují požadavky na záznam podle směrnice FDA 21 CFR Part 11, používané zejména ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Je tomu tak díky:

  • zabezpečení uložených dat před nežádoucí manipulací,
  • správě oprávnění k přístupu (Security-Manager-Software),
  • vedení záznamů o auditech (jak v zapisovači, tak v PC)
  • možnosti používat elektronický podpis.

Na přání lze Logoscreen es dodat v sanitovatelné provedení s čelním panelem z korozivzdorné oceli.

Obrazovkový zapisovač Jumo Logoscreen 500

Obrazovkový zapisovač typu Logoscreen 500 s čelním rozměrem 144 × 144 mm je po technické stránce vybaven všemi funkcemi známými z nejdokonalejších zapisovačů „na papír„ s tím rozdílem, že naměřené údaje se nezobrazují na papíře, nýbrž na barevném displeji s úhlopříčkou délky 5". Volit způsob zobrazení a konfigurovat celý přístroj lze přímo z klávesnice přístroje nebo s použitím programu setup a počítače PC. Naměřené údaje jsou v nezmanipulovatelné formě uloženy v archivu vyhodnocovacího softwaru na PC, odkud je lze podle potřeby kopírovat pro účely libovolného dalšího zpracování.

Jumo Logoscreen Aqua 500: analýza vlastností látek

Na základě osvědčených bezpapírových obrazovkových zapisovačů Jumo Logoscreen 500 byl vyvinut multiparametrový vyhodnocovací a záznamový systém pro přímé připojení senzorů chemických a fyzikálních vlastností látek, zejména vody. Přístroj Logoscreen Aqua 500 může být vybaven třemi nebo šesti měřicími kanály. K nim lze, vedle standardních signálů (0 až 10 V, 0/4 až 20 mA) a odporových teploměrů Pt100, Pt500, Pt1000, přímo připojit řetězce měřící pH, redox potenciál, vodivost, obsah volného chloru, dioxidu chloru a ozonu. Přitom zůstávají zachovány mnohostranné registrační funkce přístroje jako obrazovkového zapisovače.

Zapisovač Logoscreen Aqua 500 lze vestavět do přenosné skříňky jako variabilní mobilní měřicí a registrační stanici.

Ing. Michal Šteflíček,
JUMO Měření a regulace s. r. o.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět