Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Obchodní spolupráce firem MTL Instruments a Weidmüller

číslo 10/2006

Obchodní spolupráce firem MTL Instruments a Weidmüller

Vývoj na trhu s automatizačními prostředky pro spojitou výrobu postupuje od proprietárních, uzavřených systémů dodávaných a podporovaných jediným výrobcem k otevřeným systémům s podporou dostupnou na celém světě. Zákazníci očekávají, že jim dodavatel řídicích systémů nabídne kompletní a ucelené řešení nejen přispívající ke zvýšení efektivity výroby, ale také vyhovující všem zákonným požadavkům, především z hlediska bezpečnosti výroby, a rovněž modulární řešení s předem vyzkoušenou a zajištěnou spoluprací mezi jednotlivými moduly, minimalizující tak dobu uvedení do provozu a dobu odstávek nutných na případné změny a modernizaci výrobních zařízení.

Společnosti MTL Instruments a Weidmüller se proto dohodly na vzájemné obchodní spolupráci, aby mohly svým zákazníkům nabídnout ucelený sortiment více než 35 tisíc výrobků od firmy Weidmüller určených pro automatizaci spojité výroby, včetně výrobků do prostředí s nebezpečím výbuchu, a široký výběr jiskrově bezpečných produktů od firmy MTL Instruments (bariéry, oddělovací prvky, přepěťové ochrany, zobrazovače atd.).

Dohoda o vzájemné obchodní spolupráci je zatím účinná pouze na území Německa. Osvědčí-li se, může být rozšířena i na další státy. Je dokladem toho, že rostoucí požadavky koncových zákazníků, inženýrských firem a dodavatelů řídicích systémů nutí výrobce automatizační techniky k vzájemné spolupráci, chtějí-li si vybudovat nebo udržet významnou pozici na světovém trhu.

(Bk)