Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

O Zlatý Amper 2007

O Zlatý Amper 2007

Jubilejní 15. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper 2007 se uskutečnil ve dnech 27. až 30. března tradičně v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech. V dosavadní historii této akce byl jubilejní ročník opět po všech stránkách rekordní. Zúčastnilo se ho 826 vystavujících firem (807 v roce 2006) na čisté výstavní ploše 20 060 m2 (2006: 18 627 m2), z toho 175 zahraničních. Včetně České republiky bylo na veletrhu zastoupeno 28 zemí z celého světa. Nejpočetněji bylo zastoupeno Německo (53 firem) a dále Slovensko (23), Polsko (15), Rakousko (14), Tchaj-wan (13), Čína (9) atd. Veletrh letos navštívil také rekordní počet 51 157 návštěvníků.

V rámci doprovodného programu veletrhu Amper 2007 zorganizovala pořádající veletržní správa Terinvest, spol. s r. o., spolu s ČVUT v Praze tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly veřejně oznámeny na slavnostním večeru uspořádaném v reprezentačních prostorách ČVUT v Praze v Betlémské kapli dne 29. března 2007.

Výsledky soutěže

Do soutěže o Zlatý Amper 2007 přihlásilo 28 firem celkem 29 exponátů; to jsou počty odpovídající posledním několika ročníkům veletrhu. Přihlášené exponáty hodnotila osmičlenná odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Základními kritérii při hodnocení byly technická a technologická úroveň, originalita řešení, provozní bezpečnost a technická kvalita spolu s obchodní využitelností exponátů. Stejně jako vloni komise vybrala čtyři laureáty ocenění Zlatý Amper 2007 a udělila pět čestných uznání.

Ocenění Zlatý Amper 2007 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):

 • měnič frekvence ACS 800 se specializovaným softwarovým vybavením pro inteligentní řízení čerpadel (IPC), vystavovatel ABB s. r. o., výrobce ABB Ltd., Švýcarsko,

 • PK 210 X 70 D parapetní kanál dutý a příslušenství, vystavovatel a výrobce Kopos Kolín a. s.,

 • bezpečností procesorová jednotka CPU 416F-3PN/DP, vystavovatel Siemens, s. r. o., výrobce Siemens AG, SRN,

 • kabel pro náročné podmínky ukládání kryomagnetů v CERN, vystavovatel a výrobce VUKI a. s., Slovensko.

  Čestným uznáním ČVUT v Praze ocenila hodnotitelská komise tyto exponáty:

  • chráněný ocelový stožár pro rozvod elektrické energie 1 × 110 kV a 2 × 110 kV, vystavovatel a výrobce ELV Produkt a. s., Slovensko,

  • svařovací diody v tzv. bezpouzdrovém provedení, vystavovatel a výrobce Polovodiče, a. s.,

  • integrovaný systém transformace vn/vn s dálkovou správou, vystavovatel a výrobce První Elektro, a. s.,

  • multipřepínač pro systémy satelitní televize SMS 17089 NF, vystavovatel Spaun Electronic, s. r. o, výrobce Spaun Electronic GmbH & Co. KG, SRN,

  • inteligentní bezbateriové dálkové ovládání Easyfit, vystavovatel WM Ocean, s. r. o., výrobce EnOcean GmbH, SRN.

  V dalším textu jsou stručně představeny oceněné exponáty blízké základnímu zaměření časopisu Automa.

  Měnič frekvence ACS 800 se systémem IPC (Zlatý Amper)

  Programový systém IPC (Intelligent Pump Control) umožňuje provozovat čerpadla poháněná prostřednictvím měničů řady ACS 800 v režimu tzv. inteligentního řízení čerpadel (obr. 1). Nabízí pro řízení čerpadel celkem šest funkcí, z nichž první dvě jsou navíc řešení patentovaná společností ABB. Jde o funkce:

  • řízení polohy hladiny v nádrži,
  • nepřímé měření průtoku (bez použití průtokoměru),
  • řízení většího počtu čerpadel v jejich vzájemné kombinaci,
  • řízení priority čerpadel,
  • zvýšení tlaku nebo hladiny před režimem „usnutí“,
  • anti-jam (prevence ucpávání) podporující preventivní údržbu.
  Obr. 1.

  Obr. 1. Program IPC inteligentně řídí čerpadla s měniči ACS 800 bez použití externího PLC (zdroj: ABB)

  Systém IPC jako volitelné programové vybavení pro měniče frekvence řady ACS 800 s rozsahem výkonů od 0,55 do 5 600 kW poskytuje funkce, které uživatelé nejčastěji požadují pro řízení soustav s čerpadly, zabudované přímo v měniči frekvence. Tím odpadá potřeba vybavovat systém externím programovatelným automatem (PLC). V důsledku použití systému IPC lze významně uspořit elektrickou energii, zmenšit opotřebení mechanických dílů a preventivně působit proti ucpávání čerpadel a potrubí. Jestliže měniče frekvence ušetří v porovnání s tradičními způsoby řízení čerpadel 20 až 50 % elektrické energie, software IPC k tomu, díky svým funkcím, přidá úsporu dalších 5 až 20 %.

  Bezpečnostní CPU 416F-3PN/DP pro Simatic S7-400 (Zlatý Amper)

  Bezpečnostní procesorová jednotka CPU 416F-3PN/DP pro řídicí systém Simatic S7-400 vyniká nejen výkonností, ale i novými vlastnostmi a systémovými funkcemi, které jsou obsaženy v nové verzi firmwaru V5.0 všech nových procesorových jednotek pro řídicí systém Simatic S7-400. Automat s CPU 416F-3PN/DP lze rozšířit o distribuované jednotky vzdálených bezpečnostních I/O typů ET200M, ET200S nebo ET200pro přes integrované rozhranní Profibus-DP či Profinet s využitím certifikovaného bezpečnostního profilu Profisafe. Bezpečnostní komunikace mezi procesorovou jednotkou a vzdálenou jednotkou I/O může být realizována i bezdrátově podle standardů řady IEEE 802.11 se zárukou úrovně integrity bezpečnosti až SIL 3 (podle IEC 61508). Novou verzi firmwaru lze instalovat i po síti (MPI, Profibus nebo Profinet).

  Obr. 2.

  Obr. 2. Bezpečností procesorová jednotka CPU 416F-3PN/DP pro PLC Simatic S7-400 (modul zcela vpravo; zdroj: Siemens)

  Vestavěné rozhraní Profinet umožňuje připojit k jednotce větší počet uzlů, má větší propustnost (100 Mb/s) a díky širší škále použitelných topologií usnadňuje realizaci sítí, včetně přechodu na bezdrátové spojení s použitím síťových prvků řady Scalance. Rovněž vestavěný dvouportový přepínač směruje tyto jednotky k využití s otevřenými protokoly sítí Ethernet. Díky čipům Profinet-ASIC Ertec 400 je možné v ethernetových sítích dosahovat velmi rychlých odezev a provozovat přes jedno rozhraní současně přenosy typu IRT (Isochronous Real Time), Profinet IO i klasická ethernetová spojení (TCP/IP). Nová jednotka podporuje i koncept Profinet CBA, tedy koncepci distribuované automatizace. Lze ji pohodlně programovat po Ethernetu bez potřeby přídavného hardwaru k PC a bez dalších nákladů přímo propojit s operátorskou úrovní reprezentovanou libovolným nástrojem typu HMI či SCADA. K dispozici jsou i funkce kompletní diagnostiky s použitím webového prohlížeče, a to i ve verzi optimalizované např. pro ruční počítač.

  Oceněnou bezpečnostní procesorovou jednotku řadí její výrobce v dané kategorii k absolutní špičce. Svou výkonností je předurčena k plnění nejnáročnějších standardních i bezpečnostních automatizačních úloh.

  Bezbateriové dálkové ovládání Easyfit (čestné uznání)

  Obecně použitelná bezdrátová spínací sada Easyfit je v současné době jedním ze dvou univerzálně použitelných senzorů s rádiovým přenosem, které ke svému provozu nevyžadují vnější přívod elektrické energie ani z baterie, a tudíž není zapotřebí ani běžná údržba (druhým typem senzoru je okenní a dveřní spínač STM 250). Prostřednictvím spínacího ovladače pro 230 V a 2 500 W spínaného výkonu v provedení k montáži pod omítku (přijímač) mohou oba senzory bezdrátově (rádiově) spínat různé spotřebiče. Typický dosah soupravy je 30 m v budovách a až 300 m ve volném terénu při přímé viditelnosti obou komponent (senzoru a ovladače).

  Obr. 3.

  Obr. 3. Univerzální bezbateriový vypínač PTM 250 s bezdrátovým přenosem povelů postavený na základě modulu PTM 200 (na obrázku v rámečku uprostřed; zdroj WM Ocean)

  Základem spínací sady Easyfit je rádiový modul PTM 200, v němž je při každém stisknutí ovládacího tlačítka pizoelektrickým měničem vyprodukována potřebná provozní energie. Stačí pouhých 50 µW. Modul lze snadno zabudovat do ozdobného rámečku, který se naplocho přišroubuje nebo i přilepí na stěnu, třeba skleněnou. Díky miniaturizaci se podařilo realizovat kompaktní spínací soupravy s rozměry 55 × 55 mm, které lze začlenit do spínacího programu pro domovní instalace. Není proto třeba tak jako dosud sekat drážky v omítce a usazovat instalační krabice vypínače světla nebo ovladače žaluzií apod. Při použití uvedené techniky odpadají až dvě třetiny elektrických bytových rozvodů. Volitelně lze provést jednoduché i dvojité kolébkové vypínače nebo až čtyři tlačítka (obr. 3).

  Technika použitá v sadě Easyfit je současně základem kompletního rádiového řídicího systému bez baterií OCS vhodného nejen pro rodinné a bytové domy, ale i pro velké kancelářské i jiné budovy.

  Amper 2008

  Veletržní správa Terinvest blahopřeje vystavovatelům výrobků oceněných v soutěži o Zlatý Amper 2007 a těší se na shledanou na příštím veletrhu Amper, který se uskuteční 1. až 4. dubna 2008.

  [Závěrečná zpráva z veletrhu Amper 2007, Terinvest, spol. s r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]

  (sk)