Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

O Zlaté medaile na brněnském výstavišti

číslo 11/2002

O Zlaté medaile na brněnském výstavišti

Dne 17. září 2002 byly v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti slavnostně vyhlášeny výsledky tradičních soutěží exponátů o ocenění Zlatou medailí 44. mezinárodního strojírenského veletrhu MSV 2002 a Zlatou medailí 3. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT 2002. Hodnotitelská komise soutěže o Zlatou medaili při MSV pracovala pod osvědčeným vedením doc. Ing. Oldřicha Ambrože, CSc., z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a hodnotitelské komisi soutěže o Zlatou medaili při IMT předsedal prof. Ing. Petr Zuna, CSc. z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Vyhlašovatelem obou soutěží je akciová společnost Veletrhy Brno. Exponáty vystavovateli přihlášené do soutěže byly podle svého charakteru hodnotitelskou komisí zařazeny a posuzovány v několika kategoriích stanovených podle oborového členění jednotlivých veletrhů. Hodnocení exponátů se uskutečnilo ve dvou kolech – nominace a vyhodnocení. Celkem bylo do soutěže při MSV nominováno 31 a při IMT sedmnáct exponátů a uděleno bylo deset Zlatých medailí MSV 2002 a sedm Zlatých medailí IMT 2002.

Oceněné exponáty MSV 2002

Zlaté medaile MSV 2002 získaly exponáty v následujících čtyřech oborových kategoriích.

 1. Plasty, gumárenství a chemie:
  – vstřikovací stroj Allrounder 7205 – 3200 – 2100 s manipulátorem Multilift H, výrobce Arburg GmbH + Co., Německo, vystavovatel Arburg spol. s r. o., Praha, ČR.

 2. Materiály a komponenty pro strojírenství:
  – inovace dvouřadých soudečkových ložisek řady 222 s plechovou klecí s vrstvou antifrikčního povlaku Xylan, výrobce a vystavovatel Koncern ZKL – ZKL, a. s., Brno, ČR.

 3. Elektronika, automatizace a měřicí technika:
  – třísouřadnicový měřicí stroj Prismo Vario, výrobce Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Německo, vystavovatel Carl Zeiss spol. s r. o., Praha, ČR,

  – robot Sepro GIV, typ SR 4010 S3 Visual Sepro, výrobce Sepro Robotique, Francie, vystavovatel Ing. Ivan Kuboušek, České Budějovice, ČR,

  – automatická linka na konečnou kontrolu pístů spalovacích motorů ALP 1199, výrobce a vystavovatel Mesing, spol. s r. o., Brno, ČR,

  – detektor překážek ve zdech Bosch D-tect 100, výrobce Robert Bosch GmbH, vystavovatel Robert Bosch, odbytová spol. s r. o., Praha, ČR,

  – Simatic VS 110 Vision Sensor, výrobce Siemens AG, Německo, vystavovatel Siemens s. r. o., Praha, ČR.

 4. Energetika a silnoproudá elektrotechnika:
  – technologické zařízení k výrobě energoplynu zplyňováním tříděného průmyslového odpadu Biofluid, výrobce a vystavovatel Ateko a. s., Hradec Králové, ČR,

  – řada statických měničů kmitočtu Unidrive SP, výrobce Control Techniques Ltd., Velká Británie, vystavovatel Control Techniques Brno s. r. o., Brno, ČR,

  – energocentrum NZ2, výrobce a vystavovatel Phoenix-Zeppelin, s. r. o., Modletice, ČR.

Obr. 1.

Sedm z oceněných exponátů, především odpovídajících profilu čtenářů časopisu Automa, je dále popsáno podrobněji.

Třísouřadnicový měřicí stroj Prismo Vario (Carl Zeiss spol. s r. o.)
Jde o velmi přesný měřicí stroj umožňující vedle dotykového i bezdotykové snímání polohy měřených bodů s vysokou hustotou ve velmi krátkém čase. Jeho přednostmi jsou mnohosenzorový snímací systém (obr. 1), bohaté programové vybavení pro měření prizmatických dílů i obecných ploch a křivek včetně statistického zpracování dat a otevřenost vůči softwarovému prostředí konečných uživatelů. Interaktivní programové vybavení pod Windows NT umožňuje práci s modely CAD a efektivní, uživatelsky komfortní programování bez měřené součásti. Portál i měřicí pinola stroje jsou vyrobeny z keramiky a uloženy na vzduchových ložiskách. Stroj je k dispozici v různých velikostech s měřicími rozsahy až 1 600 mm v ose x, až 4 200 mm v ose y a jednotně 1 000 mm v ose z. Hmotnost proměřovaného kusu může být až 5 000 kg.

Obr. 2.

Měniče kmitočtu Unidrive SP (Control Techniques Brno s. r. o.)
Nová řada statických měničů kmitočtu s výkony od 0,75 do 30 kW je vrcholem současného vývoje této techniky (obr. 2). Měniče Unidrive SP (Solutions Platform) znamenají přechod techniky střídavých pohonů od jednoúčelových měničů otáček a krouticího momentu ke skutečné základně automatizačních řešení. Nabízejí všestrannost a jednoduchou obsluhu, vyžadované od jednotlivých pohonů při samostatném použití. Současně však aplikační přídavný modul s druhým mikroprocesorem a souprava přídavných komunikačních modulů pro nejčastěji používané sběrnicové systémy umožňují použít tyto měniče i v nejsložitějších distribuovaných, centralizovaných i hybridních systémech řízení. Jsou určeny pro řízení standardních i speciálních asynchronních motorů a synchronních servomotorů a lze je nakonfigurovat i jako rekuperační jednotky. Standardně mohou být nakonfigurovány až pro čtrnáct různých zpětnovazebních zařízení. Sestaveny „na míru“ mohou být také co se týče rozsahu řídicích funkcí (nahrazují-li programovatelný automat) i co do komunikace (díky širokým možnostem volby sběrnice). Tyto vlastnosti výrazně usnadňují integraci měničů Unidrive SP do systémů pohonů. Přitom jsou měniče natolik univerzální a přizpůsobitelné, že mohou být přesně nakonfigurovány pro jakýkoliv pohon. Výsledkem je redukce počtu používaných typů měničů v podniku, a tudíž menší náklady na jejich pořízení, méně dílů ve skladech, méně školení a jednodušší údržba. Měniče Unidrive SP splňují příslušné evropské normy a při dodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce nijak neohrožují obsluhu.

Obr. 3.

Robot Sepro GIV, typ SR 4010 S3 Visual Sepro (firma Ing. Ivan Kuboušek)
Sepro (firma Ing. Ivan Kuboušek) Poprvé mimo Francii byl na MSV 2002 představen zcela nový robot čtvrté generace Sepro GIV typu SR 4010 S3 s řízením Visual Sepro (obr. 3). Oceněný robot je určen pro vstřikovací lisy kategorie 200 až 2 000 kN, ale použitelný je i na jiných výrobních linkách. Jeho maximální nosnost je 3 kg. Kompaktní odlehčená rámová konstrukce, bezúdržbový automaticky regulovaný a seřizovaný vodicí systém (je předmětem patentu) a pokročilý software řídicího procesorového modulu zajišťují velmi přesné nastavení polohy chapadla robotu při až osmi stupních volnosti pohybu, a to i při velké přesuvné rychlosti (až 8 m/s). Nový způsob ovládání přes dotykovou obrazovku v přenosném ovládacím panelu v kombinaci s vestavěným inteligentním programem pro jednoduché odebírání a ukládání výlisků umožňuje, aby obsluhu robotu zajišťovali i pracovníci s minimálními znalostmi programování. I zkušenější programátoři jistě ocení nový systém předinstalovaných programů s názvem EPS. Roboty řady GIV mají nově vyřešený připojovací panel pro periferní zařízení zrychlující výměny chapadel za provozu a kompaktnější rotační osy pro manipulaci ve formě.

Linka na kontrolu pístů spalovacích motorů ALP 1199 (Mesing, spol. s r. o.)
Kontrolní linka ALP-1199 slouží k automatické konečné výstupní kontrole pístů do spalovacích motorů v různém provedení s průměrem 88 až 130 mm a hmotností od 0,3 do 3 kg. Zařízení je koncipováno jako modulární a plně automatická měřicí a defektoskopická linka s přenosem povelů i naměřených hodnot mezi pracovními moduly optickými kabely (obr. 4).

Obr. 4.

Integruje veškeré kontrolní operace dříve vykonávané ručně na několika samostatných pracovištích. Obsahuje stanice pro přesné vážení pístů, ultrazvukovou defektoskopickou diagnostiku kvality zalití trapézového pístního kroužku a stanici pro měření průměrů pístu, průměru čepního otvoru, průměru trapézové drážky, kompresní výšky a kolmosti čepních otvorů vůči ose pístu. Po proměření je každý píst označen podle požadavků zákazníka a výsledků kontroly a uložen do odpovídajícího výstupního zásobníku (dobré a špatné kusy). Automatický pracovní režim s taktem 30 s zcela vylučuje vliv obsluhy, který dříve nepříznivě ovlivňoval přesnost měření. Velké přesnosti měření délek – i v dílenském prostředí ±0,2 mm – se dosahuje mj. použitím komparační metody měření s kalibrací pomocí referenčních etalonů. Celá linka se ovládá z přemístitelného panelu s grafickým barevným zobrazením jednotlivých stanic a dotykovou obrazovkou, vylučující klasickou klávesnici, která je pro průmyslové prostředí nevhodná. Pro bezpečnost obsluhy je v době provozu celá linka uzavřena v ochranné bariéře. Linka ALP 11299 sice byla navržena pro konkrétní aplikaci, ale díky modulární konstrukci ji lze snadno přizpůsobit pro různá výrobní prostředí.

Energocentrum NZ2 (Phoenix-Zeppelin, s. r. o.) Obr. 5.
Energocentrum NZ2 je progresivní nepřerušitelný zdroj elektrické energie o napětí 3 × 400 V a typovém výkonu do zátěže 250 kV·A po dobu nejméně třinácti hodin (při vybavení zařízením pro doplňování paliva téměř neomezeně). Instalace daného elektrického výkonu, nepřetržitě dostupného ze šestimetrového kontejneru, který lze snadno dopravit a instalovat kdekoliv v blízkosti zálohovaného objektu, je evropským unikátem. Kontejner obsahuje dieselagregát Caterpillar 3306 s elektronickou regulací a především rotační setrvačníkový zásobník energie s uložením na magnetickém závěsu (rotační UPS), nahrazující konvenční bateriové UPS (obr. 5). Rotační zásobník pracuje současně jako kompenzátor účiníku.

V porovnání s klasickým energocentrem s bateriovými UPS má energocentrum NZ2 mnoho výhod. Použitím rotačního UPS byl z energocentra odstraněn nejchoulostivější prvek – olověné baterie, a to se všemi průvodními nedostatky (omezená životnost, kapacita závislá na teplotě, nutnost neustálého dohledu, velké rozměry a hmotnost, zatěžování životního prostředí atd.). Provozní účinnost rotačního UPS je 96,4 %, tedy větší než klasických UPS s dvojitou nebo delta konverzí. Žádná z komponent energocentra není klimaticky choulostivá, a tudíž zpravidla není zapotřebí klimatizace. Zbylá spouštěcí baterie dieselagregátu je „zálohována“ pomocným výstupem přímo z rotačního UPS. Energocentrum NZ2 není citlivé na poměr výkonu dieselagregátu k výkonu UPS a dokonce umožňuje zkrátit dobu „dobíjení“ UPS na několik málo minut, což je u bateriových UPS nemožné. Zásadním přínosem energocentra NZ2 je celková spolehlivost provozu, tj. dostupnost napětí pro zátěž, garantovaná na úrovni 99,999 7 %, které lze s klasickými UPS dosáhnout pouze za cenu technicky i finančně náročných opatření. Ohledně ekonomiky investice je energocentrum NZ2 co do investičních nákladů srovnatelné s klasickým bateriovým UPS, provozní náklady jsou ale nižší. Výše úspor závisí především na aktuální ceně elektrické energie a činí řádově statisíce korun za pět let provozu. Při uvážení výměny opotřebovaných baterií u statických UPS jdou úspory do milionů.

Obr. 6.

Detektor Bosch D-tect 100 (Robert Bosch, odbytová spol. s r. o.)
Exponát robustní konstrukce z kategorie ručního nářadí (obr. 6) představuje zcela ojedinělý prostředek pro detekci kovových (železných i neželezných) i nekovových překážek (potrubí apod.) a vzduchových dutin ve zdech do hloubky až 100 mm s přesností ±5 mm bez nutnosti kalibrace (v betonu a zdi z plných cihel do 100 mm, ve zdivu do 60 mm a sádrokartonech do 40 mm).

Zařízení k lokalizaci překážek ve zdech bylo dosud možné hledat pouze mezi lacinými přístroji s nedostatečnými funkcemi nebo velmi drahými přístroji pro speciální použití. Mezeru na trhu zaplňuje právě popisovaný univerzální detektor D-tect 100. Přístroj generuje vysokofrekvenční elektromagnetické pole, které vnikne do zdiva, betonu i stěn montovaných za sucha. Materiály a duté prostory s jinými fyzikálními a elektrickými vlastnostmi, než má materiál stěny, toto pole deformují. Změnu pole v kombinaci s dodatečnými informacemi o cestě, které dodávají čidla na detektoru D-tect 100, vyhodnotí výkonný signálový procesor a přístroj na velkém grafickém displeji informuje uživatele přímo o přípustné hloubce otvoru. Obsluha detektoru je sice jednoduchá, přesto však přístroj vyžaduje odborné poradenství při prodeji. Proto bude prodáván pouze ve vybraných odborných prodejnách, a to za asi 30 tisíc korun včetně DPH, počínaje říjnem 2002.

Obr. 7.

Simatic VS 110 Vision Sensor (Siemens s. r. o.)
Kamerový senzor Simatic VS 110 (obr. 7) je cenově výhodným řešením pro kontrolní aplikace, jakými jsou např. kontroly kvality, orientace a úplnosti výrobku apod. Uplatní se především při vizuální kontrole hromadně vyráběných jednoduchých produktů a jejich třídění na výrobním pásu. Princip kontroly, založený na hodnocení konturového obrazu, je aplikačně podpořen učícím se programem řídicí procesorové jednotky schopným automatického zapamatování si a následného třídění až patnácti různých produktů a umožňujícím okamžité použití senzoru bez programování. Hlavními přednostmi přístroje jsou spolehlivá funkce, jednoduché „naprogramování“, snadné umístění v jakékoliv pozici, odolnost proti provozním vlivům a příznivá cena celého systému (viz také Automa 8-9/2002, s. 32).

Dosáhly jen na nominaci
Na více než na nominaci do soutěže o medaili letos nedosáhly exponáty z oboru automatizační techniky:

 • GSM automat 060 (Level s. r. o.), samočinně řídící nejrůznější měřicí i řídicí aplikace s možností ovládat je na dálku prostřednictvím sítě GSM,

 • TCN-gateway (Unicontrols, a. s.): komunikační uzel vlakové sběrnice pro komunikaci podle standardu TCN (IEC 61375-1) ve vozech a mezi vozy souprav kolejových vozidel,

 • automatická měřicí stanice Amest KS 241 U (Amest s. r. o.) se zcela novým a patentově chráněným principem výrobní kontroly rozměrů vnějšího i vnitřního ozubení,

 • mikrovlnný hladinoměr Micropilot M (Endress+Hauser Czech s. r. o.) pro přesné kontinuální měření polohy hladiny kapalin i sypkých látek i za těžkých provozních podmínek, s elektronikou napájenou dvoudrátově ze smyčky 4 až 20 mA a s komunikací po sběrnici Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus,

 • hmotnostní průtokoměry Promass 80/83 (Endress+Hauser Czech s. r. o.) inovovaných typů A, I, F a M využívají Coriolisův princip k přímému měření hmotnostního průtoku až do hodnoty 800 t/h (při světlosti DN 150): zdokonalené provedení zásadně zjednodušuje montáž přístrojů a usnadňuje návrh aplikací,

 • videoskop Olympus IV 7635A IPLEX SA (Olympus Optical Co., Ltd./ATG, s. r. o.): kompaktní integrovaný systém pro vizuální kontrolu nepřístupných míst v průmyslu se stereoskopickým zobrazením a měřením,

 • mobilní průmyslový terminál Mobic T8 (Siemens s. r. o.) s 8,4" displejem TFT (800 × 600 bodů) s dotykovou obrazovkou, pěti funkčními klávesami, všemi standardními průmyslovými rozhraními, včetně možnosti bezdrátového přenosu, a operačním systémem Windows CE umožňuje téměř kdykoliv a odkudkoliv přístup nejen k datům v průmyslové technologii, ale i k internetu a intranetu,

 • hermetická kabelová průchodka HKP’ Kabex 2002 s modulem ucpávky (Kabelovna Kabex a. s.) zajišťuje přenos elektrické energie i elektrických a optických signálů mezi i zcela odlišnými prostředími oddělenými stěnou, a to i v havarijních podmínkách,

 • souřadnicový měřicí přístroj Crysta Apex 776 (firma Ing. Ivan Kuboušek), velmi přesný, pro všeobecné použití s kompletním vyhodnocením umožněným použitím výkonného softwaru Cosmos v češtině a s návazností na systémy CAD a CAM,

 • profiloměr Contracer CV 3000 S 4 (firma Ing. Ivan Kuboušek) pro velmi přesná měření různých tvarů s kompletním vyhodnocením pomocí výkonného softwaru Formpak 1000 v češtině a s návazností na systémy CAD a CAM,

 • snímače tlaku a tlakové diference 3051S (Emerson Process Management s. r. o.) tvořící ucelenou řadu založenou na nové konstrukci kapacitního senzoru tlaku s vynikajícími metrologickými vlastnostmi a především na novém stavebnicovém uspořádání významně rozšiřujícím použitelnost snímačů mj. v různých sestavách pro měření tlaků, průtoků a výšky hladiny, dále s komunikací po lince 4 až 20 mA s protokolem HART, popř. Foundation Fieldbus, pokročilou diagnostikou atd.

Celkové dojmy
Při pohledu na seznam nominovaných i oceněných exponátů nelze než souhlasit s tím, co při předávání Zlatých medailí MSV 2002 konstatoval předseda hodnotitelské komise doc. Ambrož: „Tento rok si budeme pamatovat jako zlomový, neboť nikdy za třináct let, po něž se na udílení medailí podílím, nebyl výběr tak radostný.“

Při bližším pohledu se však nicméně zdá, že co se týče automatizační techniky, mají přece jen větší naději na ocenění řešení především ryze strojařská, a že technika spjatá s automatizací kontinuálních procesů jakoby stála poněkud v pozadí. U bienále projektu Automatizace, spjatého s vedoucím světovým veletrhem automatizační techniky pro řízení procesů Interkama v Düsseldorfu, je to poněkud překvapivé. Jakou tvář ukáže dodavatelům pro významný segment automatizace kontinuálních procesů projekt Automatizace 2004?

Podrobnější informace o soutěžích o Zlaté medaile MSV 2002 i IMT 2002 lze nalézt na www.bvv.cz/msv

(sk)

Inzerce zpět