Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

O proškolení na ATEX mají odborníci zájem

Celkem 26 odborníků se sešlo na semináři zaměřeném na bezpečný provoz zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu, pro která se používá označení ATEX (ATmosphčreEXplosive). Seminář uspořádala 19. ledna v hotelu Panorama v Praze společnost Endress+Hauser, významný dodavatel snímačů a zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto semináře organizuje firma podle potřeb svých zákazníkům dvakrát za rok a vychází tak vstříc pracovníkům, kteří potřebují mít certifikát o proškolení na ATEX, ať již jde o projektanty, systémové inženýry, programátory, projektové manažery, vedoucí provozů ohrožených výbuchem, údržbáře, bezpečnostní techniky, či zástupce firem dodávajících různá zařízení a prvky s certifikátem ATEX.

Seminář vedl Martin Štock, člen mezinárodních normalizačních komisí IECEx, který je pověřenou osobou ATEX a již osmnáct let se věnuje vývoji a certifikaci zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Účastníci semináře se seznámili se systémem ATEX pro posuzování, certifikaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, který platí ve všech zemích EU a také v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. Osvědčení ATEX má různé podoby a značení podle toho, v jakých zónách prostředí s nebezpečím výbuchu je dané zařízení provoováno. Tyto zóny jsou definovány podle skupenství (typu) látky, kterou je nebezpečná atmosféra tvořena. Samostatně je posuzováno důlní prostředí, v němž se vyskytuje metan a důlní prach. Ostatní prostředí s nebezpečím výbuchu tvoří druhou kategorii. Kategorie i zóny jsou vyznačeny na štítku daného zařízení.

V posuzování a certifikování zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se nyní chystají změny. Bude zavedena nová klasifikace EPL a všechny standardy pro ATEX budou zatříděny do normy IEC nebo EN skupiny 60079-xx. Bude také zavedena nová skupina zařízení pro prach s označením III. Systém EPL v budoucnosti nahradí všechny kategorie IEC. Tato nová standardizace bude platit ve všech státech včetně USA.

Na semináři byly popsány metody ochran proti explozi, a to jak pasivní (směrování, inertizace, protiexplozivní pojistky apod.), tak i aktivní (různé typy pevných uzávěrů, jiskrově bezpečné obvody apod.).

Přednášející upozornil na to, že koncem roku 2022 skončila přechodná doba, kdy i po odchodu Velké Británie z Evropské unie platily v této zemi certifikáty ATEX. Nyní již pro trh Velké Británie neplatí dokumenty vydané v EU a je nutné žádat o vydání dokumentace pro získání značky UK CE. K tomu je někdy třeba i nové posuzování zkušebnou ve Velké Británii. Vše ale nasvědčuje tomu, že použitelnost certifikátů ATEX bude prodloužena do konce roku 2023, ne-li do konce 2024.

Zvláštní pozornost byla na semináři věnována i údržbě a servisu zařízení s osvědčením ATEX včetně preventivní údržby a revizí. Bylo popsáno, jak se postupuje při jakýchkoliv zásazích (údržba, servis, zásah do zařízení s osvědčením ATEX). Na případových studiích se účastníci seznámili s konkrétními situacemi při instalaci a provozování zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Seminář byl zakončen testem znalostí systému ATEX. Na základě testu získali účastníci certifikát o proškolení o systému ATEX.

(ev)

 

Obr. 1. Seminář zahájil Dalibor Prokel s přednáškou Endress+Hauser v průběhu sedmi desetiletí