Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

O právu v oboru IT na semináři v Jihlavě

O právu v oboru IT na semináři v Jihlavě

Jak jsme již informovali, uskuteční se v Jihlavě 25. září 2007 seminář Právo a IS/IT Businesu. Náplní semináře budou tři bloky přednášek: zákonná ochrana software a databází (právní úprava počítačového programu a databází, vývoj software v pracovně právních vztazích); softwarové smlouvy (kontraktace obecně, krabicový software, implementace software, SLA – servisní smlouvy a outsourcing); a nekalá soutěž a IT (odpovědnost za obsah na internetu, ochranné známky, obchodní firma a doménová práva).

Po každém bloku přednášek bude prostor k diskusi. K semináři bude vydán soubor přednášek a článků. Bližší informace lze získat u pořádající agentury (http://www.adam-ova.cz, tel. 777 590 212).

(pa)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde