Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

O inteligentních systémech v praxi v roce 2007

O inteligentních systémech v praxi v roce 2007

Jubilejní desátý ročník konference Inteligentní systémy pro praxi se uskuteční ve městě Lázně Bohdaneč (u Pardubic) ve dnech 23. až 24. ledna 2007. Podle stavu ke dni uzávěrky přihlášek referátů bude na pořadu konference, systematicky se věnující použití metod a prostředků založených na principech umělé inteligence k modelování a řízení především obtížně identifikovatelných soustav a procesů v praxi v technických i netechnických oborech lidské činnosti, celkem šestnáct vystoupení. Čtenáře časopisu Automa by z nich mohly zaujmout především tyto:

 • Pokročilé metody řízení procesů pro provozního inženýra (přednášející Petr Horáček, FEL ČVUT/Protys, a. s.),

 • Empirical Mode Decomposition – základ pro Hilbertovu-Huangovu transformaci (HHT; Michal Verner, FS ČVUT), HHT a glykemická křivka (Stanislava Bursíková, FS ČVUT),

 • Oblasti využití programu Comsol Multiphysics (Karel Bittner, Humusoft s. r. o.),

 • Evoluční algoritmy s adaptací řídících parametrů (Josef Tvrdík, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita),

 • FuzzyDesigner: vývojový nástroj pro aplikace fuzzy logiky v průmyslové automatizaci (Jan Kolínský, Petr Horáček, Protys, a. s.),

 • Extrémně efektivní modelování (Jiří Marek, Unis a. s.),

 • Expertem řízená optimalizace fuzzy kognitivního modelu (Karel Mls, Univerzita Hradec Králové),

 • Detekce objektu a jeho následná klasifikace využitím neuronové sítě (Václav Sáblík, FEKT VUT),

 • Expertní systém pro podporu nasazení WiFi sítí v budovách (Petr Polách, FEKT VUT),

 • Provozní diagnostika senzorů pomocí neuronových sítí (Jaromír Lamka, VZLÚ, a. s.),

 • Optimalizace návrhu tras kabelů (Václav Hajšman, ZČU).

Anotace přednášek a další aktuální informace lze získat na http://www.adam-ova.cz, popř. dotazem u pořádající agentury AD&M. Ke konferenci bude vydán sborník s úplnými texty přednášek na CD-ROM.

(sk)