Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

O FDT v praxi na setkání uživatelů v Basileji

O FDT v praxi na setkání uživatelů v Basileji

Organizace FDT Group AISBL uspořádala již třetí setkání uživatelů metody FDT – FDT User Forum – v Basileji ve Švýcarsku dne 28. června 2007. Z celkem více než 70 účastníků setkání, prvního vedeného v němčině, jich 30 reprezentovalo konečné uživatele. Hostem setkání byl Dr. Norbert Kuschnerus, prezident společnosti NAMUR, který vystoupil s hlavní přednáškou Online Asset Management – an instrument in the orchestra of operational excellence.

Společnosti BP, Dow Chemical, Sipos Aktorik a ThyssenKrupp poté představily konkrétní projekty využívající FDT a dosahované přínosy. V rafinerii BP v Gelsenkirchenu FDT podporuje systém správy výrobních aktiv, zejména prostřednictvím propracovaných diagnostických funkcí realizovaných v modulech typu DTM (Device Type Manager). Díky FDT bylo dosaženo úspory času i nákladů při spouštění a přejímce závodu Dow Chemical v Tarragoně ve Španělsku. Německý systémový integrátor Sipos Aktorik představil své inženýrské řešení pro jedno z největších evropských skladišť, včetně zdůvodnění volby systému FDT/DTM a výčtu dosažených přínosů. Přínosy FDT po celou dobu života závodu, od inženýrinku po údržbu, velmi oceňuje ThyssenKrupp, využívající metodu již několik let v koksovně ve Schwelgernu. Všichni přednášející hodlají používat metodu FDT i nadále při rozšiřování současných i stavbě nových provozů.

Na pořadu dne byly také živé ukázky interoperability programových modulů a zařízení podle FDT od různých výrobců a problematika jejího ověřování a certifikace. Skupina FDT Group uspořádala stolní výstavku zařízení a produktů od deseti výrobců automatizační techniky pro spojité i nespojité výrobní procesy a informovala o svém kompletním programu zajištění jakosti. Akci uzavřela diskuse u kulatého stolu, která uživatelům umožnila přednést výrobcům své požadavky na další vývoj FDT. Zajímavé jsou požadavky na certifikaci programových rámců FDT a značný zájem o doporučení stylu DTM (DTM Style Guide) a interoperabilitu.

Další informace lze nalézt na http://www.fdtgroup.org

[FDT Group News, 17. července 2007.]

(sk)

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde