Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Nožní ovladač s bezdrátovým přenosem signálu

U nožních ovladačů se zvlášť výrazně projeví výhody bezdrátové­ho přenosu signálů: ovladač může být umístěn na libovolném místě, aniž by přitom kabel omezoval jeho pozici nebo překážel při ovládá­ní. Ovladače typové řady RF GFI/GFIS navíc využívají nový standard vysoce spolehlivého bezdrátového přenosu signálů, vyvinutý firmou steute na základě dlouholetých zkušeností s různými metodami rádi­ového přenosu signálů a vycházející ze standardů určených původně pro lékařskou techniku. V této oblasti jsou na spolehlivost pře­nosu signálů kladeny zvláště velké požadavky; rozhodují­cím požadavkem je, aby funk­ce sepnutí nebyla nijak ovliv­ňována jinými rádiovými sítě­mi, např. WiFi.
 
Nový standard pro rádiový přenos signálů vyvinutý firmou steute tyto požadavky splňuje – a současně má tu výhodu, že pracuje na frekvenci v bezlicenčním, celosvětově dostupném pásmu 2,4 GHz.
 
Nový standard pro bezdrátový přenos signálů je integrován např. v nožních ovladačích řady RF GFI/GFIS, pro něž je typický jejich ergonomický vzhled. Umístění pedálu nízko nad podlahou zaručuje velkou stabilitu. Kovový kryt je odolný i při hrubém zacházení a vel­kém mechanickém namáhání.
 
Rádiový signál zachycuje a vyhodnocuje kompaktní přijímač, kte­rý může být umístěn např. v rozváděči.
V České republice lze komponenty od firmy steute zakoupit např. prostřednictvím zásilkového obchodu Distrelec nebo u společnos­ti REM Technik.
 
REM-Technik s. r. o., tel.: +420 548 140 000, e-mail: office@rem-technik.cz, www.rem-technik.cz