Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novým přístupem ke snížení nákladů na elektroinstalaci ve strojích

Na instalaci automatizační techniky ve strojích, zařízeních a provozech se vyplatí komplexní pohled. Martin Lanz, vedoucí prodeje ve Švýcarsku, a Wolfgang Wiedemann, vedoucí oddělení Application Sales Consulting, se opírají o mnohaleté zkušenosti se snižováním nákladů prostřednictvím propracované elektroinstalace strojů a zařízení. Oba dobře znají cesty, kudy vést proud, data a signály. V rozhovoru s těmito odborníky se ukazuje, jak může decentrální modulární technika společnosti Murrelektronik a její odborné poradenství pomoci výrobcům strojů k lepší konkurenceschopnosti.

 

Co je z Vašeho pohledu prvním krokem, chcete-li zákazníka nasměrovat od řešení jednotlivých komponent k pohledu na celý systém, a tím k efektivnějšímu zapojení strojů?

Martin Lanz: Především je potřeba se podívat na to, jaké náklady představuje prostor stroje, a najít v něm „žrouty nákladů“. Všude, kde jsou instalovány svorkové lišty, mnohapólové konektory, tlusté kabelové svazky a svorkovnice, lze optimalizovat montáž a zkrátit dobu instalace, že?

Wolfgang Wiedemann: Upozorňujeme zákazníky, že ke zlepšení vedou dokonalejší postupy v inženýrinku. Vedle výběru vhodné instalační techniky si musí výrobci strojů uvědomit, že pro optimalizaci je důležitý pohled na celé řešení v souvislostech, a ne na osamocený detail. Pokud znáte věc jak ze strany výrobce komponent, tak i ze strany výrobce zařízení, pak se připojení stroje stává kreativním hřištěm, kde můžete inteligentně a snadno vzájemně propojit různé světy strojů.

 

Jak sdělíte výrobci strojů, co, jak a kde je třeba v instalaci změnit?

Wolfgang Wiedemann: Ukazujeme svým zákazníkům inovace a významné výhody, které získají při použití našeho odborného poradenství, našich systémových řešení a produktů. Pokud se to podaří, je možné využít příležitosti a diskutovat o tom, jak již ve fázi inženýrinku rozdělit stroj na modulární a flexibilní jednotky a řešit jejich elektroinstalaci.

V jakém bodě stavby strojů je vhodné rea­lizovat novou koncepci v elektroinstalační technice?

Wolfgang Wiedemann: Tyto koncepce musí být začleněny co nejdříve do fáze plánování ještě před inženýrinkem. Právě v době tlaku na snížení nákladů je třeba prověřit konvenční přístup s aktivní podporou společnosti Murrelektronik.

Martin Lanz: Vnímáme sami sebe jako partnera a vypracováváme pro inženýrink konkrétní řešení, která mohou být přímo využívána jako bezpečná a rychlá podpora při rozhodování. Ať už se jedná o zakázkovou výrobu strojů, nebo ještě více u sériových strojů, protože až 70 % nákladů na instalaci a montáž je definováno volbou správného nebo špatného instalačního systému.

 

Wolfgang Wiedemann: Aplikace a požadavky našich zákazníků jsou odlišné, a proto neexistuje jen jedno správné řešení. Z mého pohledu je právě nyní čas provést změnu. Koneckonců málokdy k sobě měly krize a příležitost tak blízko jako v loňském roce. Ekonomika se z plného běhu zpomalila, zatímco digitalizace se razantně zrychlila.

 

Co radíte uživatelům, aby docílili změny v konstrukci?

Wolfgang Wiedemann: Je naprosto pochopitelné, že se při trvalém tlaku termínů a nedostatku kvalifikovaných pracovníků často raději pracuje s klasickými koncepcemi minulých let. V tom případě se však musíte rozloučit s úsporami nákladů. Ale pak také nebudete moci využít moderní technologie, jako je IoT nebo průmysl 4.0. Velmi často si zákazníci až po realizaci prvního stroje uvědomí celý rozsah všech technických výhod společnosti Murrelektronik. Teprve pak zjistí, že výrazně zkrácené, nebo dokonce vynechané procesy napříč všemi oblastmi ušetří spoustu času a také mnoho zdrojů chyb, což nelze podceňovat!

 

Martin Lanz: Abychom byli konkrétní, i v malém stroji s klasickou koncepcí instalace point-to-point lze úspěšně snížit náklady. Zásuvným decentrálním instalačním řešením se automaticky sníží počet přípojných bodů. Hodně času se ušetří už jen tím, že odpadne zpracování kabelů jako řezání na délku, odstranění pláště, odizolování, lisování a připojení. Totéž platí pro instalace se vzdálenými svorkovnicemi.

Změna musí ještě přijít u lidí. Kde ve společnosti je třeba zatlačit k prosazení decentralizace?

Wolfgang Wiedemann: Koncepce společnosti Murrelektronik přinášejí výhody ve všech oblastech, proto musí společně všichni, kdo u zákazníka rozhodují a kdo rozhodnutí vykonávají, současně s inženýrinkem zvážit nový přístup a prosadit změnu.

 

Martin Lanz: Vedení společnosti musí podporovat přímé kroky ke snížení nákladů. Kromě ušetřeného času montáže a kratších vývojových cyklů těží společnost z dalších synergií a získává tak větší kapacitu pro vlastní nový vývoj a inovace.

 

Na závěr prosím dokončete následující větu: Pokud chci opravdu využít potenciály v instalační technice, pak musím...

Wolfgang Wiedemann: ... poskytnout svým zákazníkům správnou podporu pro rozhodování. Murrelektronik je systémový partner s osvědčeným know-how. Snížení nákladů napříč všemi oblastmi až o 30 % přitom není neobvyklé. Neboť konkurenceschopnost začíná již volbou správného kabelového propojení.

 

(Murrelektronik)

 

Stroje pro povrchovou úpravu s decentrální elektroinstalací

Modulární decentrální systém firmy Murr­elektronik využívá ve svých strojích švýcarská společnost Groupe Recomatic. Její stroje pro povrchovou úpravu (broušení, lapování, odjehlování, leštění aj.) se uplatňují v mnoha oborech, jako jsou hodinářský průmysl, lékařská technika, letecká a kosmická technika, výroba luxusního zboží apod.

 

Čeho chtěla dosáhnout Groupe Recomatic novou koncepcí elektroinstalace ve svých strojích:

  • montáž pomocí zásuvných komponent (plug and play),
  • sběrnicové připojení periferií a manipulačních zařízení,
  • nižší požadavky na montáž a úspora prostor v konstrukci rozváděče,
  • prosazení mechatronického inženýrinku ve firmě.

Přechod na novou koncepci v Groupe Recomatic usnadnili odborníci z Murrelektronik tím, že ukázali snadný přechod od zapojení jednotlivými kabely k modulárnímu decentrálnímu instalačnímu systému. Při montáži a uvedení do provozu využili předlisované a testované konektory, čímž snížili náročnost a omezili zdroje chyb.

Flexibilní síťová architektura dává firmě možnost plánovat a umožňuje stroj snadno rozšiřovat podle budoucích požadavků, jako je např. integrace bezpečnostní techniky (ProfiSafe), IO-Link a IoT. Snadno lze realizovat také další inovace, jako je bezdrátový přenos dat.

 

Obr. 1. Společnost Groupe Recomatic využila novou koncepci zapojení např. ve svém šestiosém multifunkčním stroji CNC pro dokončování a přípravu složitých povrchů vybaveném robotickým podavačem