Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Nový webový portál pro oblast RFID – EPC

Nový webový portál pro oblast RFID – EPC

Dne 5. června 2007, právě v den jeho uvedení do ostrého provozu, představila pracovní skupina pro RFID – EPC při sdružení GS1 Czech Republic (dříve EAN Česká republika) na tiskové konferenci v Praze nový portál umístěný na adrese http://www.rfid-epc.cz, jenž je tematicky zaměřen na oblast radiofrekvenční identifikace (RFID) a elektronické identifikace produktů (EPC). Prezentace byla spojena s ukázkou fungování portálu a jeho publikačního rozhraní v praxi.

Pracovní skupina pro RFID – EPC vznikla jako expertní zázemí sdružení GS1 Czech Republic, což je dceřiná organizace GS1 plnící roli tzv. národního kontaktního pracoviště organizace EPCglobal Inc. Pracovní skupina nemá přímé komerční cíle. Jejím úkolem je vytvořit a provozovat základnu pro cílené vzdělávání uživatelů systému GS1 v České republice v oblasti RFID – EPC. Věnuje se tedy především osvětě, vzdělávací a publikační činnosti, sledování a zpřístupňování aktivit společnosti EPCglobal, sledování průběhu pilotních projektů a všestranné odborné a konzultační podpoře integrace konceptu RFID – EPC a souvisejících standardů do projektů v ČR. Činnost pracovní skupiny řídí koordinační výbor.

Posláním nového portálu je být nezávislým zdrojem informací o metodě RFID a o standardech v péči globální neziskové organizace GS1, které jsou v oblasti RFID – EPC k dispozici komunitě uživatelů. Články publikované v rámci portálu jsou rozděleny na novinky, firemní (public relations – PR) články, autorské články a kritiky a recenze. Mezi nejdůležitější externí zdroje portálu patří RFID Journal, EPCglobal Inc. a informační materiály členů GS1. Portál umožňuje, díky unikátnímu publikačnímu rozhraní, uveřejňovat příspěvky mnoha různým autorům. K tomu, aby autor mohl publikovat, mu stačí pouze zaregistrovat se na portálu www.rfid-epc.cz a nechat schválit vložený článek pracovní skupinou pro RFID – EPC při GS1 Czech Republic. Takto provozovatel formátu dbá na pestrost obsahu, kvalitu a odbornou úroveň publikovaných článků a současně i nezávislost portálu na obchodních činnostech.

(sk)