Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Nový vývoj indukčních průtokoměrů MIM

V čísle 12/2017 (http://www.automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/11180.pdf) byli čtenáři časopisu Automa seznámeni s novým indukčním průtokoměrem MIM. Jde o jedinečný přístroj ve své kategorii. Tento přístroj nabízí, jak se lidově říká, „za málo peněz hodně muziky“. Že společnost KOBOLD Messring GmbH neustále pracuje na vývoji a zdokonalování svých přístrojů, je všeobecně známo. Důkazem je i právě tento indukční průtokoměr MIM. 

Krátké představení indukčního průtokoměru MIM

Průtokoměr MIM (obr. 1) je určen k měření a monitorování malých a středních průtoků vodivých kapalin v potrubí. Médium musí mít minimální vodivost 20 µS/cm. Pro představu, vodivost pitné vody je 125 mS/m.

Mezi jeho významné vlastnosti patří:

  • provedení z korozivzdorné oceli,
  • měření dvou veličin: průtoku a teploty,
  • funkce měření, monitorování, dávkování,
  • dávkování s možností externího ovládání,
  • barevný multiparametrický TFT displej otočný v 90° krocích,
  • obousměrné měření průtoku,
  • intuitivní ovládání čtyřmi optickými tlačítky (nastavitelná citlivost),
  • dva nezávisle nastavitelné výstupy (pulzní, frekvenční, alarm a analogový),
  • resetovatelné měření protečeného množství.

Vybrané technické parametry jsou v tab. 1. Průtokoměry měří v rozsazích 0,04 až 10 l/min, 0,1 až 25 l/min, 0,2 až 50 l/
/min, 0,4 až 100 l/min, 1,5 až 350 l/min a 3 až 750 l/min. Elektrické připojení je čtyřpinovým konektorem M12×1. Výstupy jsou nastavitelné jako analogové (0/4 až 20 mA, 0/2 až 10 V), spínací (NPN, PNP, push-pull), pulzní (push-pull) nebo frekvenční (push-pull). Na výstupu 1 může být nastaven komunikační mód KofiCom nebo rozhraní IO-Link. Výstup 2 může být nakonfigurován jako řídicí vstup pro dávkování. 

Nové vlastnosti

Nově je průtokoměr dodáván s pouzdrem z korozivzdorné oceli a těsněním z EPDM, zatímco původní provedení mělo jen těsnění FKM. Etylenpropylenová pryž EPDM je odolná proti jiným médiím než fluorokaučuková pryž FKM. Tím se otevírají nové možnosti využití pro širší spektrum měřených látek.

Byly přidány také dva měřicí rozsahy: 1,5 až 350 l/min a 3 až 750 l/min. V souvislosti s tím se rozšířila i nabídka procesních závitových připojení o rozměr G 2", popř. 2" NPT.

Dalším důležitým vylepšením je oddělená vyhodnocovací elektronika (obr. 2). To znamená, že převodník nemusí být upevněn na těle samotného senzoru, ale může být umístěn v blízkém okolí: v tomto případě až ve vzdálenosti 20 m od senzoru. Převodník je se senzorem propojen kabelem. Výhodou oddělené elektroniky je možnost senzor ovládat z dostupného místa, je-li měřicí místo na nepřístupné pozici, např. v šachtě nebo na potrubí vysoko nad zemí. K dispozici jsou dva typy propojovacích kabelů: s pláštěm z PVC s teplotní odolností do 85 °C nebo z ETFE s teplotní odolností až 140 °C. Kabel je dodáván v následujících délkách: 2 m, 5 m, 10 m, 15 m a 20 m. V tomto případě je součástí dodávky i souprava pro montáž převodníku na stěnu.

Všechna uvedená vylepšení významně rozšiřují použití tohoto indukčního průtokoměru. Podrobné informace o průtokoměru zájemci naleznou na stránkách www.kobold.com. 

(KOBOLD Messring GmbH)

Obr. 1. Indukční průtokoměr MIM

Obr. 2. Provedení s odděleným převodníkem

 

Tab. 1. Základní technické údaje indukčního převodníku MIM

Minimální vodivost média

20 µS/cm

Maximální viskozita média

70 mm2/s

Maximální tlak

1,6 MPa

Opakovatelnost

±0,2 % z rozsahu

Měření teploty média

Pt1000, od –20 do +70 °C

Procesní připojení

G ˝", G ľ", G 1"

Montážní poloha

směr průtoku jakýkoliv (zdola, shora, zleva, šikmo shora atd.)

Délka uklidňujícího potrubí

3 DN před a 2 DN za průtokoměrem