Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový výkonový tyristorový regulátor Thyro-P

Automa 12/2001

Nový výkonový tyristorový regulátor Thyro-P

Firma AEG SVS Power Supply Systems GmbH představila na veletrhu Glasstec Düsseldorf nový produkt – výkonový regulátor Thyro-P. Oproti konvenčním kontaktním regulátorům má tyristorový výkonový regulátor od AEG SVS mnoho výhod: dlouhou životnost, bezúdržbový provoz, rychlou regulaci, přesnost a efektivnost. Lze jej použít všude tam, kde je nutné v procesní výrobě řídit napětí, proud či výkon v jednofázových, dvojfázových a trojfázových napěťových soustavách.

Široká paleta regulačních metod, dobrá připojitelnost na mnohé prostředky řídicí a automatizační techniky, velká přesnost regulace díky 32bitovému procesoru RISC a jednoduché ovládání – to všechno jsou výhody regulátorů Thyro-P.

Obr. 1.

Regulované veličiny
Thyro-P je regulátor vhodný pro přímé řízení ohmické zátěže, jako primární regulační člen pro transformátory se sériově řazenou zátěží nebo pro spotřebiče s velkou teplotní závislostí odporu. Regulované napětí může být jednofázové, dvojfázové nebo trojfázové 230 až 690 V, proudové zatížení může být od 37 do 2 900 A. Regulovat lze efektivní hodnoty napětí, druhé mocniny napětí, proudu, druhé mocniny proudu nebo výkon. Lze jej provozovat i bez regulace, tedy jako výkonový tyristorový spínač.

Možnosti připojení
Regulátor lze přes adaptér připojit na mnohé řídicí sítě používané v automatizovaných systémech (např. Profibus). K dispozici je rozhraní RS-232 a rozhraní pro optický kabel. Regulovanou veličinu lze externě zadávat i pomocí analogového vstupu. Místně lze regulátor ovládat pomocí lokální obslužné a zobrazovací jednotky. Tato zásuvná jednotka zobrazuje v grafické podobě na LCD všechna potřebná menu, parametry a regulované hodnoty. Nastavené hodnoty jsou uloženy nejen v regulátoru, ale i v paměti obslužné jednotky, takže je lze přenášením této jednotky jednoduše kopírovat do více regulátorů i tam, kde to není možné realizovat pomocí komunikační sběrnice. Zobrazovací a obslužnou jednotku lze instalovat např. ve dveřích rozváděče. K tomu je určena sada pro zástavbu obslužné a zobrazovací jednotky, jež obsahuje potřebný kabel a upevňovací rámeček.

Obslužný software
K regulátoru Thyro-P je dodáván software Thyrotool-P, který usnadňuje uvedení regulátoru do provozu a umožňuje vizualizovat všechna potřebná data. Pracuje pod operačními systémy Windows 95, NT 4.0 nebo jejich pozdějšími verzemi. Jeho funkce jsou např.:

  • čtení dat, ukládání, změna parametrů,
  • porovnávání parametrů a jejich tisk,
  • zpracování žádané hodnoty a skutečné hodnoty,
  • zobrazení spojnicových diagramů procesních údajů s možností tisku,
  • zobrazení sloupcových diagramů,
  • současné zobrazení procesních dat z různých regulátorů,
  • současné připojení až 998 regulátorů.

Hlášení o chybách a jiných událostech jsou ukládána do provozního deníku a lze je využít pro pozdější analýzu a diagnostiku.

Režimy provozu
Aby bylo možné regulátor optimálně využít pro různé aplikace, lze jej provozovat v několika základních režimech. V režimu spínání celočíselného násobku period (TAKT) je v závislosti na požadované hodnotě periodicky spínáno napájecí napětí. Napájení je sepnuto vždy na určitý celý počet period, takže výsledná stejnosměrná složka napětí je nulová. Tento režim je vhodný především pro zátěže s velkou tepelnou setrvačností. Dalším režimem je fázové řízení (VAR). V tomto režimu je napájecí napětí spínáno v každé půlperiodě po větší či menší časový úsek. Velikost tohoto úseku je závislá na požadované hodnotě a vyjádřená ve stupních či radiánech se nazývá řídicí úhel. Režim VAR je vhodný pro řízení systému s velkými nároky na dynamiku. Další režim, označovaný SSSD (Soft Start – Soft Down), odstraňuje napěťové skoky, které se vyskytují u režimu TAKT a které mohou nepříznivě působit na napájecí síť. Napětí je postupně připojováno na požadovanou hodnotu zvětšováním řídicího úhlu až do plného otevření, potom je potřebnou dobu (počet period) připojeno plné napájecí napětí a po ukončení této doby je vypnuto opět postupným zmenšováním řídicího úhlu k nule. Také režim MOSI, používaný u jednofázových a trojfázových regulátorů, je kombinací režimů TAKT a VAR. Způsob regulace je v tomto režimu závislý na tom, zda jde o náběh zařízení či plný provoz. Používá se především u napájení topných těles s velkým poměrem odporu za tepla a za studena, jako je např. silicid molybdenu.

V případě, že je na síť připojeno více regulátorů v režimu TAKT, lze proudové nárazy omezit použitím patentované metody ASM (Automatische Synchronisation von Mehrfachstelleranwendungen). Podstatou této metody je synchronizace regulátorů, pracujících v režimu TAKT, s cílem zamezit náhodnému současnému spínání více regulátorů, které by mohlo vyvolat velký proudový náraz a nepříznivě ovlivnit napájecí síť. Použití této metody umožňuje zmenšit velikost předřazeného transformátoru a tím snížit náklady na napájecí část zařízení.

Oblasti použití
Typickou oblastí použití regulátoru Thyro-P je především řízení teploty v pecích s odporovými topnými tělesy ze slitin niklu a chromu, z karbidu křemíku, wolframu, silicidu molybdenu nebo grafitu. Na veletrhu Glasstec bylo představeno především jeho použití ve sklářském průmyslu při tavení skla, chlazení ve formách a zušlechťování sklářských výrobků.

Další výrobky řady Thyro
Kromě nového regulátoru Thyro-P dodává firma AEG SVS Power Supply Systems GmbH na trh i další výrobky osvědčené řady tyristorových regulátorů Thyro. Nejjednodušší Thyro-L je jednofázový nebo trojfázový tyristorový spínač. Thyro-S je regulátor vhodný pro náročnější aplikace do 500 V AC a 100 A. Thyro-A/AX jsou regulátory pro jednofázové nebo trojfázové napětí do 500 V a proud do 280 A s analogovým řídicím vstupem 0 až 20 mA nebo 0 až 5 V. Thyrosoft 3 DC je softstartér speciálně určený pro elektrické motory čerpadel, kompresorů, odstředivek, ventilátorů a podobných průmyslových zařízení s napájením do 3 × 690 V a záběrným proudem do 3 050 A. Všechna zařízení této řady jsou robustní a kompaktní – a tedy vhodná pro průmyslové aplikace – a jejich kvalita je garantována tím, že proces výroby je řízen podle ISO 9001.

AEG SVS UPS Systémy, spol. s r. o.
U Uranie 18
170 00 Praha 7
webová adresa: www.aegsvs.cz
e-mail: minich@mbox.vol.cz
tel.: 02/66 09 45 12, 13, 10
fax: 02/66 09 45 11