Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Nový veletrh pro robotiku a automatizaci nabral úspěšný kurs

číslo 3/2004

Nový veletrh pro robotiku a automatizaci nabral úspěšný kurs

Ve dnech 15. až 18. června 2004 se bude na novém mnichovském výstavišti konat veletrh Automatica, 1. mezinárodní odborný veletrh pro robotiku a automatizaci. Již v polovině února na něj bylo přihlášeno více než 400 vystavovatelů ze sedmnácti zemí, kteří si objednali 20 000 m2 výstavní plochy a obsadí tak plné tři pavilony nového mnichovského výstaviště (A1, A2, A3) a část pavilonu A4. Podíl zahraničních vystavovatelů je 15 %.

Veletrh se bude konat ve dvouletém cyklu a vytvoří ideální platformu pro prezentaci robotických systémů, montážní a manipulační techniky, průmyslového zpracování obrazu a k tomu příslušných komponent z celého světa.

„Tento mezivýsledek je velmi potěšující,„ prohlásil Norbert Bargmann, ředitel Messe München, pořadatele veletrhu. „Náš nový veletržní koncept, který jsme vyvinuli společně s odborným svazem robotiky a automatizace při německém svazu VDMA, mnohé podniky přesvědčil. To nám umožní již při prvním ročníku veletrhu vytvořit mezinárodní platformu pro prezentaci novinek v oboru.„ Předběžný seznam přihlášených vystavovatelů je možné sledovat na http://www.automatica-munich.com.

Jedním z důvodů, proč se výrobci robotů a automatizační techniky hlásí na tento veletrh, je veletržní koncept, který je orientován mezinárodně s cílem oslovit evropské trhy, především rozvíjející se země střední a východní Evropy. Rozhodující roli přitom hraje umístění veletrhu v Mnichově, který je díky své geografické poloze a velmi dobrému dopravnímu spojení snadno dostupný pro návštěvníky právě z tohoto regionu.

Veletrh bude přehledně rozčleněn do oborů: robotika, montážní a manipulační technika, měřicí technika, lineární a rotační pohony, senzory, bezpečnostní a dohlížecí technika, elektrické, pneumatické a hydraulické systémy, zpracování obrazu, software, služby, výzkum a vývoj. Cílovou skupinou veletrhu jsou uživatelé, vývojoví pracovníci a pracovníci zabývající se aplikacemi robotů a automatizovaných systémů ve velkých nadnárodních společnostech, společnostech střední velikosti i malých, začínajících podnicích především z oborů automobilové a dopravní techniky, farmacie, výroby kosmetiky, strojírenství, zpracování plastů, výroby elektroniky atd.

Na veletrh je možné se ještě v rámci prodloužené uzávěrky přihlásit jako vystavovatel. Veletrh však bude zajímavý především pro české návštěvníky. Bližší informace o veletrhu je možné získat na adrese uvedené v rámečku.

(ed)

zastupení Messe München pro ČR:
EXPO-Consult+Service, spol. s r. o.
Příkop 4
604 45 Brno
tel. a fax: 545 176 159
tel.: 545 176 158
e-mail: info@expocs.cz
http://www.expocs.cz

Inzerce zpět