Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Nový standard FDT2

Na Hannover Messe 2012 představila organizace FDT Group nový standard FDT2, který navazuje na standard FDT. Nové funkce FDT2 byly vyvinuty podle požadavků koncových uživatelů. FDT2 si zachovává zpětnou kompatibilitu s existujícím standardem FDT. Pokročilé funkce nového standardu vyhoví jak koncovým uživatelům, tak i dodavatelům zařízení do všech průmyslových odvětví. FDT Group zavádí také obsáhlou sadu nástrojů zvanou Common Components, která urychlí vývoj produktů pro nový standard. Specifikace FDT2 je nyní k dispozici k okamžitému stažení na www.fdt2.org. FDT Group předpokládá, že koncem roku 2012 uvedou výrobci na trh produkty pracující s FDT2. Pro uživatele je důležité, že nový standard umožňuje větší rychlost a jeho činnost je celkově zdokonalená. Umožňuje sledování v reálném čase, integraci PLC a poskytuje větší bezpečnost. Podporuje všechny sběrnice používané v automatizaci strojní i procesní výroby. Dodavatelé zařízení ocení, že FDT2 využívá softwarovou platfomu .NET a podporuje integraci s Microsoft Visual Studio.

Vývoj nové specifikace financovalo 85 společností, které jsou členy FDT Group, a více než 25 členských firem pomohlo při vývoji svými odbornými znalostmi. Specifikace FDT2 byla důkladně zkoušena členskými společnostmi po celém světě.

Také softwarové nástroje Common Components usnadňující vývoj produktů pro FDT2 musely být vyzkoušeny ve dvaceti členských firmách. Byly uskutečněny tisíce automatizovaných zkoušek. Byla přijata velmi přísná opatření, aby byla zajištěna kvalita produktů pro FDT2 využívajících certifikované nástroje Common Components.              

(ev)